Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

ERNIE 3.0 Tiny: Frustratingly Simple Method to Improve Task-Agnostic Distillation Generalization


Jan 09, 2023
Weixin Liu, Xuyi Chen, Jiaxiang Liu, Shikun Feng, Yu Sun, Hao Tian, Hua Wu

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

ERNIE-Code: Beyond English-Centric Cross-lingual Pretraining for Programming Languages


Dec 13, 2022
Yekun Chai, Shuohuan Wang, Chao Pang, Yu Sun, Hao Tian, Hua Wu

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

X-PuDu at SemEval-2022 Task 6: Multilingual Learning for English and Arabic Sarcasm Detection


Nov 30, 2022
Yaqian Han, Yekun Chai, Shuohuan Wang, Yu Sun, Hongyi Huang, Guanghao Chen, Yitong Xu, Yang Yang

Add code

* SemEval-2022 Task 6 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

X-PuDu at SemEval-2022 Task 7: A Replaced Token Detection Task Pre-trained Model with Pattern-aware Ensembling for Identifying Plausible Clarifications


Nov 27, 2022
Junyuan Shang, Shuohuan Wang, Yu Sun, Yanjun Yu, Yue Zhou, Li Xiang, Guixiu Yang

Add code

* Accepted at the 16th International Workshop on Semantic Evaluation (SemEval-2022), NAACL 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Coordinate-Based Seismic Interpolation in Irregular Land Survey: A Deep Internal Learning Approach


Nov 21, 2022
Paul Goyes, Edwin Vargas, Claudia Correa, Yu Sun, Ulugbek Kamilov, Brendt Wohlberg, Henry Arguello

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

ERNIE-UniX2: A Unified Cross-lingual Cross-modal Framework for Understanding and Generation


Nov 09, 2022
Bin Shan, Yaqian Han, Weichong Yin, Shuohuan Wang, Yu Sun, Hao Tian, Hua Wu, Haifeng Wang

Add code

* 13 pages, 2 figures 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

ERNIE-SAT: Speech and Text Joint Pretraining for Cross-Lingual Multi-Speaker Text-to-Speech


Nov 07, 2022
Xiaoran Fan, Chao Pang, Tian Yuan, He Bai, Renjie Zheng, Pengfei Zhu, Shuohuan Wang, Junkun Chen, Zeyu Chen, Liang Huang, Yu Sun, Hua Wu

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

SDCL: Self-Distillation Contrastive Learning for Chinese Spell Checking


Nov 07, 2022
Xiaotian Zhang, Hang Yan, Yu Sun, Xipeng Qiu

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

ERNIE-ViLG 2.0: Improving Text-to-Image Diffusion Model with Knowledge-Enhanced Mixture-of-Denoising-Experts


Oct 27, 2022
Zhida Feng, Zhenyu Zhang, Xintong Yu, Yewei Fang, Lanxin Li, Xuyi Chen, Yuxiang Lu, Jiaxiang Liu, Weichong Yin, Shikun Feng, Yu Sun, Hao Tian, Hua Wu, Haifeng Wang

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

CPS-MEBR: Click Feedback-Aware Web Page Summarization for Multi-Embedding-Based Retrieval


Oct 19, 2022
Wenbiao Li, Pan Tang, Zhengfan Wu, Weixue Lu, Minghua Zhang, Zhenlei Tian, Daiting Shi, Yu Sun, Simiu Gu, Dawei Yin

Add code

* Not all co authors have agreed 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email
1
2
3
4
5
6
7
>>