Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Feng Zhu

Improving Facial Attribute Recognition by Group and Graph Learning


May 28, 2021
Zhenghao Chen, Shuhang Gu, Feng Zhu, Jing Xu, Rui Zhao

* ICME2021(Oral) 

  Access Paper or Ask Questions

Multiple Domain Experts Collaborative Learning: Multi-Source Domain Generalization For Person Re-Identification


May 26, 2021
Shijie Yu, Feng Zhu, Dapeng Chen, Rui Zhao, Haobin Chen, Shixiang Tang, Jinguo Zhu, Yu Qiao


  Access Paper or Ask Questions

Fast and Accurate Quantized Camera Scene Detection on Smartphones, Mobile AI 2021 Challenge: Report


May 17, 2021
Andrey Ignatov, Grigory Malivenko, Radu Timofte, Sheng Chen, Xin Xia, Zhaoyan Liu, Yuwei Zhang, Feng Zhu, Jiashi Li, Xuefeng Xiao, Yuan Tian, Xinglong Wu, Christos Kyrkou, Yixin Chen, Zexin Zhang, Yunbo Peng, Yue Lin, Saikat Dutta, Sourya Dipta Das, Nisarg A. Shah, Himanshu Kumar, Chao Ge, Pei-Lin Wu, Jin-Hua Du, Andrew Batutin, Juan Pablo Federico, Konrad Lyda, Levon Khojoyan, Abhishek Thanki, Sayak Paul, Shahid Siddiqui

* Mobile AI 2021 Workshop and Challenges: https://ai-benchmark.com/workshops/mai/2021/. arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:2105.08630; text overlap with arXiv:2105.07825, arXiv:2105.07809, arXiv:2105.08629 

  Access Paper or Ask Questions

Self-distillation with Batch Knowledge Ensembling Improves ImageNet Classification


Apr 27, 2021
Yixiao Ge, Ching Lam Choi, Xiao Zhang, Peipei Zhao, Feng Zhu, Rui Zhao, Hongsheng Li

* Project Page: https://geyixiao.com/projects/bake 

  Access Paper or Ask Questions

Cross-Domain Recommendation: Challenges, Progress, and Prospects


Mar 02, 2021
Feng Zhu, Yan Wang, Chaochao Chen, Jun Zhou, Longfei Li, Guanfeng Liu

* 10 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Consensus-Guided Correspondence Denoising


Jan 03, 2021
Chen Zhao, Yixiao Ge, Jiaqi Yang, Feng Zhu, Rui Zhao, Hongsheng Li


  Access Paper or Ask Questions

Learning in School: Multi-teacher Knowledge Inversion for Data-Free Quantization


Nov 19, 2020
Yuhang Li, Feng Zhu, Ruihao Gong, Mingzhu Shen, Fengwei Yu, Shaoqing Lu, Shi Gu


  Access Paper or Ask Questions

A Deep Framework for Cross-Domain and Cross-System Recommendations


Sep 14, 2020
Feng Zhu, Yan Wang, Chaochao Chen, Guanfeng Liu, Mehmet Orgun, Jia Wu


  Access Paper or Ask Questions

Understanding the effect of hyperparameter optimization on machine learning models for structure design problems


Jul 04, 2020
Xianping Du, Hongyi Xu, Feng Zhu

* 41 pages, 15 figures,7 tables, under revision in the Computer-aided design 

  Access Paper or Ask Questions

Self-supervising Fine-grained Region Similarities for Large-scale Image Localization


Jun 06, 2020
Yixiao Ge, Haibo Wang, Feng Zhu, Rui Zhao, Hongsheng Li


  Access Paper or Ask Questions

Self-paced Contrastive Learning with Hybrid Memory for Domain Adaptive Object Re-ID


Jun 04, 2020
Yixiao Ge, Dapeng Chen, Feng Zhu, Rui Zhao, Hongsheng Li


  Access Paper or Ask Questions

Structured Domain Adaptation for Unsupervised Person Re-identification


Mar 14, 2020
Yixiao Ge, Feng Zhu, Rui Zhao, Hongsheng Li


  Access Paper or Ask Questions

Towards Unified INT8 Training for Convolutional Neural Network


Dec 29, 2019
Feng Zhu, Ruihao Gong, Fengwei Yu, Xianglong Liu, Yanfei Wang, Zhelong Li, Xiuqi Yang, Junjie Yan


  Access Paper or Ask Questions

Clustering Bioactive Molecules in 3D Chemical Space with Unsupervised Deep Learning


Feb 09, 2019
Chu Qin, Ying Tan, Shang Ying Chen, Xian Zeng, Xingxing Qi, Tian Jin, Huan Shi, Yiwei Wan, Yu Chen, Jingfeng Li, Weidong He, Yali Wang, Peng Zhang, Feng Zhu, Hongping Zhao, Yuyang Jiang, Yuzong Chen


  Access Paper or Ask Questions

Attention-Aware Compositional Network for Person Re-identification


May 16, 2018
Jing Xu, Rui Zhao, Feng Zhu, Huaming Wang, Wanli Ouyang

* Accepted at CVPR2018 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Spatial Regularization with Image-level Supervisions for Multi-label Image Classification


Mar 31, 2017
Feng Zhu, Hongsheng Li, Wanli Ouyang, Nenghai Yu, Xiaogang Wang


  Access Paper or Ask Questions