Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Large-scale Knowledge Distillation with Elastic Heterogeneous Computing Resources


Jul 14, 2022
Ji Liu, Daxiang Dong, Xi Wang, An Qin, Xingjian Li, Patrick Valduriez, Dejing Dou, Dianhai Yu

* To appear in Concurrency and Computation: Practice and Experience, 16 pages, 7 figures, 5 tables 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Fine-tuning Pre-trained Language Models with Noise Stability Regularization


Jun 12, 2022
Hang Hua, Xingjian Li, Dejing Dou, Cheng-Zhong Xu, Jiebo Luo

* Preprint. Under Review 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Deep Active Learning with Noise Stability


May 26, 2022
Xingjian Li, Pengkun Yang, Tianyang Wang, Xueying Zhan, Min Xu, Dejing Dou, Chengzhong Xu


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Inadequately Pre-trained Models are Better Feature Extractors


Mar 09, 2022
Andong Deng, Xingjian Li, Zhibing Li, Di Hu, Chengzhong Xu, Dejing Dou


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Boosting Active Learning via Improving Test Performance


Dec 10, 2021
Tianyang Wang, Xingjian Li, Pengkun Yang, Guosheng Hu, Xiangrui Zeng, Siyu Huang, Cheng-Zhong Xu, Min Xu

* AAAI 2022 
* 13 pages 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Noise Stability Regularization for Improving BERT Fine-tuning


Jul 10, 2021
Hang Hua, Xingjian Li, Dejing Dou, Cheng-Zhong Xu, Jiebo Luo

* Proceedings of the 2021 Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics: Human Language Technologies 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

SMILE: Self-Distilled MIxup for Efficient Transfer LEarning


Mar 25, 2021
Xingjian Li, Haoyi Xiong, Chengzhong Xu, Dejing Dou


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Interpretable Deep Learning: Interpretations, Interpretability, Trustworthiness, and Beyond


Mar 19, 2021
Xuhong Li, Haoyi Xiong, Xingjian Li, Xuanyu Wu, Xiao Zhang, Ji Liu, Jiang Bian, Dejing Dou


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Adaptive Consistency Regularization for Semi-Supervised Transfer Learning


Mar 03, 2021
Abulikemu Abuduweili, Xingjian Li, Humphrey Shi, Cheng-Zhong Xu, Dejing Dou

* Accepted by CVPR 2021 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Temporal Relational Modeling with Self-Supervision for Action Segmentation


Dec 14, 2020
Dong Wang, Di Hu, Xingjian Li, Dejing Dou

* Accepted by the Thirty-Fifth AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI-21) 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email
1
2
3
>>