Soft Locality Preserving Map (SLPM) for Facial Expression Recognition

Jan 11, 2018
Cigdem Turan, Kin-Man Lam, Xiangjian He


  Access Model/Code and Paper
Image Super-resolution via Feature-augmented Random Forest

Dec 14, 2017
Hailiang Li, Kin-Man Lam, Miaohui Wang


  Access Model/Code and Paper
Joint Maximum Purity Forest with Application to Image Super-Resolution

Aug 30, 2017
Hailiang Li, Kin-Man Lam, Dong Li

* 18 pages, 7 figures 

  Access Model/Code and Paper
Cascade one-vs-rest detection network for fine-grained recognition without part annotations

Aug 23, 2017
Long Chen, Junyu Dong, ShengKe Wang, Kin-Man Lam, Muwei Jian, Hua Zhang, XiaoChun Cao

* Part of authors has changed 

  Access Model/Code and Paper
Cascaded Face Alignment via Intimacy Definition Feature

Apr 12, 2017
Hailiang Li, Kin-Man Lam, Edmond M. Y. Chiu, Kangheng Wu, Zhibin Lei


  Access Model/Code and Paper
Efficient Likelihood Bayesian Constrained Local Model

Nov 30, 2016
Hailiang Li, Kin-Man Lam, Man-Yau Chiu, Kangheng Wu, Zhibin Lei

* 6 pages, for submitting to ICME-2017 

  Access Model/Code and Paper
Person Re-Identification by Unsupervised Video Matching

Nov 28, 2016
Xiaolong Ma, Xiatian Zhu, Shaogang Gong, Xudong Xie, Jianming Hu, Kin-Man Lam, Yisheng Zhong


  Access Model/Code and Paper
A Local Active Contour Model for Image Segmentation with Intensity Inhomogeneity

May 30, 2013
Kaihua Zhang, Lei Zhang, Kin-Man Lam, David Zhang


  Access Model/Code and Paper