Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Fast Conformer with Linearly Scalable Attention for Efficient Speech Recognition


May 19, 2023
Dima Rekesh, Samuel Kriman, Somshubra Majumdar, Vahid Noroozi, He Huang, Oleksii Hrinchuk, Ankur Kumar, Boris Ginsburg

Add code


   Access Paper or Ask Questions

MM-Fi: Multi-Modal Non-Intrusive 4D Human Dataset for Versatile Wireless Sensing


May 12, 2023
Jianfei Yang, He Huang, Yunjiao Zhou, Xinyan Chen, Yuecong Xu, Shenghai Yuan, Han Zou, Chris Xiaoxuan Lu, Lihua Xie

Add code

* Project page: https://ntu-aiot-lab.github.io/mm-fi 

   Access Paper or Ask Questions

Efficient Sequence Transduction by Jointly Predicting Tokens and Durations


Apr 13, 2023
Hainan Xu, Fei Jia, Somshubra Majumdar, He Huang, Shinji Watanabe, Boris Ginsburg

Add code


   Access Paper or Ask Questions

MetaFi: Device-Free Pose Estimation via Commodity WiFi for Metaverse Avatar Simulation


Aug 22, 2022
Jianfei Yang, Yunjiao Zhou, He Huang, Han Zou, Lihua Xie

Add code

* 6 pages, 3 figures, 3 tables 

   Access Paper or Ask Questions

ME-Net: Multi-Encoder Net Framework for Brain Tumor Segmentation


Mar 21, 2022
Wenbo Zhang, Guang Yang, He Huang, Weiji Yang, Xiaomei Xu, Yongkai Liu, Xiaobo Lai

Add code

* 28 pages, 8 figures, accepted by IMA journal 

   Access Paper or Ask Questions

Translational Concept Embedding for Generalized Compositional Zero-shot Learning


Dec 20, 2021
He Huang, Wei Tang, Jiawei Zhang, Philip S. Yu

Add code


   Access Paper or Ask Questions

The Multi-Modal Video Reasoning and Analyzing Competition


Aug 18, 2021
Haoran Peng, He Huang, Li Xu, Tianjiao Li, Jun Liu, Hossein Rahmani, Qiuhong Ke, Zhicheng Guo, Cong Wu, Rongchang Li, Mang Ye, Jiahao Wang, Jiaxu Zhang, Yuanzhong Liu, Tao He, Fuwei Zhang, Xianbin Liu, Tao Lin

Add code

* Accepted to ICCV 2021 Workshops 

   Access Paper or Ask Questions

TrafficQA: A Question Answering Benchmark and an Efficient Network for Video Reasoning over Traffic Events


Mar 30, 2021
Li Xu, He Huang, Jun Liu

Add code

* Accepted by CVPR 2021 

   Access Paper or Ask Questions

Addressing Class Imbalance in Scene Graph Parsing by Learning to Contrast and Score


Oct 05, 2020
He Huang, Shunta Saito, Yuta Kikuchi, Eiichi Matsumoto, Wei Tang, Philip S. Yu

Add code

* ACCV 2020 

   Access Paper or Ask Questions

1
2
>>