Alert button
Picture for Qi Chu

Qi Chu

Alert button

Transformer based Pluralistic Image Completion with Reduced Information Loss

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 15, 2024
Qiankun Liu, Yuqi Jiang, Zhentao Tan, Dongdong Chen, Ying Fu, Qi Chu, Gang Hua, Nenghai Yu

Viaarxiv icon

Leveraging Large Language Models for Relevance Judgments in Legal Case Retrieval

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 27, 2024
Shengjie Ma, Chong Chen, Qi Chu, Jiaxin Mao

Viaarxiv icon

MiM-ISTD: Mamba-in-Mamba for Efficient Infrared Small Target Detection

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 08, 2024
Tianxiang Chen, Zhentao Tan, Tao Gong, Qi Chu, Yue Wu, Bin Liu, Jieping Ye, Nenghai Yu

Figure 1 for MiM-ISTD: Mamba-in-Mamba for Efficient Infrared Small Target Detection
Figure 2 for MiM-ISTD: Mamba-in-Mamba for Efficient Infrared Small Target Detection
Figure 3 for MiM-ISTD: Mamba-in-Mamba for Efficient Infrared Small Target Detection
Figure 4 for MiM-ISTD: Mamba-in-Mamba for Efficient Infrared Small Target Detection
Viaarxiv icon

Bootstrapping Audio-Visual Segmentation by Strengthening Audio Cues

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 06, 2024
Tianxiang Chen, Zhentao Tan, Tao Gong, Qi Chu, Yue Wu, Bin Liu, Le Lu, Jieping Ye, Nenghai Yu

Viaarxiv icon

TCI-Former: Thermal Conduction-Inspired Transformer for Infrared Small Target Detection

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 03, 2024
Tianxiang Chen, Zhentao Tan, Qi Chu, Yue Wu, Bin Liu, Nenghai Yu

Viaarxiv icon

Towards More Unified In-context Visual Understanding

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 05, 2023
Dianmo Sheng, Dongdong Chen, Zhentao Tan, Qiankun Liu, Qi Chu, Jianmin Bao, Tao Gong, Bin Liu, Shengwei Xu, Nenghai Yu

Viaarxiv icon

GUPNet++: Geometry Uncertainty Propagation Network for Monocular 3D Object Detection

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 24, 2023
Yan Lu, Xinzhu Ma, Lei Yang, Tianzhu Zhang, Yating Liu, Qi Chu, Tong He, Yonghui Li, Wanli Ouyang

Figure 1 for GUPNet++: Geometry Uncertainty Propagation Network for Monocular 3D Object Detection
Figure 2 for GUPNet++: Geometry Uncertainty Propagation Network for Monocular 3D Object Detection
Figure 3 for GUPNet++: Geometry Uncertainty Propagation Network for Monocular 3D Object Detection
Figure 4 for GUPNet++: Geometry Uncertainty Propagation Network for Monocular 3D Object Detection
Viaarxiv icon

Exploiting Modality-Specific Features For Multi-Modal Manipulation Detection And Grounding

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 22, 2023
Jiazhen Wang, Bin Liu, Changtao Miao, Zhiwei Zhao, Wanyi Zhuang, Qi Chu, Nenghai Yu

Figure 1 for Exploiting Modality-Specific Features For Multi-Modal Manipulation Detection And Grounding
Figure 2 for Exploiting Modality-Specific Features For Multi-Modal Manipulation Detection And Grounding
Figure 3 for Exploiting Modality-Specific Features For Multi-Modal Manipulation Detection And Grounding
Viaarxiv icon