Alert button
Picture for Cong Wang

Cong Wang

Alert button

PatentGPT: A Large Language Model for Intellectual Property

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 30, 2024
Zilong Bai, Ruiji Zhang, Linqing Chen, Qijun Cai, Yuan Zhong, Cong Wang, Yan Fang, Jie Fang, Jing Sun, Weikuan Wang, Lizhi Zhou, Haoran Hua, Tian Qiu, Chaochao Wang, Cheng Sun, Jianping Lu, Yixin Wang, Yubin Xia, Meng Hu, Haowen Liu, Peng Xu, Licong Xu, Fu Bian, Xiaolong Gu, Lisha Zhang, Weilei Wang, Changyang Tu

Viaarxiv icon

MeGA: Hybrid Mesh-Gaussian Head Avatar for High-Fidelity Rendering and Head Editing

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 29, 2024
Cong Wang, Di Kang, He-Yi Sun, Shen-Han Qian, Zi-Xuan Wang, Linchao Bao, Song-Hai Zhang

Viaarxiv icon

LMEraser: Large Model Unlearning through Adaptive Prompt Tuning

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 17, 2024
Jie Xu, Zihan Wu, Cong Wang, Xiaohua Jia

Viaarxiv icon

How Powerful Potential of Attention on Image Restoration?

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 15, 2024
Cong Wang, Jinshan Pan, Yeying Jin, Liyan Wang, Wei Wang, Gang Fu, Wenqi Ren, Xiaochun Cao

Figure 1 for How Powerful Potential of Attention on Image Restoration?
Figure 2 for How Powerful Potential of Attention on Image Restoration?
Figure 3 for How Powerful Potential of Attention on Image Restoration?
Figure 4 for How Powerful Potential of Attention on Image Restoration?
Viaarxiv icon

Phrase Grounding-based Style Transfer for Single-Domain Generalized Object Detection

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 05, 2024
Hao Li, Wei Wang, Cong Wang, Zhigang Luo, Xinwang Liu, Kenli Li, Xiaochun Cao

Viaarxiv icon

Employing Iterative Feature Selection in Fuzzy Rule-Based Binary Classification

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 26, 2024
Haoning Li, Cong Wang, Qinghua Huang

Viaarxiv icon

Frame-level emotional state alignment method for speech emotion recognition

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 27, 2023
Qifei Li, Yingming Gao, Cong Wang, Yayue Deng, Jinlong Xue, Yichen Han, Ya Li

Viaarxiv icon

DreamVideo: High-Fidelity Image-to-Video Generation with Image Retention and Text Guidance

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 05, 2023
Cong Wang, Jiaxi Gu, Panwen Hu, Songcen Xu, Hang Xu, Xiaodan Liang

Viaarxiv icon

Augmenting x-ray single particle imaging reconstruction with self-supervised machine learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 28, 2023
Zhantao Chen, Cong Wang, Mingye Gao, Chun Hong Yoon, Jana B. Thayer, Joshua J. Turner

Figure 1 for Augmenting x-ray single particle imaging reconstruction with self-supervised machine learning
Figure 2 for Augmenting x-ray single particle imaging reconstruction with self-supervised machine learning
Figure 3 for Augmenting x-ray single particle imaging reconstruction with self-supervised machine learning
Figure 4 for Augmenting x-ray single particle imaging reconstruction with self-supervised machine learning
Viaarxiv icon

DualMatch: Robust Semi-Supervised Learning with Dual-Level Interaction

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 25, 2023
Cong Wang, Xiaofeng Cao, Lanzhe Guo2, Zenglin Shi

Viaarxiv icon