Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Exploring Discrete Diffusion Models for Image Captioning


Nov 21, 2022
Zixin Zhu, Yixuan Wei, Jianfeng Wang, Zhe Gan, Zheng Zhang, Le Wang, Gang Hua, Lijuan Wang, Zicheng Liu, Han Hu


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Non-Contrastive Learning Meets Language-Image Pre-Training


Oct 17, 2022
Jinghao Zhou, Li Dong, Zhe Gan, Lijuan Wang, Furu Wei


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Vision-Language Pre-training: Basics, Recent Advances, and Future Trends


Oct 17, 2022
Zhe Gan, Linjie Li, Chunyuan Li, Lijuan Wang, Zicheng Liu, Jianfeng Gao

* A survey paper/book on Vision-Language Pre-training (102 pages) 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Prompting GPT-3 To Be Reliable


Oct 17, 2022
Chenglei Si, Zhe Gan, Zhengyuan Yang, Shuohang Wang, Jianfeng Wang, Jordan Boyd-Graber, Lijuan Wang

* Preprint; Feedback is welcome 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

An Empirical Study of End-to-End Video-Language Transformers with Masked Visual Modeling


Sep 04, 2022
Tsu-Jui Fu, Linjie Li, Zhe Gan, Kevin Lin, William Yang Wang, Lijuan Wang, Zicheng Liu

* The first two authors contributed equally. arXiv admin note: text overlap with arXiv:2111.12681 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

NUWA-Infinity: Autoregressive over Autoregressive Generation for Infinite Visual Synthesis


Jul 20, 2022
Chenfei Wu, Jian Liang, Xiaowei Hu, Zhe Gan, Jianfeng Wang, Lijuan Wang, Zicheng Liu, Yuejian Fang, Nan Duan

* 24 pages, 19 figures 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Coarse-to-Fine Vision-Language Pre-training with Fusion in the Backbone


Jun 15, 2022
Zi-Yi Dou, Aishwarya Kamath, Zhe Gan, Pengchuan Zhang, Jianfeng Wang, Linjie Li, Zicheng Liu, Ce Liu, Yann LeCun, Nanyun Peng, Jianfeng Gao, Lijuan Wang

* Project Website: https://ashkamath.github.io/FIBER_page 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

LAVENDER: Unifying Video-Language Understanding as Masked Language Modeling


Jun 14, 2022
Linjie Li, Zhe Gan, Kevin Lin, Chung-Ching Lin, Zicheng Liu, Ce Liu, Lijuan Wang


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

GLIPv2: Unifying Localization and Vision-Language Understanding


Jun 12, 2022
Haotian Zhang, Pengchuan Zhang, Xiaowei Hu, Yen-Chun Chen, Liunian Harold Li, Xiyang Dai, Lijuan Wang, Lu Yuan, Jenq-Neng Hwang, Jianfeng Gao

* Code will be released at https://github.com/microsoft/GLIP 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

GIT: A Generative Image-to-text Transformer for Vision and Language


May 31, 2022
Jianfeng Wang, Zhengyuan Yang, Xiaowei Hu, Linjie Li, Kevin Lin, Zhe Gan, Zicheng Liu, Ce Liu, Lijuan Wang


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email
1
2
3
4
5
6
>>