Alert button
Picture for Zhongang Qi

Zhongang Qi

Alert button

SphereDiffusion: Spherical Geometry-Aware Distortion Resilient Diffusion Model

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 15, 2024
Tao Wu, Xuewei Li, Zhongang Qi, Di Hu, Xintao Wang, Ying Shan, Xi Li

Figure 1 for SphereDiffusion: Spherical Geometry-Aware Distortion Resilient Diffusion Model
Figure 2 for SphereDiffusion: Spherical Geometry-Aware Distortion Resilient Diffusion Model
Figure 3 for SphereDiffusion: Spherical Geometry-Aware Distortion Resilient Diffusion Model
Figure 4 for SphereDiffusion: Spherical Geometry-Aware Distortion Resilient Diffusion Model
Viaarxiv icon

RecDCL: Dual Contrastive Learning for Recommendation

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 28, 2024
Dan Zhang, Yangliao Geng, Wenwen Gong, Zhongang Qi, Zhiyu Chen, Xing Tang, Ying Shan, Yuxiao Dong, Jie Tang

Viaarxiv icon

PhotoMaker: Customizing Realistic Human Photos via Stacked ID Embedding

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 07, 2023
Zhen Li, Mingdeng Cao, Xintao Wang, Zhongang Qi, Ming-Ming Cheng, Ying Shan

Viaarxiv icon

CustomNet: Zero-shot Object Customization with Variable-Viewpoints in Text-to-Image Diffusion Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 30, 2023
Ziyang Yuan, Mingdeng Cao, Xintao Wang, Zhongang Qi, Chun Yuan, Ying Shan

Viaarxiv icon

StyleAdapter: A Single-Pass LoRA-Free Model for Stylized Image Generation

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 04, 2023
Zhouxia Wang, Xintao Wang, Liangbin Xie, Zhongang Qi, Ying Shan, Wenping Wang, Ping Luo

Figure 1 for StyleAdapter: A Single-Pass LoRA-Free Model for Stylized Image Generation
Figure 2 for StyleAdapter: A Single-Pass LoRA-Free Model for Stylized Image Generation
Figure 3 for StyleAdapter: A Single-Pass LoRA-Free Model for Stylized Image Generation
Figure 4 for StyleAdapter: A Single-Pass LoRA-Free Model for Stylized Image Generation
Viaarxiv icon

Towards Unseen Triples: Effective Text-Image-joint Learning for Scene Graph Generation

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 23, 2023
Qianji Di, Wenxi Ma, Zhongang Qi, Tianxiang Hou, Ying Shan, Hanzi Wang

Figure 1 for Towards Unseen Triples: Effective Text-Image-joint Learning for Scene Graph Generation
Figure 2 for Towards Unseen Triples: Effective Text-Image-joint Learning for Scene Graph Generation
Figure 3 for Towards Unseen Triples: Effective Text-Image-joint Learning for Scene Graph Generation
Figure 4 for Towards Unseen Triples: Effective Text-Image-joint Learning for Scene Graph Generation
Viaarxiv icon

Sticker820K: Empowering Interactive Retrieval with Stickers

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 12, 2023
Sijie Zhao, Yixiao Ge, Zhongang Qi, Lin Song, Xiaohan Ding, Zehua Xie, Ying Shan

Figure 1 for Sticker820K: Empowering Interactive Retrieval with Stickers
Figure 2 for Sticker820K: Empowering Interactive Retrieval with Stickers
Figure 3 for Sticker820K: Empowering Interactive Retrieval with Stickers
Figure 4 for Sticker820K: Empowering Interactive Retrieval with Stickers
Viaarxiv icon

SGAT4PASS: Spherical Geometry-Aware Transformer for PAnoramic Semantic Segmentation

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 06, 2023
Xuewei Li, Tao Wu, Zhongang Qi, Gaoang Wang, Ying Shan, Xi Li

Figure 1 for SGAT4PASS: Spherical Geometry-Aware Transformer for PAnoramic Semantic Segmentation
Figure 2 for SGAT4PASS: Spherical Geometry-Aware Transformer for PAnoramic Semantic Segmentation
Figure 3 for SGAT4PASS: Spherical Geometry-Aware Transformer for PAnoramic Semantic Segmentation
Figure 4 for SGAT4PASS: Spherical Geometry-Aware Transformer for PAnoramic Semantic Segmentation
Viaarxiv icon

MasaCtrl: Tuning-Free Mutual Self-Attention Control for Consistent Image Synthesis and Editing

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 17, 2023
Mingdeng Cao, Xintao Wang, Zhongang Qi, Ying Shan, Xiaohu Qie, Yinqiang Zheng

Figure 1 for MasaCtrl: Tuning-Free Mutual Self-Attention Control for Consistent Image Synthesis and Editing
Figure 2 for MasaCtrl: Tuning-Free Mutual Self-Attention Control for Consistent Image Synthesis and Editing
Figure 3 for MasaCtrl: Tuning-Free Mutual Self-Attention Control for Consistent Image Synthesis and Editing
Figure 4 for MasaCtrl: Tuning-Free Mutual Self-Attention Control for Consistent Image Synthesis and Editing
Viaarxiv icon

LayoutDiffusion: Controllable Diffusion Model for Layout-to-image Generation

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 30, 2023
Guangcong Zheng, Xianpan Zhou, Xuewei Li, Zhongang Qi, Ying Shan, Xi Li

Figure 1 for LayoutDiffusion: Controllable Diffusion Model for Layout-to-image Generation
Figure 2 for LayoutDiffusion: Controllable Diffusion Model for Layout-to-image Generation
Figure 3 for LayoutDiffusion: Controllable Diffusion Model for Layout-to-image Generation
Figure 4 for LayoutDiffusion: Controllable Diffusion Model for Layout-to-image Generation
Viaarxiv icon