Alert button
Picture for Changhua Meng

Changhua Meng

Alert button

LasTGL: An Industrial Framework for Large-Scale Temporal Graph Learning

Nov 30, 2023
Jintang Li, Jiawang Dan, Ruofan Wu, Jing Zhou, Sheng Tian, Yunfei Liu, Baokun Wang, Changhua Meng, Weiqiang Wang, Yuchang Zhu, Liang Chen, Zibin Zheng

Figure 1 for LasTGL: An Industrial Framework for Large-Scale Temporal Graph Learning
Figure 2 for LasTGL: An Industrial Framework for Large-Scale Temporal Graph Learning
Figure 3 for LasTGL: An Industrial Framework for Large-Scale Temporal Graph Learning
Figure 4 for LasTGL: An Industrial Framework for Large-Scale Temporal Graph Learning
Viaarxiv icon

Hetero$^2$Net: Heterophily-aware Representation Learning on Heterogenerous Graphs

Oct 18, 2023
Jintang Li, Zheng Wei, Jiawang Dan, Jing Zhou, Yuchang Zhu, Ruofan Wu, Baokun Wang, Zhang Zhen, Changhua Meng, Hong Jin, Zibin Zheng, Liang Chen

Figure 1 for Hetero$^2$Net: Heterophily-aware Representation Learning on Heterogenerous Graphs
Figure 2 for Hetero$^2$Net: Heterophily-aware Representation Learning on Heterogenerous Graphs
Figure 3 for Hetero$^2$Net: Heterophily-aware Representation Learning on Heterogenerous Graphs
Figure 4 for Hetero$^2$Net: Heterophily-aware Representation Learning on Heterogenerous Graphs
Viaarxiv icon

Self-supervision meets kernel graph neural models: From architecture to augmentations

Oct 17, 2023
Jiawang Dan, Ruofan Wu, Yunpeng Liu, Baokun Wang, Changhua Meng, Tengfei Liu, Tianyi Zhang, Ningtao Wang, Xing Fu, Qi Li, Weiqiang Wang

Figure 1 for Self-supervision meets kernel graph neural models: From architecture to augmentations
Figure 2 for Self-supervision meets kernel graph neural models: From architecture to augmentations
Figure 3 for Self-supervision meets kernel graph neural models: From architecture to augmentations
Figure 4 for Self-supervision meets kernel graph neural models: From architecture to augmentations
Viaarxiv icon

Backpropagation Path Search On Adversarial Transferability

Aug 15, 2023
Zhuoer Xu, Zhangxuan Gu, Jianping Zhang, Shiwen Cui, Changhua Meng, Weiqiang Wang

Viaarxiv icon

On the Robustness of Latent Diffusion Models

Jun 14, 2023
Jianping Zhang, Zhuoer Xu, Shiwen Cui, Changhua Meng, Weibin Wu, Michael R. Lyu

Figure 1 for On the Robustness of Latent Diffusion Models
Figure 2 for On the Robustness of Latent Diffusion Models
Figure 3 for On the Robustness of Latent Diffusion Models
Figure 4 for On the Robustness of Latent Diffusion Models
Viaarxiv icon

A Graph is Worth 1-bit Spikes: When Graph Contrastive Learning Meets Spiking Neural Networks

May 30, 2023
Jintang Li, Huizhe Zhang, Ruofan Wu, Zulun Zhu, Liang Chen, Zibin Zheng, Baokun Wang, Changhua Meng

Figure 1 for A Graph is Worth 1-bit Spikes: When Graph Contrastive Learning Meets Spiking Neural Networks
Figure 2 for A Graph is Worth 1-bit Spikes: When Graph Contrastive Learning Meets Spiking Neural Networks
Figure 3 for A Graph is Worth 1-bit Spikes: When Graph Contrastive Learning Meets Spiking Neural Networks
Figure 4 for A Graph is Worth 1-bit Spikes: When Graph Contrastive Learning Meets Spiking Neural Networks
Viaarxiv icon

SAD: Semi-Supervised Anomaly Detection on Dynamic Graphs

May 23, 2023
Sheng Tian, Jihai Dong, Jintang Li, Wenlong Zhao, Xiaolong Xu, Baokun wang, Bowen Song, Changhua Meng, Tianyi Zhang, Liang Chen

Figure 1 for SAD: Semi-Supervised Anomaly Detection on Dynamic Graphs
Figure 2 for SAD: Semi-Supervised Anomaly Detection on Dynamic Graphs
Figure 3 for SAD: Semi-Supervised Anomaly Detection on Dynamic Graphs
Figure 4 for SAD: Semi-Supervised Anomaly Detection on Dynamic Graphs
Viaarxiv icon

DiffUTE: Universal Text Editing Diffusion Model

May 19, 2023
Haoxing Chen, Zhuoer Xu, Zhangxuan Gu, Jun Lan, Xing Zheng, Yaohui Li, Changhua Meng, Huijia Zhu, Weiqiang Wang

Figure 1 for DiffUTE: Universal Text Editing Diffusion Model
Figure 2 for DiffUTE: Universal Text Editing Diffusion Model
Figure 3 for DiffUTE: Universal Text Editing Diffusion Model
Figure 4 for DiffUTE: Universal Text Editing Diffusion Model
Viaarxiv icon

Less Can Be More: Unsupervised Graph Pruning for Large-scale Dynamic Graphs

May 18, 2023
Jintang Li, Sheng Tian, Ruofan Wu, Liang Zhu, Welong Zhao, Changhua Meng, Liang Chen, Zibin Zheng, Hongzhi Yin

Figure 1 for Less Can Be More: Unsupervised Graph Pruning for Large-scale Dynamic Graphs
Figure 2 for Less Can Be More: Unsupervised Graph Pruning for Large-scale Dynamic Graphs
Figure 3 for Less Can Be More: Unsupervised Graph Pruning for Large-scale Dynamic Graphs
Figure 4 for Less Can Be More: Unsupervised Graph Pruning for Large-scale Dynamic Graphs
Viaarxiv icon

Mobile User Interface Element Detection Via Adaptively Prompt Tuning

May 16, 2023
Zhangxuan Gu, Zhuoer Xu, Haoxing Chen, Jun Lan, Changhua Meng, Weiqiang Wang

Figure 1 for Mobile User Interface Element Detection Via Adaptively Prompt Tuning
Figure 2 for Mobile User Interface Element Detection Via Adaptively Prompt Tuning
Figure 3 for Mobile User Interface Element Detection Via Adaptively Prompt Tuning
Figure 4 for Mobile User Interface Element Detection Via Adaptively Prompt Tuning
Viaarxiv icon