Alert button
Picture for Yan Hong

Yan Hong

Alert button

ComFusion: Personalized Subject Generation in Multiple Specific Scenes From Single Image

Feb 19, 2024
Yan Hong, Jianfu Zhang

Viaarxiv icon

WildFake: A Large-scale Challenging Dataset for AI-Generated Images Detection

Feb 19, 2024
Yan Hong, Jianfu Zhang

Viaarxiv icon

Progressive Painterly Image Harmonization from Low-level Styles to High-level Styles

Dec 15, 2023
Li Niu, Yan Hong, Junyan Cao, Liqing Zhang

Viaarxiv icon

Painterly Image Harmonization by Learning from Painterly Objects

Dec 15, 2023
Li Niu, Junyan Cao, Yan Hong, Liqing Zhang

Viaarxiv icon

Boosting Audio-visual Zero-shot Learning with Large Language Models

Nov 21, 2023
Haoxing Chen, Yaohui Li, Yan Hong, Zizheng Huang, Zhuoer Xu, Zhangxuan Gu, Jun Lan, Huijia Zhu, Weiqiang Wang

Viaarxiv icon

Painterly Image Harmonization via Adversarial Residual Learning

Nov 15, 2023
Xudong Wang, Li Niu, Junyan Cao, Yan Hong, Liqing Zhang

Viaarxiv icon

ControlCom: Controllable Image Composition using Diffusion Model

Aug 19, 2023
Bo Zhang, Yuxuan Duan, Jun Lan, Yan Hong, Huijia Zhu, Weiqiang Wang, Li Niu

Figure 1 for ControlCom: Controllable Image Composition using Diffusion Model
Figure 2 for ControlCom: Controllable Image Composition using Diffusion Model
Figure 3 for ControlCom: Controllable Image Composition using Diffusion Model
Figure 4 for ControlCom: Controllable Image Composition using Diffusion Model
Viaarxiv icon

WeditGAN: Few-shot Image Generation via Latent Space Relocation

May 11, 2023
Yuxuan Duan, Li Niu, Yan Hong, Liqing Zhang

Figure 1 for WeditGAN: Few-shot Image Generation via Latent Space Relocation
Figure 2 for WeditGAN: Few-shot Image Generation via Latent Space Relocation
Figure 3 for WeditGAN: Few-shot Image Generation via Latent Space Relocation
Figure 4 for WeditGAN: Few-shot Image Generation via Latent Space Relocation
Viaarxiv icon

Few-Shot Defect Image Generation via Defect-Aware Feature Manipulation

Mar 04, 2023
Yuxuan Duan, Yan Hong, Li Niu, Liqing Zhang

Figure 1 for Few-Shot Defect Image Generation via Defect-Aware Feature Manipulation
Figure 2 for Few-Shot Defect Image Generation via Defect-Aware Feature Manipulation
Figure 3 for Few-Shot Defect Image Generation via Defect-Aware Feature Manipulation
Figure 4 for Few-Shot Defect Image Generation via Defect-Aware Feature Manipulation
Viaarxiv icon

Painterly Image Harmonization in Dual Domains

Dec 20, 2022
Junyan Cao, Yan Hong, Li Niu

Figure 1 for Painterly Image Harmonization in Dual Domains
Figure 2 for Painterly Image Harmonization in Dual Domains
Figure 3 for Painterly Image Harmonization in Dual Domains
Figure 4 for Painterly Image Harmonization in Dual Domains
Viaarxiv icon