Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Chenjie Cao

The Image Local Autoregressive Transformer


Jun 04, 2021
Chenjie Cao, Yuxin Hong, Xiang Li, Chengrong Wang, Chengming Xu, XiangYang Xue, Yanwei Fu


  Access Paper or Ask Questions

Learning a Sketch Tensor Space for Image Inpainting of Man-made Scenes


Mar 28, 2021
Chenjie Cao, Yanwei Fu


  Access Paper or Ask Questions

CLUE: A Chinese Language Understanding Evaluation Benchmark


Apr 14, 2020
Liang Xu, Xuanwei Zhang, Lu Li, Hai Hu, Chenjie Cao, Weitang Liu, Junyi Li, Yudong Li, Kai Sun, Yechen Xu, Yiming Cui, Cong Yu, Qianqian Dong, Yin Tian, Dian Yu, Bo Shi, Jun Zeng, Rongzhao Wang, Weijian Xie, Yanting Li, Yina Patterson, Zuoyu Tian, Yiwen Zhang, He Zhou, Shaoweihua Liu, Qipeng Zhao, Cong Yue, Xinrui Zhang, Zhengliang Yang, Zhenzhong Lan

* 9 pages, 4 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Learning to Augment Expressions for Few-shot Fine-grained Facial Expression Recognition


Jan 17, 2020
Wenxuan Wang, Yanwei Fu, Qiang Sun, Tao Chen, Chenjie Cao, Ziqi Zheng, Guoqiang Xu, Han Qiu, Yu-Gang Jiang, Xiangyang Xue

* 17 pages, 18 figures 

  Access Paper or Ask Questions

A Fine-Grained Facial Expression Database for End-to-End Multi-Pose Facial Expression Recognition


Jul 25, 2019
Wenxuan Wang, Qiang Sun, Tao Chen, Chenjie Cao, Ziqi Zheng, Guoqiang Xu, Han Qiu, Yanwei Fu

* 10 pages, 8 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Multimodal Emotion Recognition for One-Minute-Gradual Emotion Challenge


May 03, 2018
Ziqi Zheng, Chenjie Cao, Xingwei Chen, Guoqiang Xu


  Access Paper or Ask Questions