Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Performance Optimization for Variable Bitwidth Federated Learning in Wireless Networks


Sep 21, 2022
Sihua Wang, Mingzhe Chen, Christopher G. Brinton, Changchuan Yin, Walid Saad, Shuguang Cui


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

M^2-3DLaneNet: Multi-Modal 3D Lane Detection


Sep 20, 2022
Yueru Luo, Xu Yan, Chaoda Zheng, Chao Zheng, Shuqi Mei, Tang Kun, Shuguang Cui, Zhen Li


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Performance Optimization for Semantic Communications: An Attention-based Reinforcement Learning Approach


Aug 17, 2022
Yining Wang, Mingzhe Chen, Tao Luo, Walid Saad, Dusit Niyato, H. Vincent Poor, Shuguang Cui


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Personalizing or Not: Dynamically Personalized Federated Learning with Incentives


Aug 12, 2022
Zichen Ma, Yu Lu, Wenye Li, Shuguang Cui


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Low-Latency Cooperative Spectrum Sensing via Truncated Vertical Federated Learning


Aug 07, 2022
Zezhong Zhang, Guangxu Zhu, Shuguang Cui


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Composable Text Control Operations in Latent Space with Ordinary Differential Equations


Aug 01, 2022
Guangyi Liu, Zeyu Feng, Yuan Gao, Zichao Yang, Xiaodan Liang, Junwei Bao, Xiaodong He, Shuguang Cui, Zhen Li, Zhiting Hu

* 20 Pages, Code: https://github.com/guangyliu/LatentOps 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Towards High-Fidelity Single-view Holistic Reconstruction of Indoor Scenes


Jul 18, 2022
Haolin Liu, Yujian Zheng, Guanying Chen, Shuguang Cui, Xiaoguang Han

* ECCV 2022, project page: https://github.com/UncleMEDM/InstPIFu 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Toward Explainable and Fine-Grained 3D Grounding through Referring Textual Phrases


Jul 05, 2022
Zhihao Yuan, Xu Yan, Zhuo Li, Xuhao Li, Yao Guo, Shuguang Cui, Zhen Li

* New dataset for 3D visual grounding 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Task-Oriented Sensing, Computation, and Communication Integration for Multi-Device Edge AI


Jul 03, 2022
Dingzhu Wen, Peixi Liu, Guangxu Zhu, Yuanming Shi, Jie Xu, Yonina C. Eldar, Shuguang Cui


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Toward Ambient Intelligence: Federated Edge Learning with Task-Oriented Sensing, Computation, and Communication Integration


Jun 13, 2022
Peixi Liu, Guangxu Zhu, Shuai Wang, Wei Jiang, Wu Luo, H. Vincent Poor, Shuguang Cui

* 13 pages, submitted to IEEE for possible publication 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email
1
2
3
4
5
6
7
>>