Alert button
Picture for Gang Hua

Gang Hua

Alert button

Jailbreaking Attack against Multimodal Large Language Model

Feb 04, 2024
Zhenxing Niu, Haodong Ren, Xinbo Gao, Gang Hua, Rong Jin

Viaarxiv icon

DL3DV-10K: A Large-Scale Scene Dataset for Deep Learning-based 3D Vision

Dec 29, 2023
Lu Ling, Yichen Sheng, Zhi Tu, Wentian Zhao, Cheng Xin, Kun Wan, Lantao Yu, Qianyu Guo, Zixun Yu, Yawen Lu, Xuanmao Li, Xingpeng Sun, Rohan Ashok, Aniruddha Mukherjee, Hao Kang, Xiangrui Kong, Gang Hua, Tianyi Zhang, Bedrich Benes, Aniket Bera

Viaarxiv icon

UGG: Unified Generative Grasping

Nov 28, 2023
Jiaxin Lu, Hao Kang, Haoxiang Li, Bo Liu, Yiding Yang, Qixing Huang, Gang Hua

Figure 1 for UGG: Unified Generative Grasping
Figure 2 for UGG: Unified Generative Grasping
Figure 3 for UGG: Unified Generative Grasping
Figure 4 for UGG: Unified Generative Grasping
Viaarxiv icon

Sparse Pedestrian Character Learning for Trajectory Prediction

Nov 27, 2023
Yonghao Dong, Le Wang, Sanpin Zhou, Gang Hua, Changyin Sun

Viaarxiv icon

Evidential Active Recognition: Intelligent and Prudent Open-World Embodied Perception

Nov 23, 2023
Lei Fan, Mingfu Liang, Yunxuan Li, Gang Hua, Ying Wu

Viaarxiv icon

HairCLIPv2: Unifying Hair Editing via Proxy Feature Blending

Oct 16, 2023
Tianyi Wei, Dongdong Chen, Wenbo Zhou, Jing Liao, Weiming Zhang, Gang Hua, Nenghai Yu

Viaarxiv icon

Flexible Visual Recognition by Evidential Modeling of Confusion and Ignorance

Sep 14, 2023
Lei Fan, Bo Liu, Haoxiang Li, Ying Wu, Gang Hua

Figure 1 for Flexible Visual Recognition by Evidential Modeling of Confusion and Ignorance
Figure 2 for Flexible Visual Recognition by Evidential Modeling of Confusion and Ignorance
Figure 3 for Flexible Visual Recognition by Evidential Modeling of Confusion and Ignorance
Figure 4 for Flexible Visual Recognition by Evidential Modeling of Confusion and Ignorance
Viaarxiv icon

SOAR: Scene-debiasing Open-set Action Recognition

Sep 03, 2023
Yuanhao Zhai, Ziyi Liu, Zhenyu Wu, Yi Wu, Chunluan Zhou, David Doermann, Junsong Yuan, Gang Hua

Figure 1 for SOAR: Scene-debiasing Open-set Action Recognition
Figure 2 for SOAR: Scene-debiasing Open-set Action Recognition
Figure 3 for SOAR: Scene-debiasing Open-set Action Recognition
Figure 4 for SOAR: Scene-debiasing Open-set Action Recognition
Viaarxiv icon

Improving Adversarial Robustness of Masked Autoencoders via Test-time Frequency-domain Prompting

Aug 22, 2023
Qidong Huang, Xiaoyi Dong, Dongdong Chen, Yinpeng Chen, Lu Yuan, Gang Hua, Weiming Zhang, Nenghai Yu

Figure 1 for Improving Adversarial Robustness of Masked Autoencoders via Test-time Frequency-domain Prompting
Figure 2 for Improving Adversarial Robustness of Masked Autoencoders via Test-time Frequency-domain Prompting
Figure 3 for Improving Adversarial Robustness of Masked Autoencoders via Test-time Frequency-domain Prompting
Figure 4 for Improving Adversarial Robustness of Masked Autoencoders via Test-time Frequency-domain Prompting
Viaarxiv icon

HQ-50K: A Large-scale, High-quality Dataset for Image Restoration

Jun 08, 2023
Qinhong Yang, Dongdong Chen, Zhentao Tan, Qiankun Liu, Qi Chu, Jianmin Bao, Lu Yuan, Gang Hua, Nenghai Yu

Figure 1 for HQ-50K: A Large-scale, High-quality Dataset for Image Restoration
Figure 2 for HQ-50K: A Large-scale, High-quality Dataset for Image Restoration
Figure 3 for HQ-50K: A Large-scale, High-quality Dataset for Image Restoration
Figure 4 for HQ-50K: A Large-scale, High-quality Dataset for Image Restoration
Viaarxiv icon