Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for He Huang

Translational Concept Embedding for Generalized Compositional Zero-shot Learning


Dec 20, 2021
He Huang, Wei Tang, Jiawei Zhang, Philip S. Yu


  Access Paper or Ask Questions

The Multi-Modal Video Reasoning and Analyzing Competition


Aug 18, 2021
Haoran Peng, He Huang, Li Xu, Tianjiao Li, Jun Liu, Hossein Rahmani, Qiuhong Ke, Zhicheng Guo, Cong Wu, Rongchang Li, Mang Ye, Jiahao Wang, Jiaxu Zhang, Yuanzhong Liu, Tao He, Fuwei Zhang, Xianbin Liu, Tao Lin

* Accepted to ICCV 2021 Workshops 

  Access Paper or Ask Questions

TrafficQA: A Question Answering Benchmark and an Efficient Network for Video Reasoning over Traffic Events


Mar 30, 2021
Li Xu, He Huang, Jun Liu

* Accepted by CVPR 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Addressing Class Imbalance in Scene Graph Parsing by Learning to Contrast and Score


Oct 05, 2020
He Huang, Shunta Saito, Yuta Kikuchi, Eiichi Matsumoto, Wei Tang, Philip S. Yu

* ACCV 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Multi-label Zero-shot Classification by Learning to Transfer from External Knowledge


Jul 31, 2020
He Huang, Yuanwei Chen, Wei Tang, Wenhao Zheng, Qing-Guo Chen, Yao Hu, Philip Yu


  Access Paper or Ask Questions

Travel Time Prediction using Tree-Based Ensembles


May 28, 2020
He Huang, Martin Pouls, Anne Meyer, Markus Pauly


  Access Paper or Ask Questions

FedVision: An Online Visual Object Detection Platform Powered by Federated Learning


Jan 17, 2020
Yang Liu, Anbu Huang, Yun Luo, He Huang, Youzhi Liu, Yuanyuan Chen, Lican Feng, Tianjian Chen, Han Yu, Qiang Yang


  Access Paper or Ask Questions

Consistent Scale Normalization for Object Recognition


Aug 20, 2019
Zewen He, He Huang, Yudong Wu, Guan Huang, Wensheng Zhang


  Access Paper or Ask Questions

On-Demand Video Dispatch Networks: A Scalable End-to-End Learning Approach


Dec 25, 2018
Damao Yang, Sihan Peng, He Huang, Hongliang Xue

* 12 pages, 11 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Generative Dual Adversarial Network for Generalized Zero-shot Learning


Nov 17, 2018
He Huang, Changhu Wang, Philip S. Yu, Chang-Dong Wang

* Work under progress 

  Access Paper or Ask Questions

NavigationNet: A Large-scale Interactive Indoor Navigation Dataset


Aug 25, 2018
He Huang, Yujing Shen, Jiankai Sun, Cewu Lu


  Access Paper or Ask Questions

An Introduction to Image Synthesis with Generative Adversarial Nets


Mar 12, 2018
He Huang, Phillip S. Yu, Changhu Wang


  Access Paper or Ask Questions