Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

 Add to Chrome

 Add to Firefox

CatalyzeX Code Finder - Browser extension linking code for ML papers across the web! | Product Hunt Embed
EasyTransfer -- A Simple and Scalable Deep Transfer Learning Platform for NLP Applications

Nov 23, 2020
Minghui Qiu, Peng Li, Hanjie Pan, Chengyu Wang, Ang Wang, Cen Chen, Yaliang Li, Dehong Gao, Jun Huang, Yong Li, Jun Yang, Deng Cai, Wei Lin

* 4 pages 

  Access Paper or Ask Questions

INT8 Winograd Acceleration for Conv1D Equipped ASR Models Deployed on Mobile Devices

Oct 28, 2020
Yiwu Yao, Yuchao Li, Chengyu Wang, Tianhang Yu, Houjiang Chen, Xiaotang Jiang, Jun Yang, Jun Huang, Wei Lin, Hui Shu, Chengfei Lv


  Access Paper or Ask Questions

FusionStitching: Boosting Memory Intensive Computations for Deep Learning Workloads

Sep 23, 2020
Zhen Zheng, Pengzhan Zhao, Guoping Long, Feiwen Zhu, Kai Zhu, Wenyi Zhao, Lansong Diao, Jun Yang, Wei Lin


  Access Paper or Ask Questions

Intelligent Optimization of Diversified Community Prevention of COVID-19 using Traditional Chinese Medicine

Jul 28, 2020
Yu-Jun Zheng, Si-Lan Yu, Jun-Chao Yang, Tie-Er Gan, Qin Song, Jun Yang, Mumtaz Karatas


  Access Paper or Ask Questions

Auto-MAP: A DQN Framework for Exploring Distributed Execution Plans for DNN Workloads

Jul 08, 2020
Siyu Wang, Yi Rong, Shiqing Fan, Zhen Zheng, LanSong Diao, Guoping Long, Jun Yang, Xiaoyong Liu, Wei Lin


  Access Paper or Ask Questions

SOAC: The Soft Option Actor-Critic Architecture

Jun 25, 2020
Chenghao Li, Xiaoteng Ma, Chongjie Zhang, Jun Yang, Li Xia, Qianchuan Zhao


  Access Paper or Ask Questions

Ansor : Generating High-Performance Tensor Programs for Deep Learning

Jun 15, 2020
Lianmin Zheng, Chengfan Jia, Minmin Sun, Zhao Wu, Cody Hao Yu, Ameer Haj-Ali, Yida Wang, Jun Yang, Danyang Zhuo, Koushik Sen, Joseph E. Gonzalez, Ion Stoica


  Access Paper or Ask Questions

Wasserstein Distance guided Adversarial Imitation Learning with Reward Shape Exploration

Jun 05, 2020
Ming Zhang, Yawei Wang, Xiaoteng Ma, Li Xia, Jun Yang, Zhiheng Li, Xiu Li


  Access Paper or Ask Questions

DaSGD: Squeezing SGD Parallelization Performance in Distributed Training Using Delayed Averaging

May 31, 2020
Qinggang Zhou, Yawen Zhang, Pengcheng Li, Xiaoyong Liu, Jun Yang, Runsheng Wang, Ru Huang


  Access Paper or Ask Questions

Distributional Soft Actor Critic for Risk Sensitive Learning

Apr 30, 2020
Xiaoteng Ma, Qiyuan Zhang, Li Xia, Zhengyuan Zhou, Jun Yang, Qianchuan Zhao


  Access Paper or Ask Questions

Auto-Ensemble: An Adaptive Learning Rate Scheduling based Deep Learning Model Ensembling

Mar 25, 2020
Jun Yang, Fei Wang

* 14 pages, 8 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Characterizing Deep Learning Training Workloads on Alibaba-PAI

Oct 14, 2019
Mengdi Wang, Chen Meng, Guoping Long, Chuan Wu, Jun Yang, Wei Lin, Yangqing Jia

* Accepted by IISWC2019 

  Access Paper or Ask Questions

Fast-rate PAC-Bayes Generalization Bounds via Shifted Rademacher Processes

Aug 20, 2019
Jun Yang, Shengyang Sun, Daniel M. Roy

* 18 pages 

  Access Paper or Ask Questions

A Novel Integrated Framework for Learning both Text Detection and Recognition

Nov 21, 2018
Wanchen Sui, Qing Zhang, Jun Yang, Wei Chu


  Access Paper or Ask Questions

Graph-Adaptive Pruning for Efficient Inference of Convolutional Neural Networks

Nov 21, 2018
Mengdi Wang, Qing Zhang, Jun Yang, Xiaoyuan Cui, Wei Lin

* 7 pages, 7 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Pyramid Embedded Generative Adversarial Network for Automated Font Generation

Nov 20, 2018
Donghui Sun, Qing Zhang, Jun Yang

* 6 pages, 7 figures, accepted by International Conference on Pattern Recognition (ICPR 2018) 

  Access Paper or Ask Questions

Towards well-specified semi-supervised model-based classifiers via structural adaptation

May 01, 2017
Zhaocai Sun, William K. Cheung, Xiaofeng Zhang, Jun Yang


  Access Paper or Ask Questions