Alert button
Picture for Jie Xu

Jie Xu

Alert button

Towards Unified Interactive Visual Grounding in The Wild

Jan 30, 2024
Jie Xu, Hanbo Zhang, Qingyi Si, Yifeng Li, Xuguang Lan, Tao Kong

Viaarxiv icon

MV2MAE: Multi-View Video Masked Autoencoders

Jan 29, 2024
Ketul Shah, Robert Crandall, Jie Xu, Peng Zhou, Marian George, Mayank Bansal, Rama Chellappa

Viaarxiv icon

Joint Transmitter Design for Robust Secure Radar-Communication Coexistence Systems

Jan 26, 2024
Peng Liu, Zesong Fei, Xinyi Wang, Zhong Zheng, Xiangnan Li, Jie Xu

Viaarxiv icon

Evaluating and Enhancing Large Language Models Performance in Domain-specific Medicine: Osteoarthritis Management with DocOA

Jan 20, 2024
Xi Chen, MingKe You, Li Wang, WeiZhi Liu, Yu Fu, Jie Xu, Shaoting Zhang, Gang Chen, Kang Li, Jian Li

Viaarxiv icon

Integrated Sensing, Communication, and Powering (ISCAP): Towards Multi-functional 6G Wireless Networks

Jan 07, 2024
Yilong Chen, Zixiang Ren, Jie Xu, Yong Zeng, Derrick Wing Kwan Ng, Shuguang Cui

Viaarxiv icon

Federated Learning with Instance-Dependent Noisy Labels

Dec 30, 2023
Lei Wang, Jieming Bian, Jie Xu

Viaarxiv icon

Online Vertical Federated Learning for Cooperative Spectrum Sensing

Dec 18, 2023
Heqiang Wang, Jie Xu

Viaarxiv icon

IL-NeRF: Incremental Learning for Neural Radiance Fields with Camera Pose Alignment

Dec 10, 2023
Letian Zhang, Ming Li, Chen Chen, Jie Xu

Viaarxiv icon

Signatures Meet Dynamic Programming: Generalizing Bellman Equations for Trajectory Following

Dec 09, 2023
Motoya Ohnishi, Iretiayo Akinola, Jie Xu, Ajay Mandlekar, Fabio Ramos

Viaarxiv icon