Alert button
Picture for Fei-Yue Wang

Fei-Yue Wang

Alert button

RIME: Robust Preference-based Reinforcement Learning with Noisy Preferences

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 12, 2024
Jie Cheng, Gang Xiong, Xingyuan Dai, Qinghai Miao, Yisheng Lv, Fei-Yue Wang

Viaarxiv icon

Conversational Crowdsensing: A Parallel Intelligence Powered Novel Sensing Approach

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 04, 2024
Zhengqiu Zhu, Yong Zhao, Bin Chen, Sihang Qiu, Kai Xu, Quanjun Yin, Jincai Huang, Zhong Liu, Fei-Yue Wang

Viaarxiv icon

Two Heads Are Better Than One: Integrating Knowledge from Knowledge Graphs and Large Language Models for Entity Alignment

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 30, 2024
Linyao Yang, Hongyang Chen, Xiao Wang, Jing Yang, Fei-Yue Wang, Han Liu

Viaarxiv icon

Enhancing Traffic Object Detection in Variable Illumination with RGB-Event Fusion

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 01, 2023
Zhanwen Liu, Nan Yang, Yang Wang, Yuke Li, Xiangmo Zhao, Fei-Yue Wang

Figure 1 for Enhancing Traffic Object Detection in Variable Illumination with RGB-Event Fusion
Figure 2 for Enhancing Traffic Object Detection in Variable Illumination with RGB-Event Fusion
Figure 3 for Enhancing Traffic Object Detection in Variable Illumination with RGB-Event Fusion
Figure 4 for Enhancing Traffic Object Detection in Variable Illumination with RGB-Event Fusion
Viaarxiv icon

HPL-ViT: A Unified Perception Framework for Heterogeneous Parallel LiDARs in V2V

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 27, 2023
Yuhang Liu, Boyi Sun, Yuke Li, Yuzheng Hu, Fei-Yue Wang

Figure 1 for HPL-ViT: A Unified Perception Framework for Heterogeneous Parallel LiDARs in V2V
Figure 2 for HPL-ViT: A Unified Perception Framework for Heterogeneous Parallel LiDARs in V2V
Figure 3 for HPL-ViT: A Unified Perception Framework for Heterogeneous Parallel LiDARs in V2V
Figure 4 for HPL-ViT: A Unified Perception Framework for Heterogeneous Parallel LiDARs in V2V
Viaarxiv icon

Towards Integrated Traffic Control with Operating Decentralized Autonomous Organization

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 25, 2023
Shengyue Yao, Jingru Yu, Yi Yu, Jia Xu, Xingyuan Dai, Honghai Li, Fei-Yue Wang, Yilun Lin

Figure 1 for Towards Integrated Traffic Control with Operating Decentralized Autonomous Organization
Figure 2 for Towards Integrated Traffic Control with Operating Decentralized Autonomous Organization
Figure 3 for Towards Integrated Traffic Control with Operating Decentralized Autonomous Organization
Figure 4 for Towards Integrated Traffic Control with Operating Decentralized Autonomous Organization
Viaarxiv icon

IR Design for Application-Specific Natural Language: A Case Study on Traffic Data

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 13, 2023
Wei Hu, Xuhong Wang, Ding Wang, Shengyue Yao, Zuqiu Mao, Li Li, Fei-Yue Wang, Yilun Lin

Figure 1 for IR Design for Application-Specific Natural Language: A Case Study on Traffic Data
Figure 2 for IR Design for Application-Specific Natural Language: A Case Study on Traffic Data
Figure 3 for IR Design for Application-Specific Natural Language: A Case Study on Traffic Data
Figure 4 for IR Design for Application-Specific Natural Language: A Case Study on Traffic Data
Viaarxiv icon

Milestones in Autonomous Driving and Intelligent Vehicles Part II: Perception and Planning

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 03, 2023
Long Chen, Siyu Teng, Bai Li, Xiaoxiang Na, Yuchen Li, Zixuan Li, Jinjun Wang, Dongpu Cao, Nanning Zheng, Fei-Yue Wang

Figure 1 for Milestones in Autonomous Driving and Intelligent Vehicles Part II: Perception and Planning
Figure 2 for Milestones in Autonomous Driving and Intelligent Vehicles Part II: Perception and Planning
Figure 3 for Milestones in Autonomous Driving and Intelligent Vehicles Part II: Perception and Planning
Figure 4 for Milestones in Autonomous Driving and Intelligent Vehicles Part II: Perception and Planning
Viaarxiv icon

TransWorldNG: Traffic Simulation via Foundation Model

Add code
Bookmark button
Alert button
May 25, 2023
Ding Wang, Xuhong Wang, Liang Chen, Shengyue Yao, Ming Jing, Honghai Li, Li Li, Shiqiang Bao, Fei-Yue Wang, Yilun Lin

Figure 1 for TransWorldNG: Traffic Simulation via Foundation Model
Figure 2 for TransWorldNG: Traffic Simulation via Foundation Model
Figure 3 for TransWorldNG: Traffic Simulation via Foundation Model
Figure 4 for TransWorldNG: Traffic Simulation via Foundation Model
Viaarxiv icon