Alert button
Picture for Jianhao Shen

Jianhao Shen

Alert button

Measuring Social Norms of Large Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 07, 2024
Ye Yuan, Kexin Tang, Jianhao Shen, Ming Zhang, Chenguang Wang

Figure 1 for Measuring Social Norms of Large Language Models
Figure 2 for Measuring Social Norms of Large Language Models
Figure 3 for Measuring Social Norms of Large Language Models
Figure 4 for Measuring Social Norms of Large Language Models
Viaarxiv icon

Measuring Vision-Language STEM Skills of Neural Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 27, 2024
Jianhao Shen, Ye Yuan, Srbuhi Mirzoyan, Ming Zhang, Chenguang Wang

Figure 1 for Measuring Vision-Language STEM Skills of Neural Models
Figure 2 for Measuring Vision-Language STEM Skills of Neural Models
Figure 3 for Measuring Vision-Language STEM Skills of Neural Models
Figure 4 for Measuring Vision-Language STEM Skills of Neural Models
Viaarxiv icon

TRIGO: Benchmarking Formal Mathematical Proof Reduction for Generative Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 24, 2023
Jing Xiong, Jianhao Shen, Ye Yuan, Haiming Wang, Yichun Yin, Zhengying Liu, Lin Li, Zhijiang Guo, Qingxing Cao, Yinya Huang, Chuanyang Zheng, Xiaodan Liang, Ming Zhang, Qun Liu

Figure 1 for TRIGO: Benchmarking Formal Mathematical Proof Reduction for Generative Language Models
Figure 2 for TRIGO: Benchmarking Formal Mathematical Proof Reduction for Generative Language Models
Figure 3 for TRIGO: Benchmarking Formal Mathematical Proof Reduction for Generative Language Models
Figure 4 for TRIGO: Benchmarking Formal Mathematical Proof Reduction for Generative Language Models
Viaarxiv icon

Lyra: Orchestrating Dual Correction in Automated Theorem Proving

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 07, 2023
Chuanyang Zheng, Haiming Wang, Enze Xie, Zhengying Liu, Jiankai Sun, Huajian Xin, Jianhao Shen, Zhenguo Li, Yu Li

Figure 1 for Lyra: Orchestrating Dual Correction in Automated Theorem Proving
Figure 2 for Lyra: Orchestrating Dual Correction in Automated Theorem Proving
Figure 3 for Lyra: Orchestrating Dual Correction in Automated Theorem Proving
Figure 4 for Lyra: Orchestrating Dual Correction in Automated Theorem Proving
Viaarxiv icon

FIMO: A Challenge Formal Dataset for Automated Theorem Proving

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 08, 2023
Chengwu Liu, Jianhao Shen, Huajian Xin, Zhengying Liu, Ye Yuan, Haiming Wang, Wei Ju, Chuanyang Zheng, Yichun Yin, Lin Li, Ming Zhang, Qun Liu

Figure 1 for FIMO: A Challenge Formal Dataset for Automated Theorem Proving
Figure 2 for FIMO: A Challenge Formal Dataset for Automated Theorem Proving
Figure 3 for FIMO: A Challenge Formal Dataset for Automated Theorem Proving
Figure 4 for FIMO: A Challenge Formal Dataset for Automated Theorem Proving
Viaarxiv icon

A Comprehensive Survey on Deep Graph Representation Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 19, 2023
Wei Ju, Zheng Fang, Yiyang Gu, Zequn Liu, Qingqing Long, Ziyue Qiao, Yifang Qin, Jianhao Shen, Fang Sun, Zhiping Xiao, Junwei Yang, Jingyang Yuan, Yusheng Zhao, Xiao Luo, Ming Zhang

Figure 1 for A Comprehensive Survey on Deep Graph Representation Learning
Figure 2 for A Comprehensive Survey on Deep Graph Representation Learning
Figure 3 for A Comprehensive Survey on Deep Graph Representation Learning
Figure 4 for A Comprehensive Survey on Deep Graph Representation Learning
Viaarxiv icon

PALT: Parameter-Lite Transfer of Language Models for Knowledge Graph Completion

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 25, 2022
Jianhao Shen, Chenguang Wang, Ye Yuan, Jiawei Han, Heng Ji, Koushik Sen, Ming Zhang, Dawn Song

Figure 1 for PALT: Parameter-Lite Transfer of Language Models for Knowledge Graph Completion
Figure 2 for PALT: Parameter-Lite Transfer of Language Models for Knowledge Graph Completion
Figure 3 for PALT: Parameter-Lite Transfer of Language Models for Knowledge Graph Completion
Figure 4 for PALT: Parameter-Lite Transfer of Language Models for Knowledge Graph Completion
Viaarxiv icon

ComSearch: Equation Searching with Combinatorial Strategy for Solving Math Word Problems with Weak Supervision

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 13, 2022
Qianying Liu, Wenyu Guan, Jianhao Shen, Fei Cheng, Sadao Kurohashi

Figure 1 for ComSearch: Equation Searching with Combinatorial Strategy for Solving Math Word Problems with Weak Supervision
Figure 2 for ComSearch: Equation Searching with Combinatorial Strategy for Solving Math Word Problems with Weak Supervision
Figure 3 for ComSearch: Equation Searching with Combinatorial Strategy for Solving Math Word Problems with Weak Supervision
Figure 4 for ComSearch: Equation Searching with Combinatorial Strategy for Solving Math Word Problems with Weak Supervision
Viaarxiv icon

Joint Language Semantic and Structure Embedding for Knowledge Graph Completion

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 19, 2022
Jianhao Shen, Chenguang Wang, Linyuan Gong, Dawn Song

Figure 1 for Joint Language Semantic and Structure Embedding for Knowledge Graph Completion
Figure 2 for Joint Language Semantic and Structure Embedding for Knowledge Graph Completion
Figure 3 for Joint Language Semantic and Structure Embedding for Knowledge Graph Completion
Figure 4 for Joint Language Semantic and Structure Embedding for Knowledge Graph Completion
Viaarxiv icon

KGNN: Harnessing Kernel-based Networks for Semi-supervised Graph Classification

Add code
Bookmark button
Alert button
May 21, 2022
Wei Ju, Junwei Yang, Meng Qu, Weiping Song, Jianhao Shen, Ming Zhang

Figure 1 for KGNN: Harnessing Kernel-based Networks for Semi-supervised Graph Classification
Figure 2 for KGNN: Harnessing Kernel-based Networks for Semi-supervised Graph Classification
Figure 3 for KGNN: Harnessing Kernel-based Networks for Semi-supervised Graph Classification
Figure 4 for KGNN: Harnessing Kernel-based Networks for Semi-supervised Graph Classification
Viaarxiv icon