Alert button
Picture for Bowen Li

Bowen Li

Alert button

PirateNets: Physics-informed Deep Learning with Residual Adaptive Networks

Feb 05, 2024
Sifan Wang, Bowen Li, Yuhan Chen, Paris Perdikaris

Viaarxiv icon

Radio Map Assisted Approach for Interference-Aware Predictive UAV Communications

Feb 01, 2024
Bowen Li, Junting Chen

Viaarxiv icon

Optimisation-Based Multi-Modal Semantic Image Editing

Nov 28, 2023
Bowen Li, Yongxin Yang, Steven McDonagh, Shifeng Zhang, Petru-Daniel Tudosiu, Sarah Parisot

Viaarxiv icon

An Investigation of LLMs' Inefficacy in Understanding Converse Relations

Oct 25, 2023
Chengwen Qi, Bowen Li, Binyuan Hui, Bailin Wang, Jinyang Li, Jinwang Wu, Yuanjun Laili

Viaarxiv icon

Acquiring Weak Annotations for Tumor Localization in Temporal and Volumetric Data

Oct 23, 2023
Yu-Cheng Chou, Bowen Li, Deng-Ping Fan, Alan Yuille, Zongwei Zhou

Figure 1 for Acquiring Weak Annotations for Tumor Localization in Temporal and Volumetric Data
Figure 2 for Acquiring Weak Annotations for Tumor Localization in Temporal and Volumetric Data
Figure 3 for Acquiring Weak Annotations for Tumor Localization in Temporal and Volumetric Data
Figure 4 for Acquiring Weak Annotations for Tumor Localization in Temporal and Volumetric Data
Viaarxiv icon

Early Detection and Localization of Pancreatic Cancer by Label-Free Tumor Synthesis

Aug 06, 2023
Bowen Li, Yu-Cheng Chou, Shuwen Sun, Hualin Qiao, Alan Yuille, Zongwei Zhou

Figure 1 for Early Detection and Localization of Pancreatic Cancer by Label-Free Tumor Synthesis
Figure 2 for Early Detection and Localization of Pancreatic Cancer by Label-Free Tumor Synthesis
Figure 3 for Early Detection and Localization of Pancreatic Cancer by Label-Free Tumor Synthesis
Figure 4 for Early Detection and Localization of Pancreatic Cancer by Label-Free Tumor Synthesis
Viaarxiv icon

ImDiffusion: Imputed Diffusion Models for Multivariate Time Series Anomaly Detection

Jul 03, 2023
Yuhang Chen, Chaoyun Zhang, Minghua Ma, Yudong Liu, Ruomeng Ding, Bowen Li, Shilin He, Saravan Rajmohan, Qingwei Lin, Dongmei Zhang

Figure 1 for ImDiffusion: Imputed Diffusion Models for Multivariate Time Series Anomaly Detection
Figure 2 for ImDiffusion: Imputed Diffusion Models for Multivariate Time Series Anomaly Detection
Figure 3 for ImDiffusion: Imputed Diffusion Models for Multivariate Time Series Anomaly Detection
Figure 4 for ImDiffusion: Imputed Diffusion Models for Multivariate Time Series Anomaly Detection
Viaarxiv icon

Linear convergence of Nesterov-1983 with the strong convexity

Jun 16, 2023
Bowen Li, Bin Shi, Ya-xiang Yuan

Figure 1 for Linear convergence of Nesterov-1983 with the strong convexity
Figure 2 for Linear convergence of Nesterov-1983 with the strong convexity
Figure 3 for Linear convergence of Nesterov-1983 with the strong convexity
Viaarxiv icon