Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

MultiMatch: Multi-task Learning for Semi-supervised Domain Generalization


Aug 11, 2022
Lei Qi, Hongpeng Yang, Yinghuan Shi, Xin Geng


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Language-Guided Face Animation by Recurrent StyleGAN-based Generator


Aug 11, 2022
Tiankai Hang, Huan Yang, Bei Liu, Jianlong Fu, Xin Geng, Baining Guo


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Progressive Purification for Instance-Dependent Partial Label Learning


Jun 02, 2022
Ning Xu, Jiaqi Lv, Biao Liu, Congyu Qiao, Xin Geng


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

One Positive Label is Sufficient: Single-Positive Multi-Label Learning with Label Enhancement


Jun 01, 2022
Ning Xu, Congyu Qiao, Jiaqi Lv, Xin Geng, Min-Ling Zhang


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Label Distribution Learning for Generalizable Multi-source Person Re-identification


Apr 12, 2022
Lei Qi, Jiaying Shen, Jiaqi Liu, Yinghuan Shi, Xin Geng

* arXiv admin note: text overlap with arXiv:2201.09846 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Decomposition-based Generation Process for Instance-Dependent Partial Label Learning


Apr 08, 2022
Congyu Qiao, Ning Xu, Xin Geng


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Self-Supervised Graph Neural Network for Multi-Source Domain Adaptation


Apr 08, 2022
Jin Yuan, Feng Hou, Yangzhou Du, Zhongchao Shi, Xin Geng, Jianping Fan, Yong Rui


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Graph Attention Transformer Network for Multi-Label Image Classification


Mar 08, 2022
Jin Yuan, Shikai Chen, Yao Zhang, Zhongchao Shi, Xin Geng, Jianping Fan, Yong Rui


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

A Novel Mix-normalization Method for Generalizable Multi-source Person Re-identification


Jan 24, 2022
Lei Qi, Lei Wang, Yinghuan Shi, Xin Geng


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Learning Hierarchical Graph Representation for Image Manipulation Detection


Jan 15, 2022
Wenyan Pan, Zhili Zhou, Miaogen Ling, Xin Geng, Q. M. Jonathan Wu


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email
1
2
3
>>