Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Siliang Tang

Federated Self-Supervised Contrastive Learning via Ensemble Similarity Distillation


Sep 29, 2021
Haizhou Shi, Youcai Zhang, Zijin Shen, Siliang Tang, Yaqian Li, Yandong Guo, Yueting Zhuang

* Preprint, working in progress 

  Access Paper or Ask Questions

Adaptive Hierarchical Graph Reasoning with Semantic Coherence for Video-and-Language Inference


Aug 09, 2021
Juncheng Li, Siliang Tang, Linchao Zhu, Haochen Shi, Xuanwen Huang, Fei Wu, Yi Yang, Yueting Zhuang


  Access Paper or Ask Questions

On the Efficacy of Small Self-Supervised Contrastive Models without Distillation Signals


Jul 30, 2021
Haizhou Shi, Youcai Zhang, Siliang Tang, Wenjie Zhu, Yaqian Li, Yandong Guo, Yueting Zhuang

* Preprint, working in progress 

  Access Paper or Ask Questions

Alleviate Representation Overlapping in Class Incremental Learning by Contrastive Class Concentration


Jul 30, 2021
Zixuan Ni, Haizhou Shi, Siliang Tang, Yueting Zhuang


  Access Paper or Ask Questions

CIL: Contrastive Instance Learning Framework for Distantly Supervised Relation Extraction


Jun 21, 2021
Tao Chen, Haizhou Shi, Siliang Tang, Zhigang Chen, Fei Wu, Yueting Zhuang

* Accepted by ACL 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Empower Distantly Supervised Relation Extraction with Collaborative Adversarial Training


Jun 21, 2021
Tao Chen, Haochen Shi, Liyuan Liu, Siliang Tang, Jian Shao, Zhigang Chen, Yueting Zhuang

* Accepted by AAAI 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Improving Weakly-supervised Object Localization via Causal Intervention


Apr 21, 2021
Feifei Shao, Yawei Luo, Li Zhang, Lu Ye, Siliang Tang, Yi Yang, Jun Xiao

* 11 pages, 5 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Disentangled Motif-aware Graph Learning for Phrase Grounding


Apr 13, 2021
Zongshen Mu, Siliang Tang, Jie Tan, Qiang Yu, Yueting Zhuang

* 10 pages, 6 figures, AAAI 2021 conference 

  Access Paper or Ask Questions

Run Away From your Teacher: Understanding BYOL by a Novel Self-Supervised Approach


Nov 22, 2020
Haizhou Shi, Dongliang Luo, Siliang Tang, Jian Wang, Yueting Zhuang


  Access Paper or Ask Questions

MGD-GAN: Text-to-Pedestrian generation through Multi-Grained Discrimination


Oct 02, 2020
Shengyu Zhang, Donghui Wang, Zhou Zhao, Siliang Tang, Di Xie, Fei Wu

* 8 pages, 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Two Step Joint Model for Drug Drug Interaction Extraction


Aug 28, 2020
Siliang Tang, Qi Zhang, Tianpeng Zheng, Mengdi Zhou, Zhan Chen, Lixing Shen, Xiang Ren, Yueting Zhuang, Shiliang Pu, Fei Wu

* 8 pages, 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Topic Adaptation and Prototype Encoding for Few-Shot Visual Storytelling


Aug 11, 2020
Jiacheng Li, Siliang Tang, Juncheng Li, Jun Xiao, Fei Wu, Shiliang Pu, Yueting Zhuang

* ACM Multimedia 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Deep Sequential Feature Learning in Clinical Image Classification of Infectious Keratitis


Jun 04, 2020
Yesheng Xu, Ming Kong, Wenjia Xie, Runping Duan, Zhengqing Fang, Yuxiao Lin, Qiang Zhu, Siliang Tang, Fei Wu, Yu-Feng Yao

* Accepted by Engineering 

  Access Paper or Ask Questions

Quda: Natural Language Queries for Visual Data Analytics


May 13, 2020
Siwei Fu, Kai Xiong, Xiaodong Ge, Siliang Tang, Wei Chen, Yingcai Wu


