Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Jinshan Pan

Multi-Scale Boosted Dehazing Network with Dense Feature Fusion


Apr 28, 2020
Hang Dong, Jinshan Pan, Lei Xiang, Zhe Hu, Xinyi Zhang, Fei Wang, Ming-Hsuan Yang

* Accepted by CVPR 2020. The code are available at https://github.com/BookerDeWitt/MSBDN-DFF 

  Access Paper or Ask Questions

Cascaded Deep Video Deblurring Using Temporal Sharpness Prior


Apr 06, 2020
Jinshan Pan, Haoran Bai, Jinhui Tang

* CVPR 2020. The code is available at https://github.com/csbhr/CDVD-TSP 

  Access Paper or Ask Questions

Deep Blind Video Super-resolution


Mar 10, 2020
Jinshan Pan, Songsheng Cheng, Jiawei Zhang, Jinhui Tang


  Access Paper or Ask Questions

Image Formation Model Guided Deep Image Super-Resolution


Aug 25, 2019
Jinshan Pan, Yang Liu, Deqing Sun, Jimmy Ren, Ming-Ming Cheng, Jian Yang, Jinhui Tang

* We need to improve this paper 

  Access Paper or Ask Questions

Spatio-Temporal Filter Adaptive Network for Video Deblurring


Apr 28, 2019
Shangchen Zhou, Jiawei Zhang, Jinshan Pan, Haozhe Xie, Wangmeng Zuo, Jimmy Ren


  Access Paper or Ask Questions

DAVANet: Stereo Deblurring with View Aggregation


Apr 10, 2019
Shangchen Zhou, Jiawei Zhang, Wangmeng Zuo, Haozhe Xie, Jinshan Pan, Jimmy Ren

* CVPR 2019 (Oral) 

  Access Paper or Ask Questions

Joint Face Hallucination and Deblurring via Structure Generation and Detail Enhancement


Nov 22, 2018
Yibing Song, Jiawei Zhang, Lijun Gong, Shengfeng He, Linchao Bao, Jinshan Pan, Qingxiong Yang, Ming-Hsuan Yang

* In IJCV 2018 

  Access Paper or Ask Questions

Physics-Based Generative Adversarial Models for Image Restoration and Beyond


Aug 02, 2018
Jinshan Pan, Yang Liu, Jiangxin Dong, Jiawei Zhang, Jimmy Ren, Jinhui Tang, Yu-Wing Tai, Ming-Hsuan Yang


  Access Paper or Ask Questions

Learning to Deblur Images with Exemplars


May 15, 2018
Jinshan Pan, Wenqi Ren, Zhe Hu, Ming-Hsuan Yang

* Accepted by IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence 2018 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Dual Convolutional Neural Networks for Low-Level Vision


May 14, 2018
Jinshan Pan, Sifei Liu, Deqing Sun, Jiawei Zhang, Yang Liu, Jimmy Ren, Zechao Li, Jinhui Tang, Huchuan Lu, Yu-Wing Tai, Ming-Hsuan Yang

* CVPR 2018 

  Access Paper or Ask Questions

Learning a Discriminative Prior for Blind Image Deblurring


Apr 04, 2018
Lerenhan Li, Jinshan Pan, Wei-Sheng Lai, Changxin Gao, Nong Sang, Ming-Hsuan Yang

* This paper is accepted by CVPR2018 as poster 

  Access Paper or Ask Questions

Gated Fusion Network for Single Image Dehazing


Mar 31, 2018
Wenqi Ren, Lin Ma, Jiawei Zhang, Jinshan Pan, Xiaochun Cao, Wei Liu, Ming-Hsuan Yang


  Access Paper or Ask Questions

LSTM Pose Machines


Mar 09, 2018
Yue Luo, Jimmy Ren, Zhouxia Wang, Wenxiu Sun, Jinshan Pan, Jianbo Liu, Jiahao Pang, Liang Lin

* Poster in IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2018 

  Access Paper or Ask Questions

Deep Blind Image Inpainting


Dec 25, 2017
Yang Liu, Jinshan Pan, Zhixun Su

* conference, 9 pages, 10 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Image Dehazing using Bilinear Composition Loss Function


Oct 01, 2017
Hui Yang, Jinshan Pan, Qiong Yan, Wenxiu Sun, Jimmy Ren, Yu-Wing Tai


  Access Paper or Ask Questions

Video Deblurring via Semantic Segmentation and Pixel-Wise Non-Linear Kernel


Aug 11, 2017
Wenqi Ren, Jinshan Pan, Xiaochun Cao, Ming-Hsuan Yang

* ICCV 2017 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Fully Convolutional Networks for Iterative Non-blind Deconvolution


Nov 20, 2016
Jiawei Zhang, Jinshan Pan, Wei-Sheng Lai, Rynson Lau, Ming-Hsuan Yang


  Access Paper or Ask Questions

Kernel Estimation from Salient Structure for Robust Motion Deblurring


May 24, 2014
Jinshan Pan, Risheng Liu, Zhixun Su, Xianfeng Gu

* Signal Processing: Image Communication, 2013 
* This work has been accepted by Signal Processing: Image Communication, 2013 

  Access Paper or Ask Questions