Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Jianfeng Wang

Edge Prior Augmented Networks for Motion Deblurring on Naturally Blurry Images


Sep 18, 2021
Yuedong Chen, Junjia Huang, Jianfeng Wang, Xiaohua Xie


  Access Paper or Ask Questions

An Empirical Study of GPT-3 for Few-Shot Knowledge-Based VQA


Sep 10, 2021
Zhengyuan Yang, Zhe Gan, Jianfeng Wang, Xiaowei Hu, Yumao Lu, Zicheng Liu, Lijuan Wang


  Access Paper or Ask Questions

Is Object Detection Necessary for Human-Object Interaction Recognition?


Jul 27, 2021
Ying Jin, Yinpeng Chen, Lijuan Wang, Jianfeng Wang, Pei Yu, Zicheng Liu, Jenq-Neng Hwang


  Access Paper or Ask Questions

RSG: A Simple but Effective Module for Learning Imbalanced Datasets


Jun 18, 2021
Jianfeng Wang, Thomas Lukasiewicz, Xiaolin Hu, Jianfei Cai, Zhenghua Xu

* To appear at CVPR 2021. We propose a flexible data generation/data augmentation module for long-tailed classification. Codes are available at: https://github.com/Jianf-Wang/RSG 

  Access Paper or Ask Questions

End-to-End Semi-Supervised Object Detection with Soft Teacher


Jun 17, 2021
Mengde Xu, Zheng Zhang, Han Hu, Jianfeng Wang, Lijuan Wang, Fangyun Wei, Xiang Bai, Zicheng Liu


  Access Paper or Ask Questions

Convolutional Neural Networks with Gated Recurrent Connections


Jun 05, 2021
Jianfeng Wang, Xiaolin Hu

* Accepted by TPAMI. An extension of our previous NeurIPS 2017 paper "Gated recurrent convolution neural network for OCR". We demonstrate the good performance of GRCNN on image classification and object detection. Codes are available at: https://github.com/Jianf-Wang/GRCNN 

  Access Paper or Ask Questions

Compressing Visual-linguistic Model via Knowledge Distillation


Apr 05, 2021
Zhiyuan Fang, Jianfeng Wang, Xiaowei Hu, Lijuan Wang, Yezhou Yang, Zicheng Liu


  Access Paper or Ask Questions

DAP: Detection-Aware Pre-training with Weak Supervision


Mar 30, 2021
Yuanyi Zhong, Jianfeng Wang, Lijuan Wang, Jian Peng, Yu-Xiong Wang, Lei Zhang

* To appear in CVPR 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Adversarial Feature Augmentation and Normalization for Visual Recognition


Mar 22, 2021
Tianlong Chen, Yu Cheng, Zhe Gan, Jianfeng Wang, Lijuan Wang, Zhangyang Wang, Jingjing Liu


  Access Paper or Ask Questions

SEED: Self-supervised Distillation For Visual Representation


Jan 12, 2021
Zhiyuan Fang, Jianfeng Wang, Lijuan Wang, Lei Zhang, Yezhou Yang, Zicheng Liu

* Accepted as a conference paper at ICLR 2021 

  Access Paper or Ask Questions

LLA: Loss-aware Label Assignment for Dense Pedestrian Detection


Jan 12, 2021
Zheng Ge, Jianfeng Wang, Xin Huang, Songtao Liu, Osamu Yoshie

* In the reviewing process of Pattern Recognition 

  Access Paper or Ask Questions

MiniVLM: A Smaller and Faster Vision-Language Model


Dec 13, 2020
Jianfeng Wang, Xiaowei Hu, Pengchuan Zhang, Xiujun Li, Lijuan Wang, Lei Zhang, Jianfeng Gao, Zicheng Liu


  Access Paper or Ask Questions

TAP: Text-Aware Pre-training for Text-VQA and Text-Caption


Dec 08, 2020
Zhengyuan Yang, Yijuan Lu, Jianfeng Wang, Xi Yin, Dinei Florencio, Lijuan Wang, Cha Zhang, Lei Zhang, Jiebo Luo


  Access Paper or Ask Questions

End-to-End Object Detection with Fully Convolutional Network


Dec 07, 2020
Jianfeng Wang, Lin Song, Zeming Li, Hongbin Sun, Jian Sun, Nanning Zheng


  Access Paper or Ask Questions

Boosting Weakly Supervised Object Detection with Progressive Knowledge Transfer


Jul 15, 2020
Yuanyi Zhong, Jianfeng Wang, Jian Peng, Lei Zhang

* ECCV 2020. Code: https://github.com/mikuhatsune/wsod_transfer 

  Access Paper or Ask Questions

AutoAssign: Differentiable Label Assignment for Dense Object Detection


Jul 07, 2020
Benjin Zhu, Jianfeng Wang, Zhengkai Jiang, Fuhang Zong, Songtao Liu, Zeming Li, Jian Sun

