Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Haoran Shi

A Data-Centric Framework for Composable NLP Workflows


Mar 03, 2021
Zhengzhong Liu, Guanxiong Ding, Avinash Bukkittu, Mansi Gupta, Pengzhi Gao, Atif Ahmed, Shikun Zhang, Xin Gao, Swapnil Singhavi, Linwei Li, Wei Wei, Zecong Hu, Haoran Shi, Xiaodan Liang, Teruko Mitamura, Eric P. Xing, Zhiting Hu

* 8 pages, 4 figures, EMNLP 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Hierarchical Representations of Electronic Health Records for Clinical Outcome Prediction


Mar 20, 2019
Luchen Liu, Haoran Li, Zhiting Hu, Haoran Shi, Zichang Wang, Jian Tang, Ming Zhang

* 10 pages, 2 figures, under review of AMIA annual symposium 

  Access Paper or Ask Questions

Toward Unsupervised Text Content Manipulation


Feb 08, 2019
Wentao Wang, Zhiting Hu, Zichao Yang, Haoran Shi, Frank Xu, Eric Xing

* The first 2 authors contributed equally. Dataset is released at https://github.com/ZhitingHu/text_content_manipulation 

  Access Paper or Ask Questions

Texar: A Modularized, Versatile, and Extensible Toolkit for Text Generation


Sep 04, 2018
Zhiting Hu, Haoran Shi, Zichao Yang, Bowen Tan, Tiancheng Zhao, Junxian He, Wentao Wang, Xingjiang Yu, Lianhui Qin, Di Wang, Xuezhe Ma, Hector Liu, Xiaodan Liang, Wanrong Zhu, Devendra Singh Sachan, Eric P. Xing

* 14 pages; Github: https://github.com/asyml/texar 

  Access Paper or Ask Questions

Towards Automated ICD Coding Using Deep Learning


Nov 30, 2017
Haoran Shi, Pengtao Xie, Zhiting Hu, Ming Zhang, Eric P. Xing


  Access Paper or Ask Questions