Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Yonghong Tian

Heterogeneous Relational Complement for Vehicle Re-identification


Sep 16, 2021
Jiajian Zhao, Yifan Zhao, Jia Li, Ke Yan, Yonghong Tian

* 10 pages, 4 figures. Accepted in ICCV 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Prioritized Subnet Sampling for Resource-Adaptive Supernet Training


Sep 12, 2021
Bohong Chen, Mingbao Lin, Liujuan Cao, Jianzhuang Liu, Qixiang Ye, Baochang Zhang, Wei Zeng, Yonghong Tian, Rongrong Ji


  Access Paper or Ask Questions

An Information Theory-inspired Strategy for Automatic Network Pruning


Aug 19, 2021
Xiawu Zheng, Yuexiao Ma, Teng Xi, Gang Zhang, Errui Ding, Yuchao Li, Jie Chen, Yonghong Tian, Rongrong Ji


  Access Paper or Ask Questions

Amplitude-Phase Recombination: Rethinking Robustness of Convolutional Neural Networks in Frequency Domain


Aug 19, 2021
Guangyao Chen, Peixi Peng, Li Ma, Jia Li, Lin Du, Yonghong Tian

* ICCV 2021 

  Access Paper or Ask Questions

VisEvent: Reliable Object Tracking via Collaboration of Frame and Event Flows


Aug 11, 2021
Xiao Wang, Jianing Li, Lin Zhu, Zhipeng Zhang, Zhe Chen, Xin Li, Yaowei Wang, Yonghong Tian, Feng Wu

* Work in Progress 

  Access Paper or Ask Questions

MFGNet: Dynamic Modality-Aware Filter Generation for RGB-T Tracking


Jul 22, 2021
Xiao Wang, Xiujun Shu, Shiliang Zhang, Bo Jiang, Yaowei Wang, Yonghong Tian, Feng Wu

* In Peer Review 

  Access Paper or Ask Questions

Training Compact CNNs for Image Classification using Dynamic-coded Filter Fusion


Jul 14, 2021
Mingbao Lin, Rongrong Ji, Bohong Chen, Fei Chao, Jianzhuang Liu, Wei Zeng, Yonghong Tian, Qi Tian


  Access Paper or Ask Questions

Tracking by Joint Local and Global Search: A Target-aware Attention based Approach


Jun 09, 2021
Xiao Wang, Jin Tang, Bin Luo, Yaowei Wang, Yonghong Tian, Feng Wu

* Accepted by IEEE TNNLS 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Optimal ANN-SNN Conversion for Fast and Accurate Inference in Deep Spiking Neural Networks


May 25, 2021
Jianhao Ding, Zhaofei Yu, Yonghong Tian, Tiejun Huang

* 9 pages, 7 figures, 2 tables. To appear in the 30th International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI 2021) 

  Access Paper or Ask Questions

Pruning of Deep Spiking Neural Networks through Gradient Rewiring


May 20, 2021
Yanqi Chen, Zhaofei Yu, Wei Fang, Tiejun Huang, Yonghong Tian

* 9 pages, 7 figures, 4 tables. To appear in the 30th International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI 2021) 

  Access Paper or Ask Questions

PanGu-$α$: Large-scale Autoregressive Pretrained Chinese Language Models with Auto-parallel Computation


Apr 26, 2021
Wei Zeng, Xiaozhe Ren, Teng Su, Hui Wang, Yi Liao, Zhiwei Wang, Xin Jiang, ZhenZhang Yang, Kaisheng Wang, Xiaoda Zhang, Chen Li, Ziyan Gong, Yifan Yao, Xinjing Huang, Jun Wang, Jianfeng Yu, Qi Guo, Yue Yu, Yan Zhang, Jin Wang, Hengtao Tao, Dasen Yan, Zexuan Yi, Fang Peng, Fangqing Jiang, Han Zhang, Lingfeng Deng, Yehong Zhang, Zhe Lin, Chao Zhang, Shaojie Zhang, Mingyue Guo, Shanzhi Gu, Gaojun Fan, Yaowei Wang, Xuefeng Jin, Qun Liu, Yonghong Tian

* The technique report for PanGu-$\alpha$ 

  Access Paper or Ask Questions

Carrying out CNN Channel Pruning in a White Box


Apr 24, 2021
Yuxin Zhang, Mingbao Lin, Chia-Wen Lin, Jie Chen, Feiyue Huang, Yongjian Wu, Yonghong Tian, Rongrong Ji

* 11 pages, 4 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Lottery Jackpots Exist in Pre-trained Models


