Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

 Add to Chrome

 Add to Firefox

CatalyzeX Code Finder - Browser extension linking code for ML papers across the web! | Product Hunt Embed
Block-term Tensor Neural Networks

Oct 10, 2020
Jinmian Yea, Guangxi Li, Di Chen, Haiqin Yang, Shandian Zhe, Zenglin Xu

* Neural Networks, 2020 
* 12 pages, 15 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Heuristic Rank Selection with Progressively Searching Tensor Ring Network

Sep 22, 2020
Nannan Li, Yu Pan, Yaran Chen, Zixiang Ding, Dongbin Zhao, Zenglin Xu


  Access Paper or Ask Questions

Structured Graph Learning for Clustering and Semi-supervised Classification

Aug 31, 2020
Zhao Kang, Chong Peng, Qiang Cheng, Xinwang Liu, Xi Peng, Zenglin Xu, Ling Tian

* Appear in Pattern Recognition 

  Access Paper or Ask Questions

Deep Embedded Multi-view Clustering with Collaborative Training

Jul 26, 2020
Jie Xu, Yazhou Ren, Guofeng Li, Lili Pan, Ce Zhu, Zenglin Xu


  Access Paper or Ask Questions

Contextualized Code Representation Learning for Commit Message Generation

Jul 14, 2020
Lun Yiu Nie, Cuiyun Gao, Zhicong Zhong, Wai Lam, Yang Liu, Zenglin Xu


  Access Paper or Ask Questions

Relation-Guided Representation Learning

Jul 11, 2020
Zhao Kang, Xiao Lu, Jian Liang, Kun Bai, Zenglin Xu

* Appear in Neural Networks 

  Access Paper or Ask Questions

Adversarial Training Based Multi-Source Unsupervised Domain Adaptation for Sentiment Analysis

Jun 10, 2020
Yong Dai, Jian Liu, Xiancong Ren, Zenglin Xu


  Access Paper or Ask Questions

ReadNet:Towards Accurate ReID with Limited and Noisy Samples

May 12, 2020
Yitian Li, Ruini Xue, Mengmeng Zhu, Qing Xu, Zenglin Xu


  Access Paper or Ask Questions

Mutual Information Gradient Estimation for Representation Learning

May 03, 2020
Liangjian Wen, Yiji Zhou, Lirong He, Mingyuan Zhou, Zenglin Xu

* ICLR 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Discrete Variational Attention Models for Language Generation

Apr 21, 2020
Xianghong Fang, Haoli Bai, Zenglin Xu, Michael Lyu, Irwin King

* 7 pages, 3 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Self-Paced Deep Regression Forests with Consideration on Underrepresented Samples

Apr 03, 2020
Lili Pan, Shijie Ai, Yazhou Ren, Zenglin Xu

* 18 pages, 7 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Multi-view Subspace Clustering via Partition Fusion

Dec 03, 2019
Juncheng Lv, Zhao Kang, Boyu Wang, Luping Ji, Zenglin Xu


  Access Paper or Ask Questions

Structure Learning with Similarity Preserving

Dec 03, 2019
Zhao Kang, Xiao Lu, Yiwei Lu, Chong Peng, Zenglin Xu


  Access Paper or Ask Questions

A New Corpus for Low-Resourced Sindhi Language with Word Embeddings

Dec 02, 2019
Wazir Ali, Jay Kumar, Junyu Lu, Zenglin Xu

* Body 21 pages, Tables 9, Figures 7 

  Access Paper or Ask Questions

Large-scale Multi-view Subspace Clustering in Linear Time

Nov 21, 2019
Zhao Kang, Wangtao Zhou, Zhitong Zhao, Junming Shao, Meng Han, Zenglin Xu

* Accepted by AAAI 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Deep Minimax Probability Machine

Nov 20, 2019
Lirong He, Ziyi Guo, Kaizhu Huang, Zenglin Xu


  Access Paper or Ask Questions

On Model Robustness Against Adversarial Examples

Nov 15, 2019
Shufei Zhang, Kaizhu Huang, Zenglin Xu

* 11 pages 7 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Multi-graph Fusion for Multi-view Spectral Clustering

Sep 16, 2019
Zhao Kang, Guoxin Shi, Shudong Huang, Wenyu Chen, Xiaorong Pu, Joey Tianyi Zhou, Zenglin Xu

* submitted to Knowledge-based Systems 

  Access Paper or Ask Questions

Multiple Partitions Aligned Clustering

Sep 13, 2019
Zhao Kang, Zipeng Guo, Shudong Huang, Siying Wang, Wenyu Chen, Yuanzhang Su, Zenglin Xu

* IJCAI 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Structured Pruning of Recurrent Neural Networks through Neuron Selection

Jun 17, 2019
Liangjiang Wen, Xueyang Zhang, Haoli Bai, Zenglin Xu


  Access Paper or Ask Questions

Additive Adversarial Learning for Unbiased Authentication

May 28, 2019
Jian Liang, Yuren Cao, Chenbin Zhang, Shiyu Chang, Kun Bai, Zenglin Xu

* IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR'2019) 

  Access Paper or Ask Questions

Clustering with Similarity Preserving

May 21, 2019
Zhao Kang, Honghui Xu, Boyu Wang, Hongyuan Zhu, Zenglin Xu


  Access Paper or Ask Questions

Low-rank Kernel Learning for Graph-based Clustering

Mar 14, 2019
Zhao Kang, Liangjian Wen, Wenyu Chen, Zenglin Xu

* Knowledge-Based Systems, 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Similarity Learning via Kernel Preserving Embedding

Mar 11, 2019
Zhao Kang, Yiwei Lu, Yuanzhang Su, Changsheng Li, Zenglin Xu

* Published in AAAI 2019 

  Access Paper or Ask Questions

DART: Domain-Adversarial Residual-Transfer Networks for Unsupervised Cross-Domain Image Classification

Dec 30, 2018
Xianghong Fang, Haoli Bai, Ziyi Guo, Bin Shen, Steven Hoi, Zenglin Xu


  Access Paper or Ask Questions

Latent Dirichlet Allocation in Generative Adversarial Networks

Dec 28, 2018
Lili Pan, Shen Cheng, Jian Liu, Yazhou Ren, Zenglin Xu


  Access Paper or Ask Questions

Robust Graph Learning from Noisy Data

Dec 17, 2018
Zhao Kang, Haiqi Pan, Steven C. H. Hoi, Zenglin Xu


  Access Paper or Ask Questions

Deep Density-based Image Clustering

Dec 11, 2018
Yazhou Ren, Ni Wang, Mingxia Li, Zenglin Xu


  Access Paper or Ask Questions