Alert button
Picture for Yixuan Wei

Yixuan Wei

Alert button

FP8-LM: Training FP8 Large Language Models

Oct 27, 2023
Houwen Peng, Kan Wu, Yixuan Wei, Guoshuai Zhao, Yuxiang Yang, Ze Liu, Yifan Xiong, Ziyue Yang, Bolin Ni, Jingcheng Hu, Ruihang Li, Miaosen Zhang, Chen Li, Jia Ning, Ruizhe Wang, Zheng Zhang, Shuguang Liu, Joe Chau, Han Hu, Peng Cheng

Figure 1 for FP8-LM: Training FP8 Large Language Models
Figure 2 for FP8-LM: Training FP8 Large Language Models
Figure 3 for FP8-LM: Training FP8 Large Language Models
Figure 4 for FP8-LM: Training FP8 Large Language Models
Viaarxiv icon

Human Pose as Compositional Tokens

Mar 21, 2023
Zigang Geng, Chunyu Wang, Yixuan Wei, Ze Liu, Houqiang Li, Han Hu

Figure 1 for Human Pose as Compositional Tokens
Figure 2 for Human Pose as Compositional Tokens
Figure 3 for Human Pose as Compositional Tokens
Figure 4 for Human Pose as Compositional Tokens
Viaarxiv icon

Deep Reinforcement Learning for Robotic Pushing and Picking in Cluttered Environment

Feb 21, 2023
Yuhong Deng, Xiaofeng Guo, Yixuan Wei, Kai Lu, Bin Fang, Di Guo, Huaping Liu, Fuchun Sun

Figure 1 for Deep Reinforcement Learning for Robotic Pushing and Picking in Cluttered Environment
Figure 2 for Deep Reinforcement Learning for Robotic Pushing and Picking in Cluttered Environment
Figure 3 for Deep Reinforcement Learning for Robotic Pushing and Picking in Cluttered Environment
Figure 4 for Deep Reinforcement Learning for Robotic Pushing and Picking in Cluttered Environment
Viaarxiv icon

Attentive Mask CLIP

Dec 16, 2022
Yifan Yang, Weiquan Huang, Yixuan Wei, Houwen Peng, Xinyang Jiang, Huiqiang Jiang, Fangyun Wei, Yin Wang, Han Hu, Lili Qiu, Yuqing Yang

Figure 1 for Attentive Mask CLIP
Figure 2 for Attentive Mask CLIP
Figure 3 for Attentive Mask CLIP
Figure 4 for Attentive Mask CLIP
Viaarxiv icon

Exploring Discrete Diffusion Models for Image Captioning

Dec 09, 2022
Zixin Zhu, Yixuan Wei, Jianfeng Wang, Zhe Gan, Zheng Zhang, Le Wang, Gang Hua, Lijuan Wang, Zicheng Liu, Han Hu

Figure 1 for Exploring Discrete Diffusion Models for Image Captioning
Figure 2 for Exploring Discrete Diffusion Models for Image Captioning
Figure 3 for Exploring Discrete Diffusion Models for Image Captioning
Figure 4 for Exploring Discrete Diffusion Models for Image Captioning
Viaarxiv icon

On Data Scaling in Masked Image Modeling

Jun 09, 2022
Zhenda Xie, Zheng Zhang, Yue Cao, Yutong Lin, Yixuan Wei, Qi Dai, Han Hu

Figure 1 for On Data Scaling in Masked Image Modeling
Figure 2 for On Data Scaling in Masked Image Modeling
Figure 3 for On Data Scaling in Masked Image Modeling
Figure 4 for On Data Scaling in Masked Image Modeling
Viaarxiv icon

Contrastive Learning Rivals Masked Image Modeling in Fine-tuning via Feature Distillation

May 27, 2022
Yixuan Wei, Han Hu, Zhenda Xie, Zheng Zhang, Yue Cao, Jianmin Bao, Dong Chen, Baining Guo

Figure 1 for Contrastive Learning Rivals Masked Image Modeling in Fine-tuning via Feature Distillation
Figure 2 for Contrastive Learning Rivals Masked Image Modeling in Fine-tuning via Feature Distillation
Figure 3 for Contrastive Learning Rivals Masked Image Modeling in Fine-tuning via Feature Distillation
Figure 4 for Contrastive Learning Rivals Masked Image Modeling in Fine-tuning via Feature Distillation
Viaarxiv icon

iCAR: Bridging Image Classification and Image-text Alignment for Visual Recognition

Apr 22, 2022
Yixuan Wei, Yue Cao, Zheng Zhang, Zhuliang Yao, Zhenda Xie, Han Hu, Baining Guo

Figure 1 for iCAR: Bridging Image Classification and Image-text Alignment for Visual Recognition
Figure 2 for iCAR: Bridging Image Classification and Image-text Alignment for Visual Recognition
Figure 3 for iCAR: Bridging Image Classification and Image-text Alignment for Visual Recognition
Figure 4 for iCAR: Bridging Image Classification and Image-text Alignment for Visual Recognition
Viaarxiv icon

Swin Transformer V2: Scaling Up Capacity and Resolution

Nov 18, 2021
Ze Liu, Han Hu, Yutong Lin, Zhuliang Yao, Zhenda Xie, Yixuan Wei, Jia Ning, Yue Cao, Zheng Zhang, Li Dong, Furu Wei, Baining Guo

Figure 1 for Swin Transformer V2: Scaling Up Capacity and Resolution
Figure 2 for Swin Transformer V2: Scaling Up Capacity and Resolution
Figure 3 for Swin Transformer V2: Scaling Up Capacity and Resolution
Figure 4 for Swin Transformer V2: Scaling Up Capacity and Resolution
Viaarxiv icon