Alert button
Picture for Zilei Wang

Zilei Wang

Alert button

A Hard-to-Beat Baseline for Training-free CLIP-based Adaptation

Feb 06, 2024
Zhengbo Wang, Jian Liang, Lijun Sheng, Ran He, Zilei Wang, Tieniu Tan

Viaarxiv icon

Connecting the Dots: Collaborative Fine-tuning for Black-Box Vision-Language Models

Feb 06, 2024
Zhengbo Wang, Jian Liang, Ran He, Zilei Wang, Tieniu Tan

Viaarxiv icon

Not all Minorities are Equal: Empty-Class-Aware Distillation for Heterogeneous Federated Learning

Jan 04, 2024
Kuangpu Guo, Yuhe Ding, Jian Liang, Ran He, Zilei Wang, Tieniu Tan

Viaarxiv icon

TagAlign: Improving Vision-Language Alignment with Multi-Tag Classification

Dec 26, 2023
Qinying Liu, Kecheng Zheng, Wei Wu, Zhan Tong, Yu Liu, Wei Chen, Zilei Wang, Yujun Shen

Viaarxiv icon

Revisiting Foreground and Background Separation in Weakly-supervised Temporal Action Localization: A Clustering-based Approach

Dec 21, 2023
Qinying Liu, Zilei Wang, Shenghai Rong, Junjie Li, Yixin Zhang

Viaarxiv icon

Exploiting Low-confidence Pseudo-labels for Source-free Object Detection

Oct 19, 2023
Zhihong Chen, Zilei Wang, Yixin Zhang

Figure 1 for Exploiting Low-confidence Pseudo-labels for Source-free Object Detection
Figure 2 for Exploiting Low-confidence Pseudo-labels for Source-free Object Detection
Figure 3 for Exploiting Low-confidence Pseudo-labels for Source-free Object Detection
Figure 4 for Exploiting Low-confidence Pseudo-labels for Source-free Object Detection
Viaarxiv icon

Improving Zero-Shot Generalization for CLIP with Synthesized Prompts

Jul 14, 2023
Zhengbo Wang, Jian Liang, Ran He, Nan Xu, Zilei Wang, Tieniu Tan

Figure 1 for Improving Zero-Shot Generalization for CLIP with Synthesized Prompts
Figure 2 for Improving Zero-Shot Generalization for CLIP with Synthesized Prompts
Figure 3 for Improving Zero-Shot Generalization for CLIP with Synthesized Prompts
Figure 4 for Improving Zero-Shot Generalization for CLIP with Synthesized Prompts
Viaarxiv icon

SimpleNet: A Simple Network for Image Anomaly Detection and Localization

Mar 28, 2023
Zhikang Liu, Yiming Zhou, Yuansheng Xu, Zilei Wang

Figure 1 for SimpleNet: A Simple Network for Image Anomaly Detection and Localization
Figure 2 for SimpleNet: A Simple Network for Image Anomaly Detection and Localization
Figure 3 for SimpleNet: A Simple Network for Image Anomaly Detection and Localization
Figure 4 for SimpleNet: A Simple Network for Image Anomaly Detection and Localization
Viaarxiv icon