Alert button
Picture for Shi Han

Shi Han

Alert button

TAROT: A Hierarchical Framework with Multitask Co-Pretraining on Semi-Structured Data towards Effective Person-Job Fit

Jan 17, 2024
Yihan Cao, Xu Chen, Lun Du, Hao Chen, Qiang Fu, Shi Han, Yushu Du, Yanbin Kang, Guangming Lu, Zi Li

Viaarxiv icon

Text2Analysis: A Benchmark of Table Question Answering with Advanced Data Analysis and Unclear Queries

Dec 21, 2023
Xinyi He, Mengyu Zhou, Xinrun Xu, Xiaojun Ma, Rui Ding, Lun Du, Yan Gao, Ran Jia, Xu Chen, Shi Han, Zejian Yuan, Dongmei Zhang

Viaarxiv icon

Professional Network Matters: Connections Empower Person-Job Fit

Dec 19, 2023
Hao Chen, Lun Du, Yuxuan Lu, Qiang Fu, Xu Chen, Shi Han, Yanbin Kang, Guangming Lu, Zi Li

Viaarxiv icon

TAP4LLM: Table Provider on Sampling, Augmenting, and Packing Semi-structured Data for Large Language Model Reasoning

Dec 14, 2023
Yuan Sui, Jiaru Zou, Mengyu Zhou, Xinyi He, Lun Du, Shi Han, Dongmei Zhang

Viaarxiv icon

Text-to-Image Generation for Abstract Concepts

Sep 27, 2023
Jiayi Liao, Xu Chen, Qiang Fu, Lun Du, Xiangnan He, Xiang Wang, Shi Han, Dongmei Zhang

Viaarxiv icon

SoTaNa: The Open-Source Software Development Assistant

Aug 25, 2023
Ensheng Shi, Fengji Zhang, Yanlin Wang, Bei Chen, Lun Du, Hongyu Zhang, Shi Han, Dongmei Zhang, Hongbin Sun

Figure 1 for SoTaNa: The Open-Source Software Development Assistant
Figure 2 for SoTaNa: The Open-Source Software Development Assistant
Figure 3 for SoTaNa: The Open-Source Software Development Assistant
Figure 4 for SoTaNa: The Open-Source Software Development Assistant
Viaarxiv icon

On Manipulating Signals of User-Item Graph: A Jacobi Polynomial-based Graph Collaborative Filtering

Jun 06, 2023
Jiayan Guo, Lun Du, Xu Chen, Xiaojun Ma, Qiang Fu, Shi Han, Dongmei Zhang, Yan Zhang

Figure 1 for On Manipulating Signals of User-Item Graph: A Jacobi Polynomial-based Graph Collaborative Filtering
Figure 2 for On Manipulating Signals of User-Item Graph: A Jacobi Polynomial-based Graph Collaborative Filtering
Figure 3 for On Manipulating Signals of User-Item Graph: A Jacobi Polynomial-based Graph Collaborative Filtering
Figure 4 for On Manipulating Signals of User-Item Graph: A Jacobi Polynomial-based Graph Collaborative Filtering
Viaarxiv icon

Leveraging LLMs for KPIs Retrieval from Hybrid Long-Document: A Comprehensive Framework and Dataset

May 24, 2023
Chongjian Yue, Xinrun Xu, Xiaojun Ma, Lun Du, Hengyu Liu, Zhiming Ding, Yanbing Jiang, Shi Han, Dongmei Zhang

Figure 1 for Leveraging LLMs for KPIs Retrieval from Hybrid Long-Document: A Comprehensive Framework and Dataset
Figure 2 for Leveraging LLMs for KPIs Retrieval from Hybrid Long-Document: A Comprehensive Framework and Dataset
Figure 3 for Leveraging LLMs for KPIs Retrieval from Hybrid Long-Document: A Comprehensive Framework and Dataset
Figure 4 for Leveraging LLMs for KPIs Retrieval from Hybrid Long-Document: A Comprehensive Framework and Dataset
Viaarxiv icon

Causal-Based Supervision of Attention in Graph Neural Network: A Better and Simpler Choice towards Powerful Attention

May 22, 2023
Hongjun Wang, Jiyuan Chen, Lun Du, Qiang Fu, Shi Han, Xuan Song

Figure 1 for Causal-Based Supervision of Attention in Graph Neural Network: A Better and Simpler Choice towards Powerful Attention
Figure 2 for Causal-Based Supervision of Attention in Graph Neural Network: A Better and Simpler Choice towards Powerful Attention
Figure 3 for Causal-Based Supervision of Attention in Graph Neural Network: A Better and Simpler Choice towards Powerful Attention
Figure 4 for Causal-Based Supervision of Attention in Graph Neural Network: A Better and Simpler Choice towards Powerful Attention
Viaarxiv icon