Alert button
Picture for Yu Sun

Yu Sun

Alert button

HFT: Half Fine-Tuning for Large Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 29, 2024
Tingfeng Hui, Zhenyu Zhang, Shuohuan Wang, Weiran Xu, Yu Sun, Hua Wu

Viaarxiv icon

TokenHMR: Advancing Human Mesh Recovery with a Tokenized Pose Representation

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 25, 2024
Sai Kumar Dwivedi, Yu Sun, Priyanka Patel, Yao Feng, Michael J. Black

Viaarxiv icon

Dual Modalities of Text: Visual and Textual Generative Pre-training

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 17, 2024
Yekun Chai, Qingyi Liu, Jingwu Xiao, Shuohuan Wang, Yu Sun, Hua Wu

Viaarxiv icon

On Training Data Influence of GPT Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 11, 2024
Qingyi Liu, Yekun Chai, Shuohuan Wang, Yu Sun, Keze Wang, Hua Wu

Viaarxiv icon

Counting Objects in a Robotic Hand

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 09, 2024
Francis Tsow, Tianze Chen, Yu Sun

Viaarxiv icon

InternLM2 Technical Report

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 26, 2024
Zheng Cai, Maosong Cao, Haojiong Chen, Kai Chen, Keyu Chen, Xin Chen, Xun Chen, Zehui Chen, Zhi Chen, Pei Chu, Xiaoyi Dong, Haodong Duan, Qi Fan, Zhaoye Fei, Yang Gao, Jiaye Ge, Chenya Gu, Yuzhe Gu, Tao Gui, Aijia Guo, Qipeng Guo, Conghui He, Yingfan Hu, Ting Huang, Tao Jiang, Penglong Jiao, Zhenjiang Jin, Zhikai Lei, Jiaxing Li, Jingwen Li, Linyang Li, Shuaibin Li, Wei Li, Yining Li, Hongwei Liu, Jiangning Liu, Jiawei Hong, Kaiwen Liu, Kuikun Liu, Xiaoran Liu, Chengqi Lv, Haijun Lv, Kai Lv, Li Ma, Runyuan Ma, Zerun Ma, Wenchang Ning, Linke Ouyang, Jiantao Qiu, Yuan Qu, Fukai Shang, Yunfan Shao, Demin Song, Zifan Song, Zhihao Sui, Peng Sun, Yu Sun, Huanze Tang, Bin Wang, Guoteng Wang, Jiaqi Wang, Jiayu Wang, Rui Wang, Yudong Wang, Ziyi Wang, Xingjian Wei, Qizhen Weng, Fan Wu, Yingtong Xiong, Chao Xu, Ruiliang Xu, Hang Yan, Yirong Yan, Xiaogui Yang, Haochen Ye, Huaiyuan Ying, Jia Yu, Jing Yu, Yuhang Zang, Chuyu Zhang, Li Zhang, Pan Zhang, Peng Zhang, Ruijie Zhang, Shuo Zhang, Songyang Zhang, Wenjian Zhang, Wenwei Zhang, Xingcheng Zhang, Xinyue Zhang, Hui Zhao, Qian Zhao, Xiaomeng Zhao, Fengzhe Zhou, Zaida Zhou, Jingming Zhuo, Yicheng Zou, Xipeng Qiu, Yu Qiao, Dahua Lin

Figure 1 for InternLM2 Technical Report
Figure 2 for InternLM2 Technical Report
Figure 3 for InternLM2 Technical Report
Figure 4 for InternLM2 Technical Report
Viaarxiv icon

LOCR: Location-Guided Transformer for Optical Character Recognition

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 04, 2024
Yu Sun, Dongzhan Zhou, Chen Lin, Conghui He, Wanli Ouyang, Han-Sen Zhong

Figure 1 for LOCR: Location-Guided Transformer for Optical Character Recognition
Figure 2 for LOCR: Location-Guided Transformer for Optical Character Recognition
Figure 3 for LOCR: Location-Guided Transformer for Optical Character Recognition
Figure 4 for LOCR: Location-Guided Transformer for Optical Character Recognition
Viaarxiv icon

F-Eval: Asssessing Fundamental Abilities with Refined Evaluation Methods

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 26, 2024
Yu Sun, Keyu Chen, Shujie Wang, Qipeng Guo, Hang Yan, Xipeng Qiu, Xuanjing Huang, Dahua Lin

Viaarxiv icon

Consolidating Trees of Robotic Plans Generated Using Large Language Models to Improve Reliability

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 15, 2024
Md Sadman Sakib, Yu Sun

Viaarxiv icon

CoLLiE: Collaborative Training of Large Language Models in an Efficient Way

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 01, 2023
Kai Lv, Shuo Zhang, Tianle Gu, Shuhao Xing, Jiawei Hong, Keyu Chen, Xiaoran Liu, Yuqing Yang, Honglin Guo, Tengxiao Liu, Yu Sun, Qipeng Guo, Hang Yan, Xipeng Qiu

Viaarxiv icon