Apr 18, 2021
Yuxin Zhang, Mingbao Lin, Fei Chao, Yan Wang, Yongjian Wu, Feiyue Huang, Mingliang Xu, Yonghong Tian, Rongrong Ji

* 10 pages, 7 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Towards More Flexible and Accurate Object Tracking with Natural Language: Algorithms and Benchmark


Mar 31, 2021
Xiao Wang, Xiujun Shu, Zhipeng Zhang, Bo Jiang, Yaowei Wang, Yonghong Tian, Feng Wu

* Accepted by CVPR 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Dynamic Attention guided Multi-Trajectory Analysis for Single Object Tracking


Mar 30, 2021
Xiao Wang, Zhe Chen, Jin Tang, Bin Luo, Yaowei Wang, Yonghong Tian, Feng Wu

* Accepted by IEEE T-CSVT 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Distilling a Powerful Student Model via Online Knowledge Distillation


Mar 29, 2021
Shaojie Li, Mingbao Lin, Yan Wang, Feiyue Huang, Yongjian Wu, Yonghong Tian, Ling Shao, Rongrong Ji


  Access Paper or Ask Questions

ReCU: Reviving the Dead Weights in Binary Neural Networks


Mar 23, 2021
Zihan Xu, Mingbao Lin, Jianzhuang Liu, Jie Chen, Ling Shao, Yue Gao, Yonghong Tian, Rongrong Ji

* 11 pages, 5 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Adversarial Reciprocal Points Learning for Open Set Recognition


Mar 02, 2021
Guangyao Chen, Peixi Peng, Xiangqian Wang, Yonghong Tian


  Access Paper or Ask Questions

Collaborative Intelligence: Challenges and Opportunities


Feb 13, 2021
Ivan V. Bajić, Weisi Lin, Yonghong Tian

* 5 pages, 2 figures, accepted for presentation at IEEE ICASSP 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Spike-based Residual Blocks


Feb 08, 2021
Wei Fang, Zhaofei Yu, Timothée Masquelier, Yanqi Chen, Tiejun Huang, Yonghong Tian


  Access Paper or Ask Questions

Variationally and Intrinsically motivated reinforcement learning for decentralized traffic signal control


Jan 20, 2021
Liwen Zhu, Peixi Peng, Zongqing Lu, Xiangqian Wang, Yonghong Tian


  Access Paper or Ask Questions

Meta Variationally Intrinsic Motivated Reinforcement Learning for Decentralized Traffic Signal Control


Jan 06, 2021
Liwen Zhu, Peixi Peng, Zongqing Lu, Xiangqian Wang, Yonghong Tian


  Access Paper or Ask Questions

Fast Class-wise Updating for Online Hashing


Dec 01, 2020
Mingbao Lin, Rongrong Ji, Xiaoshuai Sun, Baochang Zhang, Feiyue Huang, Yonghong Tian, Dacheng Tao

* Accepted by IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (TPAMI) 

  Access Paper or Ask Questions

Annotation-Efficient Untrimmed Video Action Recognition


Nov 30, 2020
Yixiong Zou, Shanghang Zhang, Guangyao Chen, Yonghong Tian, Kurt Keutzer, José M. F. Moura


  Access Paper or Ask Questions

Learning Open Set Network with Discriminative Reciprocal Points


Oct 31, 2020
Guangyao Chen, Limeng Qiao, Yemin Shi, Peixi Peng, Jia Li, Tiejun Huang, Shiliang Pu, Yonghong Tian

* ECCV 2020 (spotlight) 

  Access Paper or Ask Questions

Intrinsic Relationship Reasoning for Small Object Detection


Sep 02, 2020
Kui Fu, Jia Li, Lin Ma, Kai Mu, Yonghong Tian


  Access Paper or Ask Questions

Cooperative Bi-path Metric for Few-shot Learning


Aug 10, 2020
Zeyuan Wang, Yifan Zhao, Jia Li, Yonghong Tian

* 9 pages, 4 figures. Accepted by ACM MultiMedia 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Revisiting Mid-Level Patterns for Distant-Domain Few-Shot Recognition


Aug 07, 2020
Yixiong Zou, Shanghang Zhang, José M. F. Moura, JianPeng Yu, Yonghong Tian


  Access Paper or Ask Questions

Multiple Expert Brainstorming for Domain Adaptive Person Re-identification


Jul 13, 2020
Yunpeng Zhai, Qixiang Ye, Shijian Lu, Mengxi Jia, Rongrong Ji, Yonghong Tian

* Accepted by ECCV'20 

  Access Paper or Ask Questions