Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Zheng Zhang

Group-Free 3D Object Detection via Transformers


Apr 01, 2021
Ze Liu, Zheng Zhang, Yue Cao, Han Hu, Xin Tong


  Access Paper or Ask Questions

High-Dimensional Uncertainty Quantification via Rank- and Sample-Adaptive Tensor Regression


Mar 31, 2021
Zichang He, Zheng Zhang

* 12 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Swin Transformer: Hierarchical Vision Transformer using Shifted Windows


Mar 25, 2021
Ze Liu, Yutong Lin, Yue Cao, Han Hu, Yixuan Wei, Zheng Zhang, Stephen Lin, Baining Guo

* The first 4 authors contribute equally 

  Access Paper or Ask Questions

Graph Neural Networks Inspired by Classical Iterative Algorithms


Mar 10, 2021
Yongyi Yang, Tang Liu, Yangkun Wang, Jinjing Zhou, Quan Gan, Zhewei Wei, Zheng Zhang, Zengfeng Huang, David Wipf

* Under review 

  Access Paper or Ask Questions

Bayesian Inference with Certifiable Adversarial Robustness


Feb 23, 2021
Matthew Wicker, Luca Laurenti, Andrea Patane, Zhoutong Chen, Zheng Zhang, Marta Kwiatkowska

* Accepted AISTATS2021 

  Access Paper or Ask Questions

Towards Robust Neural Networks via Close-loop Control


Feb 03, 2021
Zhuotong Chen, Qianxiao Li, Zheng Zhang

* Published as a conference paper at ICLR 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Semantic Disentangling Generalized Zero-Shot Learning


Jan 27, 2021
Zhi Chen, Ruihong Qiu, Sen Wang, Zi Huang, Jingjing Li, Zheng Zhang

* This is not the final version of this paper 

  Access Paper or Ask Questions

Fork or Fail: Cycle-Consistent Training with Many-to-One Mappings


Jan 25, 2021
Qipeng Guo, Zhijing Jin, Ziyu Wang, Xipeng Qiu, Weinan Zhang, Jun Zhu, Zheng Zhang, David Wipf

* A condensed version is accepted to AISTATS 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Semantic Disentangling Generalized Zero-ShotLearning


Jan 20, 2021
Zhi Chen, Ruihong Qiu, Sen Wang, Zi Huang, Jingjing Li, Zheng Zhang

* This is not the final version of this paper 

  Access Paper or Ask Questions

Entropy-Based Uncertainty Calibration for Generalized Zero-Shot Learning


Jan 09, 2021
Zhi Chen, Zi Huang, Jingjing Li, Zheng Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Active Sampling for Accelerated MRI with Low-Rank Tensors


Dec 23, 2020
Zichang He, Bo Zhao, Zheng Zhang

* 5 pages 

  Access Paper or Ask Questions

TROJANZOO: Everything you ever wanted to know about neural backdoors (but were afraid to ask)


Dec 22, 2020
Ren Pang, Zheng Zhang, Xiangshan Gao, Zhaohan Xi, Shouling Ji, Peng Cheng, Ting Wang


  Access Paper or Ask Questions

Propagate Yourself: Exploring Pixel-Level Consistency for Unsupervised Visual Representation Learning


Nov 19, 2020
Zhenda Xie, Yutong Lin, Zheng Zhang, Yue Cao, Stephen Lin, Han Hu


  Access Paper or Ask Questions

Overview of the Ninth Dialog System Technology Challenge: DSTC9


Nov 12, 2020
Chulaka Gunasekara, Seokhwan Kim, Luis Fernando D'Haro, Abhinav Rastogi, Yun-Nung Chen, Mihail Eric, Behnam Hedayatnia, Karthik Gopalakrishnan, Yang Liu, Chao-Wei Huang, Dilek Hakkani-Tür, Jinchao Li, Qi Zhu, Lingxiao Luo, Lars Liden, Kaili Huang, Shahin Shayandeh, Runze Liang, Baolin Peng, Zheng Zhang, Swadheen Shukla, Minlie Huang, Jianfeng Gao, Shikib Mehri, Yulan Feng, Carla Gordon, Seyed Hossein Alavi, David Traum, Maxine Eskenazi, Ahmad Beirami, Eunjoon, Cho, Paul A. Crook, Ankita De, Alborz Geramifard, Satwik Kottur, Seungwhan Moon, Shivani Poddar, Rajen Subba


  Access Paper or Ask Questions

End-to-End Variational Bayesian Training of Tensorized Neural Networks with Automatic Rank Determination


Oct 17, 2020
Cole Hawkins, Zheng Zhang


  Access Paper or Ask Questions

DistDGL: Distributed Graph Neural Network Training for Billion-Scale Graphs


Oct 16, 2020
Da Zheng, Chao Ma, Minjie Wang, Jinjing Zhou, Qidong Su, Xiang Song, Quan Gan, Zheng Zhang, George Karypis


  Access Paper or Ask Questions

CoLAKE: Contextualized Language and Knowledge Embedding


Oct 01, 2020
Tianxiang Sun, Yunfan Shao, Xipeng Qiu, Qipeng Guo, Yaru Hu, Xuanjing Huang, Zheng Zhang

* Accepted by COLING 2020 

  Access Paper or Ask Questions

FeatGraph: A Flexible and Efficient Backend for Graph Neural Network Systems


Sep 29, 2020
Yuwei Hu, Zihao Ye, Minjie Wang, Jiali Yu, Da Zheng, Mu Li, Zheng Zhang, Zhiru Zhang, Yida Wang

* SC'20; changed all figures to type 1 

  Access Paper or Ask Questions

Efficient Estimation of General Treatment Effects using Neural Networks with A Diverging Number of Confounders


Sep 16, 2020
Xiaohong Chen, Ying Liu, Shujie Ma, Zheng Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Dual-constrained Deep Semi-Supervised Coupled Factorization Network with Enriched Prior


Sep 08, 2020
Yan Zhang, Zhao Zhang, Yang Wang, Zheng Zhang, Li Zhang, Shuicheng Yan, Meng Wang


  Access Paper or Ask Questions

Trojaning Language Models for Fun and Profit


Aug 01, 2020
Xinyang Zhang, Zheng Zhang, Ting Wang

* 19 pages (14 for main text, 5 for appendix), 6 figures, under review 

  Access Paper or Ask Questions

Adversarial Bipartite Graph Learning for Video Domain Adaptation


Jul 31, 2020
Yadan Luo, Zi Huang, Zijian Wang, Zheng Zhang, Mahsa Baktashmotlagh

* Proceedings of the 28th ACM International Conference on Multimedia (MM '20) 

  Access Paper or Ask Questions

RepPoints V2: Verification Meets Regression for Object Detection


Jul 16, 2020
Yihong Chen, Zheng Zhang, Yue Cao, Liwei Wang, Stephen Lin, Han Hu


  Access Paper or Ask Questions

A Closer Look at Local Aggregation Operators in Point Cloud Analysis


Jul 02, 2020
Ze Liu, Han Hu, Yue Cao, Zheng Zhang, Xin Tong

* Code available at https://github.com/zeliu98/CloserLook3D 

  Access Paper or Ask Questions