Alert button
Picture for Jun Yang

Jun Yang

Alert button

Coverage and Rate Analysis for Distributed RISs-Assisted mmWave Communications

Feb 09, 2024
Yuan Xu, Chongwen Huang, Wei Li, Yongxu Zhu, Zhaohui Yang, Jiguang He, Jun Yang, Zhaoyang Zhang, Chau Yuen, Merouane Debbah

Viaarxiv icon

Fast Beam Training for Near-Field Communication Systems

Feb 07, 2024
Yuan Xu, Chongwen Huang, Wei Li, Zhaohui Yang, Ahmed Al Hammadi, Jun Yang, Zhaoyang Zhang, Chau Yuen, Merouane Debbah

Viaarxiv icon

Diverse and Lifespan Facial Age Transformation Synthesis with Identity Variation Rationality Metric

Jan 25, 2024
Jiu-Cheng Xie, Jun Yang, Wenqing Wang, Feng Xu, Hao Gao

Viaarxiv icon

Selective-Memory Meta-Learning with Environment Representations for Sound Event Localization and Detection

Dec 27, 2023
Jinbo Hu, Yin Cao, Ming Wu, Qiuqiang Kong, Feiran Yang, Mark D. Plumbley, Jun Yang

Viaarxiv icon

Efficient Title Reranker for Fast and Improved Knowledge-Intense NLP

Dec 20, 2023
Ziyi Chen, Heyi Tao, Daqian Zuo, Jize Jiang, Jun Yang, Yuxiang Wei

Viaarxiv icon

Multiscale Superpixel Structured Difference Graph Convolutional Network for VL Representation

Oct 25, 2023
Siyu Zhang, Yeming Chen, Sirui Cheng, Yaoru Sun, Jun Yang, Lizhi Bai

Viaarxiv icon

Uncertainty-aware 3D Object-Level Mapping with Deep Shape Priors

Sep 17, 2023
Ziwei Liao, Jun Yang, Jingxing Qian, Angela P. Schoellig, Steven L. Waslander

Figure 1 for Uncertainty-aware 3D Object-Level Mapping with Deep Shape Priors
Figure 2 for Uncertainty-aware 3D Object-Level Mapping with Deep Shape Priors
Figure 3 for Uncertainty-aware 3D Object-Level Mapping with Deep Shape Priors
Figure 4 for Uncertainty-aware 3D Object-Level Mapping with Deep Shape Priors
Viaarxiv icon

Active Pose Refinement for Textureless Shiny Objects using the Structured Light Camera

Aug 28, 2023
Jun Yang, Jian Yao, Steven L. Waslander

Figure 1 for Active Pose Refinement for Textureless Shiny Objects using the Structured Light Camera
Figure 2 for Active Pose Refinement for Textureless Shiny Objects using the Structured Light Camera
Figure 3 for Active Pose Refinement for Textureless Shiny Objects using the Structured Light Camera
Figure 4 for Active Pose Refinement for Textureless Shiny Objects using the Structured Light Camera
Viaarxiv icon

META-SELD: Meta-Learning for Fast Adaptation to the new environment in Sound Event Localization and Detection

Aug 17, 2023
Jinbo Hu, Yin Cao, Ming Wu, Feiran Yang, Ziying Yu, Wenwu Wang, Mark D. Plumbley, Jun Yang

Figure 1 for META-SELD: Meta-Learning for Fast Adaptation to the new environment in Sound Event Localization and Detection
Figure 2 for META-SELD: Meta-Learning for Fast Adaptation to the new environment in Sound Event Localization and Detection
Figure 3 for META-SELD: Meta-Learning for Fast Adaptation to the new environment in Sound Event Localization and Detection
Viaarxiv icon