* Rejected by ECCV 2020; Reformated 

  Access Paper or Ask Questions

Hashing-based Non-Maximum Suppression for Crowded Object Detection


May 22, 2020
Jianfeng Wang, Xi Yin, Lijuan Wang, Lei Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Learning to Count Objects with Few Exemplar Annotations


May 20, 2019
Jianfeng Wang, Rong Xiao, Yandong Guo, Lei Zhang


  Access Paper or Ask Questions

High Frequency Residual Learning for Multi-Scale Image Classification


May 07, 2019
Bowen Cheng, Rong Xiao, Jianfeng Wang, Thomas Huang, Lei Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Facial Motion Prior Networks for Facial Expression Recognition


Feb 23, 2019
Yuedong Chen, Jianfeng Wang, Shikai Chen, Zhongchao Shi, Jianfei Cai


  Access Paper or Ask Questions

WIDER Face and Pedestrian Challenge 2018: Methods and Results


Feb 19, 2019
Chen Change Loy, Dahua Lin, Wanli Ouyang, Yuanjun Xiong, Shuo Yang, Qingqiu Huang, Dongzhan Zhou, Wei Xia, Quanquan Li, Ping Luo, Junjie Yan, Jianfeng Wang, Zuoxin Li, Ye Yuan, Boxun Li, Shuai Shao, Gang Yu, Fangyun Wei, Xiang Ming, Dong Chen, Shifeng Zhang, Cheng Chi, Zhen Lei, Stan Z. Li, Hongkai Zhang, Bingpeng Ma, Hong Chang, Shiguang Shan, Xilin Chen, Wu Liu, Boyan Zhou, Huaxiong Li, Peng Cheng, Tao Mei, Artem Kukharenko, Artem Vasenin, Nikolay Sergievskiy, Hua Yang, Liangqi Li, Qiling Xu, Yuan Hong, Lin Chen, Mingjun Sun, Yirong Mao, Shiying Luo, Yongjun Li, Ruiping Wang, Qiaokang Xie, Ziyang Wu, Lei Lu, Yiheng Liu, Wengang Zhou

* Report of ECCV 2018 workshop: WIDER Face and Pedestrian Challenge 

  Access Paper or Ask Questions

Anchor Box Optimization for Object Detection


Dec 02, 2018
Yuanyi Zhong, Jianfeng Wang, Jian Peng, Lei Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Revisit Multinomial Logistic Regression in Deep Learning: Data Dependent Model Initialization for Image Recognition


Sep 17, 2018
Bowen Cheng, Rong Xiao, Yandong Guo, Yuxiao Hu, Jianfeng Wang, Lei Zhang

* tech report 

  Access Paper or Ask Questions

Hierarchically Structured Reinforcement Learning for Topically Coherent Visual Story Generation


Sep 07, 2018
Qiuyuan Huang, Zhe Gan, Asli Celikyilmaz, Dapeng Wu, Jianfeng Wang, Xiaodong He


  Access Paper or Ask Questions

SFace: An Efficient Network for Face Detection in Large Scale Variations


Apr 23, 2018
Jianfeng Wang, Ye Yuan, Boxun Li, Gang Yu, Sun Jian


  Access Paper or Ask Questions

Face Attention Network: An Effective Face Detector for the Occluded Faces


Nov 22, 2017
Jianfeng Wang, Ye Yuan, Gang Yu


  Access Paper or Ask Questions

Manipulated Object Proposal: A Discriminative Object Extraction and Feature Fusion Framework for First-Person Daily Activity Recognition


May 31, 2016
Changzhi Luo, Bingbing Ni, Jun Yuan, Jianfeng Wang, Shuicheng Yan, Meng Wang

* This paper has been withdrawn by the author due to incomplete experiments 

  Access Paper or Ask Questions

Group $K$-Means


Jan 05, 2015
Jianfeng Wang, Shuicheng Yan, Yi Yang, Mohan S Kankanhalli, Shipeng Li, Jingdong Wang

* The developed algorithm is similar with "Christopher F. Barnes, A new multiple path search technique for residual vector quantizers, 1994", but we conduct the research independently and apply it in data/feature compression and image retrieval 

  Access Paper or Ask Questions

Optimized Cartesian $K$-Means


May 16, 2014
Jianfeng Wang, Jingdong Wang, Jingkuan Song, Xin-Shun Xu, Heng Tao Shen, Shipeng Li

* to appear in IEEE TKDE, accepted in Apr. 2014 

  Access Paper or Ask Questions