Alert button
Picture for Junliang Guo

Junliang Guo

Alert button

Mitigating Reversal Curse via Semantic-aware Permutation Training

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 07, 2024
Qingyan Guo, Rui Wang, Junliang Guo, Xu Tan, Jiang Bian, Yujiu Yang

Figure 1 for Mitigating Reversal Curse via Semantic-aware Permutation Training
Figure 2 for Mitigating Reversal Curse via Semantic-aware Permutation Training
Figure 3 for Mitigating Reversal Curse via Semantic-aware Permutation Training
Figure 4 for Mitigating Reversal Curse via Semantic-aware Permutation Training
Viaarxiv icon

UniEdit: A Unified Tuning-Free Framework for Video Motion and Appearance Editing

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 24, 2024
Jianhong Bai, Tianyu He, Yuchi Wang, Junliang Guo, Haoji Hu, Zuozhu Liu, Jiang Bian

Viaarxiv icon

Bi-directional Adapter for Multi-modal Tracking

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 17, 2023
Bing Cao, Junliang Guo, Pengfei Zhu, Qinghua Hu

Viaarxiv icon

GAIA: Zero-shot Talking Avatar Generation

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 26, 2023
Tianyu He, Junliang Guo, Runyi Yu, Yuchi Wang, Jialiang Zhu, Kaikai An, Leyi Li, Xu Tan, Chunyu Wang, Han Hu, HsiangTao Wu, Sheng Zhao, Jiang Bian

Figure 1 for GAIA: Zero-shot Talking Avatar Generation
Figure 2 for GAIA: Zero-shot Talking Avatar Generation
Figure 3 for GAIA: Zero-shot Talking Avatar Generation
Figure 4 for GAIA: Zero-shot Talking Avatar Generation
Viaarxiv icon

Connecting Large Language Models with Evolutionary Algorithms Yields Powerful Prompt Optimizers

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 15, 2023
Qingyan Guo, Rui Wang, Junliang Guo, Bei Li, Kaitao Song, Xu Tan, Guoqing Liu, Jiang Bian, Yujiu Yang

Figure 1 for Connecting Large Language Models with Evolutionary Algorithms Yields Powerful Prompt Optimizers
Figure 2 for Connecting Large Language Models with Evolutionary Algorithms Yields Powerful Prompt Optimizers
Figure 3 for Connecting Large Language Models with Evolutionary Algorithms Yields Powerful Prompt Optimizers
Figure 4 for Connecting Large Language Models with Evolutionary Algorithms Yields Powerful Prompt Optimizers
Viaarxiv icon

Retrosynthesis Prediction with Local Template Retrieval

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 07, 2023
Shufang Xie, Rui Yan, Junliang Guo, Yingce Xia, Lijun Wu, Tao Qin

Figure 1 for Retrosynthesis Prediction with Local Template Retrieval
Figure 2 for Retrosynthesis Prediction with Local Template Retrieval
Figure 3 for Retrosynthesis Prediction with Local Template Retrieval
Figure 4 for Retrosynthesis Prediction with Local Template Retrieval
Viaarxiv icon

Extract and Attend: Improving Entity Translation in Neural Machine Translation

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 04, 2023
Zixin Zeng, Rui Wang, Yichong Leng, Junliang Guo, Xu Tan, Tao Qin, Tie-yan Liu

Figure 1 for Extract and Attend: Improving Entity Translation in Neural Machine Translation
Figure 2 for Extract and Attend: Improving Entity Translation in Neural Machine Translation
Figure 3 for Extract and Attend: Improving Entity Translation in Neural Machine Translation
Figure 4 for Extract and Attend: Improving Entity Translation in Neural Machine Translation
Viaarxiv icon

Deliberate then Generate: Enhanced Prompting Framework for Text Generation

Add code
Bookmark button
Alert button
May 31, 2023
Bei Li, Rui Wang, Junliang Guo, Kaitao Song, Xu Tan, Hany Hassan, Arul Menezes, Tong Xiao, Jiang Bian, JingBo Zhu

Figure 1 for Deliberate then Generate: Enhanced Prompting Framework for Text Generation
Figure 2 for Deliberate then Generate: Enhanced Prompting Framework for Text Generation
Figure 3 for Deliberate then Generate: Enhanced Prompting Framework for Text Generation
Figure 4 for Deliberate then Generate: Enhanced Prompting Framework for Text Generation
Viaarxiv icon

ResiDual: Transformer with Dual Residual Connections

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 28, 2023
Shufang Xie, Huishuai Zhang, Junliang Guo, Xu Tan, Jiang Bian, Hany Hassan Awadalla, Arul Menezes, Tao Qin, Rui Yan

Figure 1 for ResiDual: Transformer with Dual Residual Connections
Figure 2 for ResiDual: Transformer with Dual Residual Connections
Figure 3 for ResiDual: Transformer with Dual Residual Connections
Figure 4 for ResiDual: Transformer with Dual Residual Connections
Viaarxiv icon

A Study on ReLU and Softmax in Transformer

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 13, 2023
Kai Shen, Junliang Guo, Xu Tan, Siliang Tang, Rui Wang, Jiang Bian

Figure 1 for A Study on ReLU and Softmax in Transformer
Figure 2 for A Study on ReLU and Softmax in Transformer
Figure 3 for A Study on ReLU and Softmax in Transformer
Figure 4 for A Study on ReLU and Softmax in Transformer
Viaarxiv icon