  Access Paper or Ask Questions

NTIRE 2020 Challenge on Real Image Denoising: Dataset, Methods and Results


May 08, 2020
Abdelrahman Abdelhamed, Mahmoud Afifi, Radu Timofte, Michael S. Brown, Yue Cao, Zhilu Zhang, Wangmeng Zuo, Xiaoling Zhang, Jiye Liu, Wendong Chen, Changyuan Wen, Meng Liu, Shuailin Lv, Yunchao Zhang, Zhihong Pan, Baopu Li, Teng Xi, Yanwen Fan, Xiyu Yu, Gang Zhang, Jingtuo Liu, Junyu Han, Errui Ding, Songhyun Yu, Bumjun Park, Jechang Jeong, Shuai Liu, Ziyao Zong, Nan Nan, Chenghua Li, Zengli Yang, Long Bao, Shuangquan Wang, Dongwoon Bai, Jungwon Lee, Youngjung Kim, Kyeongha Rho, Changyeop Shin, Sungho Kim, Pengliang Tang, Yiyun Zhao, Yuqian Zhou, Yuchen Fan, Thomas Huang, Zhihao Li, Nisarg A. Shah, Wei Liu, Qiong Yan, Yuzhi Zhao, Marcin Możejko, Tomasz Latkowski, Lukasz Treszczotko, Michał Szafraniuk, Krzysztof Trojanowski, Yanhong Wu, Pablo Navarrete Michelini, Fengshuo Hu, Yunhua Lu, Sujin Kim, Wonjin Kim, Jaayeon Lee, Jang-Hwan Choi, Magauiya Zhussip, Azamat Khassenov, Jong Hyun Kim, Hwechul Cho, Priya Kansal, Sabari Nathan, Zhangyu Ye, Xiwen Lu, Yaqi Wu, Jiangxin Yang, Yanlong Cao, Siliang Tang, Yanpeng Cao, Matteo Maggioni, Ioannis Marras, Thomas Tanay, Gregory Slabaugh, Youliang Yan, Myungjoo Kang, Han-Soo Choi, Kyungmin Song, Shusong Xu, Xiaomu Lu, Tingniao Wang, Chunxia Lei, Bin Liu, Rajat Gupta, Vineet Kumar


  Access Paper or Ask Questions

Generating Natural Language Adversarial Examples on a Large Scale with Generative Models


Mar 10, 2020
Yankun Ren, Jianbin Lin, Siliang Tang, Jun Zhou, Shuang Yang, Yuan Qi, Xiang Ren


  Access Paper or Ask Questions

Grounded and Controllable Image Completion by Incorporating Lexical Semantics


Feb 29, 2020
Shengyu Zhang, Tan Jiang, Qinghao Huang, Ziqi Tan, Zhou Zhao, Siliang Tang, Jin Yu, Hongxia Yang, Yi Yang, Fei Wu

* 9 pages, 9 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Deep Neural Network for Fast and Accurate Single Image Super-Resolution via Channel-Attention-based Fusion of Orientation-aware Features


Dec 09, 2019
Du Chen, Zewei He, Yanpeng Cao, Jiangxin Yang, Yanlong Cao, Michael Ying Yang, Siliang Tang, Yueting Zhuang

* 12 pages, 11 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Unsupervised Reinforcement Learning of Transferable Meta-Skills for Embodied Navigation


Nov 18, 2019
Juncheng Li, Xin Wang, Siliang Tang, Haizhou Shi, Fei Wu, Yueting Zhuang, William Yang Wang


  Access Paper or Ask Questions

Learning Dynamic Context Augmentation for Global Entity Linking


Sep 04, 2019
Xiyuan Yang, Xiaotao Gu, Sheng Lin, Siliang Tang, Yueting Zhuang, Fei Wu, Zhigang Chen, Guoping Hu, Xiang Ren


  Access Paper or Ask Questions

Walking with MIND: Mental Imagery eNhanceD Embodied QA


Aug 05, 2019
Juncheng Li, Siliang Tang, Fei Wu, Yueting Zhuang


  Access Paper or Ask Questions

Informative Visual Storytelling with Cross-modal Rules


Aug 05, 2019
Jiacheng Li, Haizhou Shi, Siliang Tang, Fei Wu, Yueting Zhuang

* 9 pages, to appear in ACM Multimedia 2019 

  Access Paper or Ask Questions

KCAT: A Knowledge-Constraint Typing Annotation Tool


Jun 13, 2019
Sheng Lin, Luye Zheng, Bo Chen, Siliang Tang, Yueting Zhuang, Fei Wu, Zhigang Chen, Guoping Hu, Xiang Ren

* 6 pages, acl2019 demo paper 

  Access Paper or Ask Questions

Posterior-regularized REINFORCE for Instance Selection in Distant Supervision


Apr 17, 2019
Qi Zhang, Siliang Tang, Xiang Ren, Fei Wu, Shiliang Pu, Yueting Zhuang

* naacl 2019 
* Five pages 

  Access Paper or Ask Questions

Improving Distantly-supervised Entity Typing with Compact Latent Space Clustering


Apr 13, 2019
Bo Chen, Xiaotao Gu, Yufeng Hu, Siliang Tang, Guoping Hu, Yueting Zhuang, Xiang Ren

* accepted by NAACL-HLT 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Cross-relation Cross-bag Attention for Distantly-supervised Relation Extraction


Dec 27, 2018
Yujin Yuan, Liyuan Liu, Siliang Tang, Zhongfei Zhang, Yueting Zhuang, Shiliang Pu, Fei Wu, Xiang Ren

* AAAI 2019 

  Access Paper or Ask Questions