Alert button
Picture for Kejun Zhang

Kejun Zhang

Alert button

MuChin: A Chinese Colloquial Description Benchmark for Evaluating Language Models in the Field of Music

Feb 15, 2024
Zihao Wang, Shuyu Li, Tao Zhang, Qi Wang, Pengfei Yu, Jinyang Luo, Yan Liu, Ming Xi, Kejun Zhang

Viaarxiv icon

Online Differentiable Clustering for Intent Learning in Recommendation

Jan 24, 2024
Yue Liu, Shihao Zhu, Jun Xia, Yingwei Ma, Jian Ma, Wenliang Zhong, Guannan Zhang, Kejun Zhang, Xinwang Liu

Viaarxiv icon

End-to-end Learnable Clustering for Intent Learning in Recommendation

Jan 11, 2024
Yue Liu, Shihao Zhu, Jun Xia, Yingwei Ma, Jian Ma, Wenliang Zhong, Guannan Zhang, Kejun Zhang, Xinwang Liu

Viaarxiv icon

MelodyGLM: Multi-task Pre-training for Symbolic Melody Generation

Sep 20, 2023
Xinda Wu, Zhijie Huang, Kejun Zhang, Jiaxing Yu, Xu Tan, Tieyao Zhang, Zihao Wang, Lingyun Sun

Viaarxiv icon

SongDriver2: Real-time Emotion-based Music Arrangement with Soft Transition

May 14, 2023
Zihao Wang, Le Ma, Chen Zhang, Bo Han, Yikai Wang, Xinyi Chen, HaoRong Hong, Wenbo Liu, Xinda Wu, Kejun Zhang

Figure 1 for SongDriver2: Real-time Emotion-based Music Arrangement with Soft Transition
Figure 2 for SongDriver2: Real-time Emotion-based Music Arrangement with Soft Transition
Figure 3 for SongDriver2: Real-time Emotion-based Music Arrangement with Soft Transition
Figure 4 for SongDriver2: Real-time Emotion-based Music Arrangement with Soft Transition
Viaarxiv icon

WuYun: Exploring hierarchical skeleton-guided melody generation using knowledge-enhanced deep learning

Jan 11, 2023
Kejun Zhang, Xinda Wu, Tieyao Zhang, Zhijie Huang, Xu Tan, Qihao Liang, Songruoyao Wu, Lingyun Sun

Figure 1 for WuYun: Exploring hierarchical skeleton-guided melody generation using knowledge-enhanced deep learning
Figure 2 for WuYun: Exploring hierarchical skeleton-guided melody generation using knowledge-enhanced deep learning
Figure 3 for WuYun: Exploring hierarchical skeleton-guided melody generation using knowledge-enhanced deep learning
Figure 4 for WuYun: Exploring hierarchical skeleton-guided melody generation using knowledge-enhanced deep learning
Viaarxiv icon

SDMuse: Stochastic Differential Music Editing and Generation via Hybrid Representation

Nov 02, 2022
Chen Zhang, Yi Ren, Kejun Zhang, Shuicheng Yan

Figure 1 for SDMuse: Stochastic Differential Music Editing and Generation via Hybrid Representation
Figure 2 for SDMuse: Stochastic Differential Music Editing and Generation via Hybrid Representation
Figure 3 for SDMuse: Stochastic Differential Music Editing and Generation via Hybrid Representation
Figure 4 for SDMuse: Stochastic Differential Music Editing and Generation via Hybrid Representation
Viaarxiv icon

SongDriver: Real-time Music Accompaniment Generation without Logical Latency nor Exposure Bias

Sep 13, 2022
Zihao Wang, Kejun Zhang, Yuxing Wang, Chen Zhang, Qihao Liang, Pengfei Yu, Yongsheng Feng, Wenbo Liu, Yikai Wang, Yuntai Bao, Yiheng Yang

Figure 1 for SongDriver: Real-time Music Accompaniment Generation without Logical Latency nor Exposure Bias
Figure 2 for SongDriver: Real-time Music Accompaniment Generation without Logical Latency nor Exposure Bias
Figure 3 for SongDriver: Real-time Music Accompaniment Generation without Logical Latency nor Exposure Bias
Figure 4 for SongDriver: Real-time Music Accompaniment Generation without Logical Latency nor Exposure Bias
Viaarxiv icon

ReLyMe: Improving Lyric-to-Melody Generation by Incorporating Lyric-Melody Relationships

Jul 12, 2022
Chen Zhang, Luchin Chang, Songruoyao Wu, Xu Tan, Tao Qin, Tie-Yan Liu, Kejun Zhang

Figure 1 for ReLyMe: Improving Lyric-to-Melody Generation by Incorporating Lyric-Melody Relationships
Figure 2 for ReLyMe: Improving Lyric-to-Melody Generation by Incorporating Lyric-Melody Relationships
Figure 3 for ReLyMe: Improving Lyric-to-Melody Generation by Incorporating Lyric-Melody Relationships
Figure 4 for ReLyMe: Improving Lyric-to-Melody Generation by Incorporating Lyric-Melody Relationships
Viaarxiv icon

Automatic Song Translation for Tonal Languages

Mar 25, 2022
Fenfei Guo, Chen Zhang, Zhirui Zhang, Qixin He, Kejun Zhang, Jun Xie, Jordan Boyd-Graber

Figure 1 for Automatic Song Translation for Tonal Languages
Figure 2 for Automatic Song Translation for Tonal Languages
Figure 3 for Automatic Song Translation for Tonal Languages
Figure 4 for Automatic Song Translation for Tonal Languages
Viaarxiv icon