Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Yu Kang

Reviewing continual learning from the perspective of human-level intelligence


Nov 23, 2021
Yifan Chang, Wenbo Li, Jian Peng, Bo Tang, Yu Kang, Yinjie Lei, Yuanmiao Gui, Qing Zhu, Yu Liu, Haifeng Li

* 21 pages, 10 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Do What Nature Did To Us: Evolving Plastic Recurrent Neural Networks For Task Generalization


Sep 29, 2021
Fan Wang, Hao Tian, Haoyi Xiong, Hua Wu, Yang Cao, Yu Kang, Haifeng Wang


  Access Paper or Ask Questions

CTAL: Pre-training Cross-modal Transformer for Audio-and-Language Representations


Sep 01, 2021
Hang Li, Yu Kang, Tianqiao Liu, Wenbiao Ding, Zitao Liu

* The 2021 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing 

  Access Paper or Ask Questions

A Multimodal Machine Learning Framework for Teacher Vocal Delivery Evaluation


Jul 15, 2021
Hang Li, Yu Kang, Yang Hao, Wenbiao Ding, Zhongqin Wu, Zitao Liu

* AIED'21: The 22nd International Conference on Artificial Intelligence in Education, 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Adaptive Precision Training: Quantify Back Propagation in Neural Networks with Fixed-point Numbers


Nov 01, 2019
Xishan Zhang, Shaoli Liu, Rui Zhang, Chang Liu, Di Huang, Shiyi Zhou, Jiaming Guo, Yu Kang, Qi Guo, Zidong Du, Yunji Chen

* 12 pages,10 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Multimodal Learning For Classroom Activity Detection


Oct 22, 2019
Hang Li, Yu Kang, Wenbiao Ding, Song Yang, Songfan Yang, Gale Yan Huang, Zitao Liu


  Access Paper or Ask Questions