Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Bridging Music and Text with Crowdsourced Music Comments: A Sequence-to-Sequence Framework for Thematic Music Comments Generation


Sep 05, 2022
Peining Zhang, Junliang Guo, Linli Xu, Mu You, Junming Yin


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

A Study of Syntactic Multi-Modality in Non-Autoregressive Machine Translation


Jul 09, 2022
Kexun Zhang, Rui Wang, Xu Tan, Junliang Guo, Yi Ren, Tao Qin, Tie-Yan Liu


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

BinauralGrad: A Two-Stage Conditional Diffusion Probabilistic Model for Binaural Audio Synthesis


May 30, 2022
Yichong Leng, Zehua Chen, Junliang Guo, Haohe Liu, Jiawei Chen, Xu Tan, Danilo Mandic, Lei He, Xiang-Yang Li, Tao Qin, Sheng Zhao, Tie-Yan Liu

* Demo page: https://speechresearch.github.io/binauralgrad 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Sequence-to-Action: Grammatical Error Correction with Action Guided Sequence Generation


May 22, 2022
Jiquan Li, Junliang Guo, Yongxin Zhu, Xin Sheng, Deqiang Jiang, Bo Ren, Linli Xu

* accepted in AAAI 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

A Survey on Non-Autoregressive Generation for Neural Machine Translation and Beyond


Apr 20, 2022
Yisheng Xiao, Lijun Wu, Junliang Guo, Juntao Li, Min Zhang, Tao Qin, Tie-yan Liu

* 25 pages, 11 figures, 4 tables 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Task-Oriented Dialogue System as Natural Language Generation


Sep 01, 2021
Weizhi Wang, Zhirui Zhang, Junliang Guo, Yinpei Dai, Boxing Chen, Weihua Luo


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Adaptive Nearest Neighbor Machine Translation


May 27, 2021
Xin Zheng, Zhirui Zhang, Junliang Guo, Shujian Huang, Boxing Chen, Weihua Luo, Jiajun Chen

* Accepted by ACL-IJCNLP 2021 main conference 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Towards Variable-Length Textual Adversarial Attacks


Apr 16, 2021
Junliang Guo, Zhirui Zhang, Linlin Zhang, Linli Xu, Boxing Chen, Enhong Chen, Weihua Luo


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Incorporating BERT into Parallel Sequence Decoding with Adapters


Oct 13, 2020
Junliang Guo, Zhirui Zhang, Linli Xu, Hao-Ran Wei, Boxing Chen, Enhong Chen

* NeurIPS 2020 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email
1
2
>>