Alert button
Picture for Qingwei Lin

Qingwei Lin

Alert button

UFO: A UI-Focused Agent for Windows OS Interaction

Feb 08, 2024
Chaoyun Zhang, Liqun Li, Shilin He, Xu Zhang, Bo Qiao, Si Qin, Minghua Ma, Yu Kang, Qingwei Lin, Saravan Rajmohan, Dongmei Zhang, Qi Zhang

Viaarxiv icon

Revisiting VAE for Unsupervised Time Series Anomaly Detection: A Frequency Perspective

Feb 05, 2024
Zexin Wang, Changhua Pei, Minghua Ma, Xin Wang, Zhihan Li, Dan Pei, Saravan Rajmohan, Dongmei Zhang, Qingwei Lin, Haiming Zhang, Jianhui Li, Gaogang Xie

Viaarxiv icon

COIN: Chance-Constrained Imitation Learning for Uncertainty-aware Adaptive Resource Oversubscription Policy

Jan 13, 2024
Lu Wang, Mayukh Das, Fangkai Yang, Chao Duo, Bo Qiao, Hang Dong, Si Qin, Chetan Bansal, Qingwei Lin, Saravan Rajmohan, Dongmei Zhang, Qi Zhang

Figure 1 for COIN: Chance-Constrained Imitation Learning for Uncertainty-aware Adaptive Resource Oversubscription Policy
Figure 2 for COIN: Chance-Constrained Imitation Learning for Uncertainty-aware Adaptive Resource Oversubscription Policy
Figure 3 for COIN: Chance-Constrained Imitation Learning for Uncertainty-aware Adaptive Resource Oversubscription Policy
Figure 4 for COIN: Chance-Constrained Imitation Learning for Uncertainty-aware Adaptive Resource Oversubscription Policy
Viaarxiv icon

Contrastive Learning with Negative Sampling Correction

Jan 13, 2024
Lu Wang, Chao Du, Pu Zhao, Chuan Luo, Zhangchi Zhu, Bo Qiao, Wei Zhang, Qingwei Lin, Saravan Rajmohan, Dongmei Zhang, Qi Zhang

Viaarxiv icon

Xpert: Empowering Incident Management with Query Recommendations via Large Language Models

Dec 19, 2023
Yuxuan Jiang, Chaoyun Zhang, Shilin He, Zhihao Yang, Minghua Ma, Si Qin, Yu Kang, Yingnong Dang, Saravan Rajmohan, Qingwei Lin, Dongmei Zhang

Viaarxiv icon

TaskWeaver: A Code-First Agent Framework

Dec 01, 2023
Bo Qiao, Liqun Li, Xu Zhang, Shilin He, Yu Kang, Chaoyun Zhang, Fangkai Yang, Hang Dong, Jue Zhang, Lu Wang, Minghua Ma, Pu Zhao, Si Qin, Xiaoting Qin, Chao Du, Yong Xu, Qingwei Lin, Saravan Rajmohan, Dongmei Zhang

Figure 1 for TaskWeaver: A Code-First Agent Framework
Figure 2 for TaskWeaver: A Code-First Agent Framework
Figure 3 for TaskWeaver: A Code-First Agent Framework
Figure 4 for TaskWeaver: A Code-First Agent Framework
Viaarxiv icon

Everything of Thoughts: Defying the Law of Penrose Triangle for Thought Generation

Nov 12, 2023
Ruomeng Ding, Chaoyun Zhang, Lu Wang, Yong Xu, Minghua Ma, Wei Zhang, Si Qin, Saravan Rajmohan, Qingwei Lin, Dongmei Zhang

Figure 1 for Everything of Thoughts: Defying the Law of Penrose Triangle for Thought Generation
Figure 2 for Everything of Thoughts: Defying the Law of Penrose Triangle for Thought Generation
Figure 3 for Everything of Thoughts: Defying the Law of Penrose Triangle for Thought Generation
Figure 4 for Everything of Thoughts: Defying the Law of Penrose Triangle for Thought Generation
Viaarxiv icon

Counter-Empirical Attacking based on Adversarial Reinforcement Learning for Time-Relevant Scoring System

Nov 09, 2023
Xiangguo Sun, Hong Cheng, Hang Dong, Bo Qiao, Si Qin, Qingwei Lin

Figure 1 for Counter-Empirical Attacking based on Adversarial Reinforcement Learning for Time-Relevant Scoring System
Figure 2 for Counter-Empirical Attacking based on Adversarial Reinforcement Learning for Time-Relevant Scoring System
Figure 3 for Counter-Empirical Attacking based on Adversarial Reinforcement Learning for Time-Relevant Scoring System
Figure 4 for Counter-Empirical Attacking based on Adversarial Reinforcement Learning for Time-Relevant Scoring System
Viaarxiv icon