Alert button
Picture for Qi Fan

Qi Fan

Alert button

Domain-Rectifying Adapter for Cross-Domain Few-Shot Segmentation

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 16, 2024
Jiapeng Su, Qi Fan, Guangming Lu, Fanglin Chen, Wenjie Pei

Viaarxiv icon

ONNXPruner: ONNX-Based General Model Pruning Adapter

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 10, 2024
Dongdong Ren, Wenbin Li, Tianyu Ding, Lei Wang, Qi Fan, Jing Huo, Hongbing Pan, Yang Gao

Viaarxiv icon

InternLM2 Technical Report

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 26, 2024
Zheng Cai, Maosong Cao, Haojiong Chen, Kai Chen, Keyu Chen, Xin Chen, Xun Chen, Zehui Chen, Zhi Chen, Pei Chu, Xiaoyi Dong, Haodong Duan, Qi Fan, Zhaoye Fei, Yang Gao, Jiaye Ge, Chenya Gu, Yuzhe Gu, Tao Gui, Aijia Guo, Qipeng Guo, Conghui He, Yingfan Hu, Ting Huang, Tao Jiang, Penglong Jiao, Zhenjiang Jin, Zhikai Lei, Jiaxing Li, Jingwen Li, Linyang Li, Shuaibin Li, Wei Li, Yining Li, Hongwei Liu, Jiangning Liu, Jiawei Hong, Kaiwen Liu, Kuikun Liu, Xiaoran Liu, Chengqi Lv, Haijun Lv, Kai Lv, Li Ma, Runyuan Ma, Zerun Ma, Wenchang Ning, Linke Ouyang, Jiantao Qiu, Yuan Qu, Fukai Shang, Yunfan Shao, Demin Song, Zifan Song, Zhihao Sui, Peng Sun, Yu Sun, Huanze Tang, Bin Wang, Guoteng Wang, Jiaqi Wang, Jiayu Wang, Rui Wang, Yudong Wang, Ziyi Wang, Xingjian Wei, Qizhen Weng, Fan Wu, Yingtong Xiong, Chao Xu, Ruiliang Xu, Hang Yan, Yirong Yan, Xiaogui Yang, Haochen Ye, Huaiyuan Ying, Jia Yu, Jing Yu, Yuhang Zang, Chuyu Zhang, Li Zhang, Pan Zhang, Peng Zhang, Ruijie Zhang, Shuo Zhang, Songyang Zhang, Wenjian Zhang, Wenwei Zhang, Xingcheng Zhang, Xinyue Zhang, Hui Zhao, Qian Zhao, Xiaomeng Zhao, Fengzhe Zhou, Zaida Zhou, Jingming Zhuo, Yicheng Zou, Xipeng Qiu, Yu Qiao, Dahua Lin

Figure 1 for InternLM2 Technical Report
Figure 2 for InternLM2 Technical Report
Figure 3 for InternLM2 Technical Report
Figure 4 for InternLM2 Technical Report
Viaarxiv icon

DARNet: Bridging Domain Gaps in Cross-Domain Few-Shot Segmentation with Dynamic Adaptation

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 08, 2023
Haoran Fan, Qi Fan, Maurice Pagnucco, Yang Song

Figure 1 for DARNet: Bridging Domain Gaps in Cross-Domain Few-Shot Segmentation with Dynamic Adaptation
Figure 2 for DARNet: Bridging Domain Gaps in Cross-Domain Few-Shot Segmentation with Dynamic Adaptation
Figure 3 for DARNet: Bridging Domain Gaps in Cross-Domain Few-Shot Segmentation with Dynamic Adaptation
Figure 4 for DARNet: Bridging Domain Gaps in Cross-Domain Few-Shot Segmentation with Dynamic Adaptation
Viaarxiv icon

Stable Segment Anything Model

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 05, 2023
Qi Fan, Xin Tao, Lei Ke, Mingqiao Ye, Yuan Zhang, Pengfei Wan, Zhongyuan Wang, Yu-Wing Tai, Chi-Keung Tang

Viaarxiv icon

Selective Feature Adapter for Dense Vision Transformers

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 03, 2023
Xueqing Deng, Qi Fan, Xiaojie Jin, Linjie Yang, Peng Wang

Figure 1 for Selective Feature Adapter for Dense Vision Transformers
Figure 2 for Selective Feature Adapter for Dense Vision Transformers
Figure 3 for Selective Feature Adapter for Dense Vision Transformers
Figure 4 for Selective Feature Adapter for Dense Vision Transformers
Viaarxiv icon

UniBoost: Unsupervised Unimodal Pre-training for Boosting Zero-shot Vision-Language Tasks

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 07, 2023
Yanan Sun, Zihan Zhong, Qi Fan, Chi-Keung Tang, Yu-Wing Tai

Figure 1 for UniBoost: Unsupervised Unimodal Pre-training for Boosting Zero-shot Vision-Language Tasks
Figure 2 for UniBoost: Unsupervised Unimodal Pre-training for Boosting Zero-shot Vision-Language Tasks
Figure 3 for UniBoost: Unsupervised Unimodal Pre-training for Boosting Zero-shot Vision-Language Tasks
Figure 4 for UniBoost: Unsupervised Unimodal Pre-training for Boosting Zero-shot Vision-Language Tasks
Viaarxiv icon

Normalization Perturbation: A Simple Domain Generalization Method for Real-World Domain Shifts

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 09, 2022
Qi Fan, Mattia Segu, Yu-Wing Tai, Fisher Yu, Chi-Keung Tang, Bernt Schiele, Dengxin Dai

Figure 1 for Normalization Perturbation: A Simple Domain Generalization Method for Real-World Domain Shifts
Figure 2 for Normalization Perturbation: A Simple Domain Generalization Method for Real-World Domain Shifts
Figure 3 for Normalization Perturbation: A Simple Domain Generalization Method for Real-World Domain Shifts
Figure 4 for Normalization Perturbation: A Simple Domain Generalization Method for Real-World Domain Shifts
Viaarxiv icon

Self-Support Few-Shot Semantic Segmentation

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 23, 2022
Qi Fan, Wenjie Pei, Yu-Wing Tai, Chi-Keung Tang

Figure 1 for Self-Support Few-Shot Semantic Segmentation
Figure 2 for Self-Support Few-Shot Semantic Segmentation
Figure 3 for Self-Support Few-Shot Semantic Segmentation
Figure 4 for Self-Support Few-Shot Semantic Segmentation
Viaarxiv icon

GCoNet+: A Stronger Group Collaborative Co-Salient Object Detector

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 01, 2022
Peng Zheng, Huazhu Fu, Deng-Ping Fan, Qi Fan, Jie Qin, Luc Van Gool

Figure 1 for GCoNet+: A Stronger Group Collaborative Co-Salient Object Detector
Figure 2 for GCoNet+: A Stronger Group Collaborative Co-Salient Object Detector
Figure 3 for GCoNet+: A Stronger Group Collaborative Co-Salient Object Detector
Figure 4 for GCoNet+: A Stronger Group Collaborative Co-Salient Object Detector
Viaarxiv icon