Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Channel Importance Matters in Few-Shot Image Classification


Jun 20, 2022
Xu Luo, Jing Xu, Zenglin Xu

* Accepted to ICML 2022; code available at https://github.com/Frankluox/Channel_Importance_FSL 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

ResNorm: Tackling Long-tailed Degree Distribution Issue in Graph Neural Networks via Normalization


Jun 16, 2022
Langzhang Liang, Zenglin Xu, Zixing Song, Irwin King, Jieping Ye


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Aggregating Gradients in Encoded Domain for Federated Learning


Jun 09, 2022
Dun Zeng, Shiyu Liu, Siqi Liang, Zonghang Li, Zenglin Xu


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

A Unified Weight Initialization Paradigm for Tensorial Convolutional Neural Networks


May 28, 2022
Yu Pan, Zeyong Su, Ao Liu, Jingquan Wang, Nannan Li, Zenglin Xu

* Accepted in ICML 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Contrastive Multi-view Hyperbolic Hierarchical Clustering


May 05, 2022
Fangfei Lin, Bing Bai, Kun Bai, Yazhou Ren, Peng Zhao, Zenglin Xu

* This work was accepted by IJCAI2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

MarkBERT: Marking Word Boundaries Improves Chinese BERT


Mar 12, 2022
Linyang Li, Yong Dai, Duyu Tang, Zhangyin Feng, Cong Zhou, Xipeng Qiu, Zenglin Xu, Shuming Shi

* Work in progress 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Semantically Proportional Patchmix for Few-Shot Learning


Feb 17, 2022
Jingquan Wang, Jing Xu, Yu Pan, Zenglin Xu

* 5 pages, 2figures. ICASSP 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Source Code Summarization with Structural Relative Position Guided Transformer


Feb 14, 2022
Zi Gong, Cuiyun Gao, Yasheng Wang, Wenchao Gu, Yun Peng, Zenglin Xu

* 12 pages, SANER 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Data Heterogeneity-Robust Federated Learning via Group Client Selection in Industrial IoT


Feb 03, 2022
Zonghang Li, Yihong He, Hongfang Yu, Jiawen Kang, Xiaoping Li, Zenglin Xu, Dusit Niyato


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email
1
2
3
4
5
6
7
>>