Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

An Empirical Study of End-to-End Video-Language Transformers with Masked Visual Modeling


Sep 04, 2022
Tsu-Jui Fu, Linjie Li, Zhe Gan, Kevin Lin, William Yang Wang, Lijuan Wang, Zicheng Liu

* The first two authors contributed equally. arXiv admin note: text overlap with arXiv:2111.12681 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

NUWA-Infinity: Autoregressive over Autoregressive Generation for Infinite Visual Synthesis


Jul 20, 2022
Chenfei Wu, Jian Liang, Xiaowei Hu, Zhe Gan, Jianfeng Wang, Lijuan Wang, Zicheng Liu, Yuejian Fang, Nan Duan

* 24 pages, 19 figures 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Coarse-to-Fine Vision-Language Pre-training with Fusion in the Backbone


Jun 15, 2022
Zi-Yi Dou, Aishwarya Kamath, Zhe Gan, Pengchuan Zhang, Jianfeng Wang, Linjie Li, Zicheng Liu, Ce Liu, Yann LeCun, Nanyun Peng, Jianfeng Gao, Lijuan Wang

* Project Website: https://ashkamath.github.io/FIBER_page 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

LAVENDER: Unifying Video-Language Understanding as Masked Language Modeling


Jun 14, 2022
Linjie Li, Zhe Gan, Kevin Lin, Chung-Ching Lin, Zicheng Liu, Ce Liu, Lijuan Wang


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

GIT: A Generative Image-to-text Transformer for Vision and Language


May 31, 2022
Jianfeng Wang, Zhengyuan Yang, Xiaowei Hu, Linjie Li, Kevin Lin, Zhe Gan, Zicheng Liu, Ce Liu, Lijuan Wang


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

K-LITE: Learning Transferable Visual Models with External Knowledge


Apr 20, 2022
Sheng Shen, Chunyuan Li, Xiaowei Hu, Yujia Xie, Jianwei Yang, Pengchuan Zhang, Anna Rohrbach, Zhe Gan, Lijuan Wang, Lu Yuan, Ce Liu, Kurt Keutzer, Trevor Darrell, Jianfeng Gao

* Preprint. The first three authors contribute equally 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Injecting Semantic Concepts into End-to-End Image Captioning


Dec 09, 2021
Zhiyuan Fang, Jianfeng Wang, Xiaowei Hu, Lin Liang, Zhe Gan, Lijuan Wang, Yezhou Yang, Zicheng Liu


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

MLP Architectures for Vision-and-Language Modeling: An Empirical Study


Dec 08, 2021
Yixin Nie, Linjie Li, Zhe Gan, Shuohang Wang, Chenguang Zhu, Michael Zeng, Zicheng Liu, Mohit Bansal, Lijuan Wang

* 15 pages 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

SwinBERT: End-to-End Transformers with Sparse Attention for Video Captioning


Nov 25, 2021
Kevin Lin, Linjie Li, Chung-Ching Lin, Faisal Ahmed, Zhe Gan, Zicheng Liu, Yumao Lu, Lijuan Wang


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

An Empirical Study of Training End-to-End Vision-and-Language Transformers


Nov 25, 2021
Zi-Yi Dou, Yichong Xu, Zhe Gan, Jianfeng Wang, Shuohang Wang, Lijuan Wang, Chenguang Zhu, Pengchuan Zhang, Lu Yuan, Nanyun Peng, Zicheng Liu, Michael Zeng


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email
1
2
3
4
5
6
7
>>