Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

 Add to Chrome

 Add to Firefox

CatalyzeX Code Finder - Browser extension linking code for ML papers across the web! | Product Hunt Embed
Learning to Recognize Patch-Wise Consistency for Deepfake Detection

Dec 16, 2020
Tianchen Zhao, Xiang Xu, Mingze Xu, Hui Ding, Yuanjun Xiong, Wei Xia

* 13 pages, 7 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Self-supervised Text-independent Speaker Verification using Prototypical Momentum Contrastive Learning

Dec 13, 2020
Wei Xia, Chunlei Zhang, Chao Weng, Meng Yu, Dong Yu

* Submitted to ICASSP2021 

  Access Paper or Ask Questions

DEAAN: Disentangled Embedding and Adversarial Adaptation Network for Robust Speaker Representation Learning

Dec 12, 2020
Mufan Sang, Wei Xia, John H. L. Hansen

* Submitted to ICASSP 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Positive-Congruent Training: Towards Regression-Free Model Updates

Nov 20, 2020
Sijie Yan, Yuanjun Xiong, Kaustav Kundu, Shuo Yang, Siqi Deng, Meng Wang, Wei Xia, Stefano Soatto


  Access Paper or Ask Questions

GFL: A Decentralized Federated Learning Framework Based On Blockchain

Nov 09, 2020
Yifan Hu, Wei Xia, Jun Xiao, Chao Wu


  Access Paper or Ask Questions

SMOT: Single-Shot Multi Object Tracking

Oct 30, 2020
Wei Li, Yuanjun Xiong, Shuo Yang, Siqi Deng, Wei Xia


  Access Paper or Ask Questions

3D-Aided Data Augmentation for Robust Face Understanding

Oct 06, 2020
Yifan Xing, Yuanjun Xiong, Wei Xia


  Access Paper or Ask Questions

Open-set Short Utterance Forensic Speaker Verification using Teacher-Student Network with Explicit Inductive Bias

Sep 21, 2020
Mufan Sang, Wei Xia, John H. L. Hansen

* Accepted to INTERSPEECH 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Speaker Representation Learning using Global Context Guided Channel and Time-Frequency Transformations

Sep 09, 2020
Wei Xia, John H. L. Hansen

* Accepted to Interspeech 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Cross-domain Adaptation with Discrepancy Minimization for Text-independent Forensic Speaker Verification

Sep 09, 2020
Zhenyu Wang, Wei Xia, John H. L. Hansen

* To appear in INTERSPEECH 2020 

  Access Paper or Ask Questions

6VecLM: Language Modeling in Vector Space for IPv6 Target Generation

Aug 05, 2020
Tianyu Cui, Gang Xiong, Gaopeng Gou, Junzheng Shi, Wei Xia

* The paper has been accepted at the European Conference on Machine Learning and Principles and Practice of Knowledge Discovery in Databases (ECMLPKDD 2020) (https://ecmlpkdd2020.net/programme/accepted/#ADSTab

  Access Paper or Ask Questions

Towards causal benchmarking of bias in face analysis algorithms

Jul 13, 2020
Guha Balakrishnan, Yuanjun Xiong, Wei Xia, Pietro Perona

* Long-form version of ECCV 2020 paper 

  Access Paper or Ask Questions

On Improving Temporal Consistency for Online Face Liveness Detection

Jun 11, 2020
Xiang Xu, Yuanjun Xiong, Wei Xia

* technical report 

  Access Paper or Ask Questions

Towards Backward-Compatible Representation Learning

Mar 29, 2020
Yantao Shen, Yuanjun Xiong, Wei Xia, Stefano Soatto

* Accepted to CVPR 2020 as oral 

  Access Paper or Ask Questions

Sound Event Detection in Multichannel Audio using Convolutional Time-Frequency-Channel Squeeze and Excitation

Aug 04, 2019
Wei Xia, Kazuhito Koishida

* Accepted by Interspeech 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Segmenting Objects in Day and Night:Edge-Conditioned CNN for Thermal Image Semantic Segmentation

Jul 24, 2019
Chenglong Li, Wei Xia, Yan Yan, Bin Luo, Jin Tang

* Submitted it to IEEE TNNLS 

  Access Paper or Ask Questions

Analyses of Multi-collection Corpora via Compound Topic Modeling

Jun 17, 2019
Clint P. George, Wei Xia, George Michailidis


  Access Paper or Ask Questions

WIDER Face and Pedestrian Challenge 2018: Methods and Results

Feb 19, 2019
Chen Change Loy, Dahua Lin, Wanli Ouyang, Yuanjun Xiong, Shuo Yang, Qingqiu Huang, Dongzhan Zhou, Wei Xia, Quanquan Li, Ping Luo, Junjie Yan, Jianfeng Wang, Zuoxin Li, Ye Yuan, Boxun Li, Shuai Shao, Gang Yu, Fangyun Wei, Xiang Ming, Dong Chen, Shifeng Zhang, Cheng Chi, Zhen Lei, Stan Z. Li, Hongkai Zhang, Bingpeng Ma, Hong Chang, Shiguang Shan, Xilin Chen, Wu Liu, Boyan Zhou, Huaxiong Li, Peng Cheng, Tao Mei, Artem Kukharenko, Artem Vasenin, Nikolay Sergievskiy, Hua Yang, Liangqi Li, Qiling Xu, Yuan Hong, Lin Chen, Mingjun Sun, Yirong Mao, Shiying Luo, Yongjun Li, Ruiping Wang, Qiaokang Xie, Ziyang Wu, Lei Lu, Yiheng Liu, Wengang Zhou

* Report of ECCV 2018 workshop: WIDER Face and Pedestrian Challenge 

  Access Paper or Ask Questions

Correlation Heuristics for Constraint Programming

May 24, 2018
Ruiwei Wang, Wei Xia, Roland H. C. Yap

* Paper presented at the 29th IEEE International Conference on Tools with Artificial Intelligence, ICTAI 2017, Boston, Massachusetts, USA, November 6-8, 2017 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Robust Search Strategies Using a Bandit-Based Approach

May 10, 2018
Wei Xia, Roland H. C. Yap

* Published at the Proceedings of 32th AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI'18) 

  Access Paper or Ask Questions

CNN: Single-label to Multi-label

Jul 09, 2014
Yunchao Wei, Wei Xia, Junshi Huang, Bingbing Ni, Jian Dong, Yao Zhao, Shuicheng Yan

* 13 pages, 10 figures, 3 tables 

  Access Paper or Ask Questions