Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Zenglin Xu

FedLab: A Flexible Federated Learning Framework


Aug 02, 2021
Dun Zeng, Siqi Liang, Xiangjing Hu, Zenglin Xu


  Access Paper or Ask Questions

Boosting Few-Shot Classification with View-Learnable Contrastive Learning


Jul 30, 2021
Xu Luo, Yuxuan Chen, Liangjian Wen, Lili Pan, Zenglin Xu

* 8 pages, 4 figures 

  Access Paper or Ask Questions

ByPE-VAE: Bayesian Pseudocoresets Exemplar VAE


Jul 30, 2021
Qingzhong Ai, Lirong He, Liangjian Wen, Shiyu Liu, Zenglin Xu


  Access Paper or Ask Questions

Kernel Selection for Stein Variational Gradient Descent


Jul 20, 2021
Qingzhong Ai, Shiyu Liu, Zenglin Xu


  Access Paper or Ask Questions

Boosting few-shot classification with view-learnable contrastive learning


Jul 20, 2021
Xu Luo, Yuxuan Chen, Liangjian Wen, Lili Pan, Zenglin Xu

* 8 pages, 4 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Rectifying the Shortcut Learning of Background: Shared Object Concentration for Few-Shot Image Recognition


Jul 16, 2021
Xu Luo, Longhui Wei, Liangjian Wen, Jinrong Yang, Lingxi Xie, Zenglin Xu, Qi Tian

* 23 pages, 17 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Discrete Auto-regressive Variational Attention Models for Text Modeling


Jun 16, 2021
Xianghong Fang, Haoli Bai, Jian Li, Zenglin Xu, Michael Lyu, Irwin King

* IJCNN 2021 

  Access Paper or Ask Questions

AFINet: Attentive Feature Integration Networks for Image Classification


May 10, 2021
Xinglin Pan, Jing Xu, Yu Pan, liangjian Wen, WenXiang Lin, Kun Bai, Zenglin Xu


  Access Paper or Ask Questions

Unsupervised Sentiment Analysis by Transferring Multi-source Knowledge


May 09, 2021
Yong Dai, Jian Liu, Jian Zhang, Hongguang Fu, Zenglin Xu

* 17 pages, 4 figures 

  Access Paper or Ask Questions

TedNet: A Pytorch Toolkit for Tensor Decomposition Networks


Apr 11, 2021
Yu Pan, Maolin Wang, Zenglin Xu


  Access Paper or Ask Questions

Pseudo-supervised Deep Subspace Clustering


Apr 08, 2021
Juncheng Lv, Zhao Kang, Xiao Lu, Zenglin Xu


  Access Paper or Ask Questions

Partial Differential Equations is All You Need for Generating Neural Architectures -- A Theory for Physical Artificial Intelligence Systems


Mar 10, 2021
Ping Guo, Kaizhu Huang, Zenglin Xu

* 15 pages, 5 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Contrastive Disentanglement in Generative Adversarial Networks


Mar 05, 2021
Lili Pan, Peijun Tang, Zhiyong Chen, Zenglin Xu


  Access Paper or Ask Questions

A Survey on Deep Semi-supervised Learning


Feb 28, 2021
Xiangli Yang, Zixing Song, Irwin King, Zenglin Xu

* 24 pages, 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Graph-based Semi-supervised Learning: A Comprehensive Review


Feb 26, 2021
Zixing Song, Xiangli Yang, Zenglin Xu, Irwin King


  Access Paper or Ask Questions

MultiFace: A Generic Training Mechanism for Boosting Face Recognition Performance


Jan 31, 2021
Jing Xu, Tszhang Guo, Zenglin Xu, Kun Bai

* 24 pages, 7 figures 

  Access Paper or Ask Questions

RegNet: Self-Regulated Network for Image Classification


Jan 03, 2021
Jing Xu, Yu Pan, Xinglin Pan, Steven Hoi, Zhang Yi, Zenglin Xu

* 6 pages, 4 figures 

  Access Paper or Ask Questions

A Subword Guided Neural Word Segmentation Model for Sindhi


Dec 30, 2020
Wazir Ali, Jay Kumar, Zenglin Xu, Congjian Luo, Junyu Lu, Junming Shao, Rajesh Kumar, Yazhou Ren

* Journal Paper, 16 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Block-term Tensor Neural Networks


Oct 10, 2020
Jinmian Yea, Guangxi Li, Di Chen, Haiqin Yang, Shandian Zhe, Zenglin Xu

* Neural Networks, 2020 
* 12 pages, 15 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Heuristic Rank Selection with Progressively Searching Tensor Ring Network


Sep 22, 2020
Nannan Li, Yu Pan, Yaran Chen, Zixiang Ding, Dongbin Zhao, Zenglin Xu


  Access Paper or Ask Questions

Structured Graph Learning for Clustering and Semi-supervised Classification


Aug 31, 2020
Zhao Kang, Chong Peng, Qiang Cheng, Xinwang Liu, Xi Peng, Zenglin Xu, Ling Tian

* Appear in Pattern Recognition 

  Access Paper or Ask Questions

Deep Embedded Multi-view Clustering with Collaborative Training


Jul 26, 2020
Jie Xu, Yazhou Ren, Guofeng Li, Lili Pan, Ce Zhu, Zenglin Xu


  Access Paper or Ask Questions

Contextualized Code Representation Learning for Commit Message Generation


Jul 14, 2020
Lun Yiu Nie, Cuiyun Gao, Zhicong Zhong, Wai Lam, Yang Liu, Zenglin Xu


  Access Paper or Ask Questions

Relation-Guided Representation Learning


Jul 11, 2020
Zhao Kang, Xiao Lu, Jian Liang, Kun Bai, Zenglin Xu

* Appear in Neural Networks 

  Access Paper or Ask Questions

Adversarial Training Based Multi-Source Unsupervised Domain Adaptation for Sentiment Analysis


Jun 10, 2020
Yong Dai, Jian Liu, Xiancong Ren, Zenglin Xu


  Access Paper or Ask Questions

ReadNet:Towards Accurate ReID with Limited and Noisy Samples


May 12, 2020
Yitian Li, Ruini Xue, Mengmeng Zhu, Qing Xu, Zenglin Xu


  Access Paper or Ask Questions

Mutual Information Gradient Estimation for Representation Learning


May 03, 2020
Liangjian Wen, Yiji Zhou, Lirong He, Mingyuan Zhou, Zenglin Xu

* ICLR 2020 

  Access Paper or Ask Questions