Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Modeling Viral Information Spreading via Directed Acyclic Graph Diffusion


May 09, 2023
Chinthaka Dinesh, Gene Cheung, Fei Chen, Yuejiang Li, H. Vicky Zhao

Add code


   Access Paper or Ask Questions

Mixline: A Hybrid Reinforcement Learning Framework for Long-horizon Bimanual Coffee Stirring Task


Nov 04, 2022
Zheng Sun, Zhiqi Wang, Junjia Liu, Miao Li, Fei Chen

Add code

* Intelligent Robotics and Applications. ICIRA 2022.vol 13455.pp from 627 to 636 
* 10 pages, conference 

   Access Paper or Ask Questions

Calibrationless Reconstruction of Uniformly-Undersampled Multi-Channel MR Data with Deep Learning Estimated ESPIRiT Maps


Oct 27, 2022
Junhao Zhang, Zheyuan Yi, Yujiao Zhao, Linfang Xiao, Jiahao Hu, Christopher Man, Vick Lau, Shi Su, Fei Chen, Alex T. L. Leong, Ed X. Wu

Add code


   Access Paper or Ask Questions

Dual-Curriculum Teacher for Domain-Inconsistent Object Detection in Autonomous Driving


Oct 17, 2022
Longhui Yu, Yifan Zhang, Lanqing Hong, Fei Chen, Zhenguo Li

Add code

* Accepted at BMVC 2022 

   Access Paper or Ask Questions

6DOF Pose Estimation of a 3D Rigid Object based on Edge-enhanced Point Pair Features


Sep 17, 2022
Chenyi Liu, Fei Chen, Lu Deng, Renjiao Yi, Lintao Zheng, Chenyang Zhu, Jia Wang, Kai Xu

Add code

* 16 pages,20 figures 

   Access Paper or Ask Questions

Less is More: Adaptive Curriculum Learning for Thyroid Nodule Diagnosis


Jul 02, 2022
Haifan Gong, Hui Cheng, Yifan Xie, Shuangyi Tan, Guanqi Chen, Fei Chen, Guanbin Li

Add code

* Accepted to MICCAI 2022 with Student Travel Award 

   Access Paper or Ask Questions

Learning Grasp Ability Enhancement through Deep Shape Generation


Jun 19, 2022
Junnan Jiang, Xiaohui Xiao, Fei Chen, Miao Li

Add code


   Access Paper or Ask Questions

Manifold Graph Signal Restoration using Gradient Graph Laplacian Regularizer


Jun 09, 2022
Fei Chen, Gene Cheung, Xue Zhang

Add code


   Access Paper or Ask Questions

XBound-Former: Toward Cross-scale Boundary Modeling in Transformers


Jun 02, 2022
Jiacheng Wang, Fei Chen, Yuxi Ma, Liansheng Wang, Zhaodong Fei, Jianwei Shuai, Xiangdong Tang, Qichao Zhou, Jing Qin

Add code

* https://github.com/jcwang123/xboundformer 

   Access Paper or Ask Questions

Robot Cooking with Stir-fry: Bimanual Non-prehensile Manipulation of Semi-fluid Objects


May 12, 2022
Junjia Liu, Yiting Chen, Zhipeng Dong, Shixiong Wang, Sylvain Calinon, Miao Li, Fei Chen

Add code

* IEEE Robotics and Automation Letters, vol. 7, no. 2, pp. 5159-5166, April 2022 
* 8 pages, 8 figures, published to RA-L 

   Access Paper or Ask Questions

1
2
3
4
5
>>