Alert button
Picture for Li Yuan

Li Yuan

Alert button

MoE-LLaVA: Mixture of Experts for Large Vision-Language Models

Feb 04, 2024
Bin Lin, Zhenyu Tang, Yang Ye, Jiaxi Cui, Bin Zhu, Peng Jin, Jinfa Huang, Junwu Zhang, Munan Ning, Li Yuan

Viaarxiv icon

Peer-review-in-LLMs: Automatic Evaluation Method for LLMs in Open-environment

Feb 02, 2024
Kun-Peng Ning, Shuo Yang, Yu-Yang Liu, Jia-Yu Yao, Zhen-Hui Liu, Yu Wang, Ming Pang, Li Yuan

Viaarxiv icon

Spikformer V2: Join the High Accuracy Club on ImageNet with an SNN Ticket

Jan 04, 2024
Zhaokun Zhou, Kaiwei Che, Wei Fang, Keyu Tian, Yuesheng Zhu, Shuicheng Yan, Yonghong Tian, Li Yuan

Viaarxiv icon

Machine Mindset: An MBTI Exploration of Large Language Models

Dec 30, 2023
Jiaxi Cui, Liuzhenghao Lv, Jing Wen, Rongsheng Wang, Jing Tang, YongHong Tian, Li Yuan

Viaarxiv icon

Repaint123: Fast and High-quality One Image to 3D Generation with Progressive Controllable 2D Repainting

Dec 27, 2023
Junwu Zhang, Zhenyu Tang, Yatian Pang, Xinhua Cheng, Peng Jin, Yida Wei, Munan Ning, Li Yuan

Viaarxiv icon

FreestyleRet: Retrieving Images from Style-Diversified Queries

Dec 08, 2023
Hao Li, Curise Jia, Peng Jin, Zesen Cheng, Kehan Li, Jialu Sui, Chang Liu, Li Yuan

Viaarxiv icon