Alert button
Picture for Lin Zhu

Lin Zhu

Alert button

Cross-domain Chinese Sentence Pattern Parsing

Feb 27, 2024
Jingsi Yu, Cunliang Kong, Liner Yang, Meishan Zhang, Lin Zhu, Yujie Wang, Haozhe Lin, Maosong Sun, Erhong Yang

Viaarxiv icon

AgentScope: A Flexible yet Robust Multi-Agent Platform

Feb 21, 2024
Dawei Gao, Zitao Li, Weirui Kuang, Xuchen Pan, Daoyuan Chen, Zhijian Ma, Bingchen Qian, Liuyi Yao, Lin Zhu, Chen Cheng, Hongzhu Shi, Yaliang Li, Bolin Ding, Jingren Zhou

Viaarxiv icon

Physics-Inspired Degradation Models for Hyperspectral Image Fusion

Feb 04, 2024
Jie Lian, Lizhi Wang, Lin Zhu, Renwei Dian, Zhiwei Xiong, Hua Huang

Viaarxiv icon

CRSOT: Cross-Resolution Object Tracking using Unaligned Frame and Event Cameras

Jan 05, 2024
Yabin Zhu, Xiao Wang, Chenglong Li, Bo Jiang, Lin Zhu, Zhixiang Huang, Yonghong Tian, Jin Tang

Viaarxiv icon

In2SET: Intra-Inter Similarity Exploiting Transformer for Dual-Camera Compressive Hyperspectral Imaging

Dec 20, 2023
Xin Wang, Lizhi Wang, Xiangtian Ma, Maoqing Zhang, Lin Zhu, Hua Huang

Viaarxiv icon

Event Stream-based Visual Object Tracking: A High-Resolution Benchmark Dataset and A Novel Baseline

Sep 26, 2023
Xiao Wang, Shiao Wang, Chuanming Tang, Lin Zhu, Bo Jiang, Yonghong Tian, Jin Tang

Figure 1 for Event Stream-based Visual Object Tracking: A High-Resolution Benchmark Dataset and A Novel Baseline
Figure 2 for Event Stream-based Visual Object Tracking: A High-Resolution Benchmark Dataset and A Novel Baseline
Figure 3 for Event Stream-based Visual Object Tracking: A High-Resolution Benchmark Dataset and A Novel Baseline
Figure 4 for Event Stream-based Visual Object Tracking: A High-Resolution Benchmark Dataset and A Novel Baseline
Viaarxiv icon

FaceChain: A Playground for Identity-Preserving Portrait Generation

Aug 28, 2023
Yang Liu, Cheng Yu, Lei Shang, Ziheng Wu, Xingjun Wang, Yuze Zhao, Lin Zhu, Chen Cheng, Weitao Chen, Chao Xu, Haoyu Xie, Yuan Yao, Wenmeng Zhou, Yingda Chen, Xuansong Xie, Baigui Sun

Figure 1 for FaceChain: A Playground for Identity-Preserving Portrait Generation
Figure 2 for FaceChain: A Playground for Identity-Preserving Portrait Generation
Viaarxiv icon

SSTFormer: Bridging Spiking Neural Network and Memory Support Transformer for Frame-Event based Recognition

Aug 08, 2023
Xiao Wang, Zongzhen Wu, Yao Rong, Lin Zhu, Bo Jiang, Jin Tang, Yonghong Tian

Figure 1 for SSTFormer: Bridging Spiking Neural Network and Memory Support Transformer for Frame-Event based Recognition
Figure 2 for SSTFormer: Bridging Spiking Neural Network and Memory Support Transformer for Frame-Event based Recognition
Figure 3 for SSTFormer: Bridging Spiking Neural Network and Memory Support Transformer for Frame-Event based Recognition
Figure 4 for SSTFormer: Bridging Spiking Neural Network and Memory Support Transformer for Frame-Event based Recognition
Viaarxiv icon

Recurrent Spike-based Image Restoration under General Illumination

Aug 06, 2023
Lin Zhu, Yunlong Zheng, Mengyue Geng, Lizhi Wang, Hua Huang

Viaarxiv icon