Alert button
Picture for Dongmei Zhang

Dongmei Zhang

Alert button

CONLINE: Complex Code Generation and Refinement with Online Searching and Correctness Testing

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 20, 2024
Xinyi He, Jiaru Zou, Yun Lin, Mengyu Zhou, Shi Han, Zejian Yuan, Dongmei Zhang

Figure 1 for CONLINE: Complex Code Generation and Refinement with Online Searching and Correctness Testing
Figure 2 for CONLINE: Complex Code Generation and Refinement with Online Searching and Correctness Testing
Figure 3 for CONLINE: Complex Code Generation and Refinement with Online Searching and Correctness Testing
Figure 4 for CONLINE: Complex Code Generation and Refinement with Online Searching and Correctness Testing
Viaarxiv icon

LLMLingua-2: Data Distillation for Efficient and Faithful Task-Agnostic Prompt Compression

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 19, 2024
Zhuoshi Pan, Qianhui Wu, Huiqiang Jiang, Menglin Xia, Xufang Luo, Jue Zhang, Qingwei Lin, Victor Rühle, Yuqing Yang, Chin-Yew Lin, H. Vicky Zhao, Lili Qiu, Dongmei Zhang

Figure 1 for LLMLingua-2: Data Distillation for Efficient and Faithful Task-Agnostic Prompt Compression
Figure 2 for LLMLingua-2: Data Distillation for Efficient and Faithful Task-Agnostic Prompt Compression
Figure 3 for LLMLingua-2: Data Distillation for Efficient and Faithful Task-Agnostic Prompt Compression
Figure 4 for LLMLingua-2: Data Distillation for Efficient and Faithful Task-Agnostic Prompt Compression
Viaarxiv icon

Call Me When Necessary: LLMs can Efficiently and Faithfully Reason over Structured Environments

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 13, 2024
Sitao Cheng, Ziyuan Zhuang, Yong Xu, Fangkai Yang, Chaoyun Zhang, Xiaoting Qin, Xiang Huang, Ling Chen, Qingwei Lin, Dongmei Zhang, Saravan Rajmohan, Qi Zhang

Figure 1 for Call Me When Necessary: LLMs can Efficiently and Faithfully Reason over Structured Environments
Figure 2 for Call Me When Necessary: LLMs can Efficiently and Faithfully Reason over Structured Environments
Figure 3 for Call Me When Necessary: LLMs can Efficiently and Faithfully Reason over Structured Environments
Figure 4 for Call Me When Necessary: LLMs can Efficiently and Faithfully Reason over Structured Environments
Viaarxiv icon

UFO: A UI-Focused Agent for Windows OS Interaction

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 23, 2024
Chaoyun Zhang, Liqun Li, Shilin He, Xu Zhang, Bo Qiao, Si Qin, Minghua Ma, Yu Kang, Qingwei Lin, Saravan Rajmohan, Dongmei Zhang, Qi Zhang

Viaarxiv icon

Revisiting VAE for Unsupervised Time Series Anomaly Detection: A Frequency Perspective

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 05, 2024
Zexin Wang, Changhua Pei, Minghua Ma, Xin Wang, Zhihan Li, Dan Pei, Saravan Rajmohan, Dongmei Zhang, Qingwei Lin, Haiming Zhang, Jianhui Li, Gaogang Xie

Viaarxiv icon

COIN: Chance-Constrained Imitation Learning for Uncertainty-aware Adaptive Resource Oversubscription Policy

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 13, 2024
Lu Wang, Mayukh Das, Fangkai Yang, Chao Duo, Bo Qiao, Hang Dong, Si Qin, Chetan Bansal, Qingwei Lin, Saravan Rajmohan, Dongmei Zhang, Qi Zhang

Figure 1 for COIN: Chance-Constrained Imitation Learning for Uncertainty-aware Adaptive Resource Oversubscription Policy
Figure 2 for COIN: Chance-Constrained Imitation Learning for Uncertainty-aware Adaptive Resource Oversubscription Policy
Figure 3 for COIN: Chance-Constrained Imitation Learning for Uncertainty-aware Adaptive Resource Oversubscription Policy
Figure 4 for COIN: Chance-Constrained Imitation Learning for Uncertainty-aware Adaptive Resource Oversubscription Policy
Viaarxiv icon

Contrastive Learning with Negative Sampling Correction

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 13, 2024
Lu Wang, Chao Du, Pu Zhao, Chuan Luo, Zhangchi Zhu, Bo Qiao, Wei Zhang, Qingwei Lin, Saravan Rajmohan, Dongmei Zhang, Qi Zhang

Viaarxiv icon

FM-OV3D: Foundation Model-based Cross-modal Knowledge Blending for Open-Vocabulary 3D Detection

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 22, 2023
Dongmei Zhang, Chang Li, Ray Zhang, Shenghao Xie, Wei Xue, Xiaodong Xie, Shanghang Zhang

Viaarxiv icon

Text2Analysis: A Benchmark of Table Question Answering with Advanced Data Analysis and Unclear Queries

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 21, 2023
Xinyi He, Mengyu Zhou, Xinrun Xu, Xiaojun Ma, Rui Ding, Lun Du, Yan Gao, Ran Jia, Xu Chen, Shi Han, Zejian Yuan, Dongmei Zhang

Viaarxiv icon