Alert button
Picture for Xuemin Shen

Xuemin Shen

Alert button

Accuracy-Aware Cooperative Sensing and Computing for Connected Autonomous Vehicles

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 25, 2024
Xuehan Ye, Kaige Qu, Weihua Zhuang, Xuemin Shen

Viaarxiv icon

Digital Twin-Based Network Management for Better QoE in Multicast Short Video Streaming

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 23, 2024
Xinyu Huang, Shisheng Hu, Haojun Yang, Xinghan Wang, Yingying Pei, Xuemin Shen

Viaarxiv icon

Model-Assisted Learning for Adaptive Cooperative Perception of Connected Autonomous Vehicles

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 18, 2024
Kaige Qu, Weihua Zhuang, Qiang Ye, Wen Wu, Xuemin Shen

Viaarxiv icon

User Dynamics-Aware Edge Caching and Computing for Mobile Virtual Reality

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 17, 2023
Mushu Li, Jie Gao, Conghao Zhou, Xuemin Shen, Weihua Zhuang

Viaarxiv icon

Filling the Missing: Exploring Generative AI for Enhanced Federated Learning over Heterogeneous Mobile Edge Devices

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 29, 2023
Peichun Li, Hanwen Zhang, Yuan Wu, Liping Qian, Rong Yu, Dusit Niyato, Xuemin Shen

Figure 1 for Filling the Missing: Exploring Generative AI for Enhanced Federated Learning over Heterogeneous Mobile Edge Devices
Figure 2 for Filling the Missing: Exploring Generative AI for Enhanced Federated Learning over Heterogeneous Mobile Edge Devices
Figure 3 for Filling the Missing: Exploring Generative AI for Enhanced Federated Learning over Heterogeneous Mobile Edge Devices
Figure 4 for Filling the Missing: Exploring Generative AI for Enhanced Federated Learning over Heterogeneous Mobile Edge Devices
Viaarxiv icon

AI-Assisted Slicing-Based Resource Management for Two-Tier Radio Access Networks

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 21, 2023
Conghao Zhou, Jie Gao, Mushu Li, Xuemin Shen, Weihua Zhuang, Xu Li, Weisen Shi

Viaarxiv icon

Scalable Resource Management for Dynamic MEC: An Unsupervised Link-Output Graph Neural Network Approach

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 20, 2023
Xiucheng Wang, Nan Cheng, Lianhao Fu, Wei Quan, Ruijin Sun, Yilong Hui, Tom Luan, Xuemin Shen

Figure 1 for Scalable Resource Management for Dynamic MEC: An Unsupervised Link-Output Graph Neural Network Approach
Figure 2 for Scalable Resource Management for Dynamic MEC: An Unsupervised Link-Output Graph Neural Network Approach
Figure 3 for Scalable Resource Management for Dynamic MEC: An Unsupervised Link-Output Graph Neural Network Approach
Figure 4 for Scalable Resource Management for Dynamic MEC: An Unsupervised Link-Output Graph Neural Network Approach
Viaarxiv icon

Digital Twin-Based 3D Map Management for Edge-Assisted Mobile Augmented Reality

Add code
Bookmark button
Alert button
May 26, 2023
Conghao Zhou, Jie Gao, Mushu Li, Nan Cheng, Xuemin Shen, Weihua Zhuang

Figure 1 for Digital Twin-Based 3D Map Management for Edge-Assisted Mobile Augmented Reality
Figure 2 for Digital Twin-Based 3D Map Management for Edge-Assisted Mobile Augmented Reality
Figure 3 for Digital Twin-Based 3D Map Management for Edge-Assisted Mobile Augmented Reality
Figure 4 for Digital Twin-Based 3D Map Management for Edge-Assisted Mobile Augmented Reality
Viaarxiv icon

Toward Immersive Communications in 6G

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 07, 2023
Xuemin Shen, Jie Gao, Mushu Li, Conghao Zhou, Shisheng Hu, Mingcheng He, Weihua Zhuang

Figure 1 for Toward Immersive Communications in 6G
Figure 2 for Toward Immersive Communications in 6G
Figure 3 for Toward Immersive Communications in 6G
Figure 4 for Toward Immersive Communications in 6G
Viaarxiv icon

Semantic Information Marketing in The Metaverse: A Learning-Based Contract Theory Framework

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 25, 2023
Ismail Lotfi, Dusit Niyato, Sumei Sun, Dong In Kim, Xuemin Shen

Figure 1 for Semantic Information Marketing in The Metaverse: A Learning-Based Contract Theory Framework
Figure 2 for Semantic Information Marketing in The Metaverse: A Learning-Based Contract Theory Framework
Figure 3 for Semantic Information Marketing in The Metaverse: A Learning-Based Contract Theory Framework
Figure 4 for Semantic Information Marketing in The Metaverse: A Learning-Based Contract Theory Framework
Viaarxiv icon