Alert button
Picture for Wanyi Zhuang

Wanyi Zhuang

Alert button

Exploiting Modality-Specific Features For Multi-Modal Manipulation Detection And Grounding

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 22, 2023
Jiazhen Wang, Bin Liu, Changtao Miao, Zhiwei Zhao, Wanyi Zhuang, Qi Chu, Nenghai Yu

Figure 1 for Exploiting Modality-Specific Features For Multi-Modal Manipulation Detection And Grounding
Figure 2 for Exploiting Modality-Specific Features For Multi-Modal Manipulation Detection And Grounding
Figure 3 for Exploiting Modality-Specific Features For Multi-Modal Manipulation Detection And Grounding
Viaarxiv icon

Multi-spectral Class Center Network for Face Manipulation Detection and Localization

Add code
Bookmark button
Alert button
May 18, 2023
Changtao Miao, Qi Chu, Zhentao Tan, Zhenchao Jin, Wanyi Zhuang, Yue Wu, Bin Liu, Honggang Hu, Nenghai Yu

Figure 1 for Multi-spectral Class Center Network for Face Manipulation Detection and Localization
Figure 2 for Multi-spectral Class Center Network for Face Manipulation Detection and Localization
Figure 3 for Multi-spectral Class Center Network for Face Manipulation Detection and Localization
Figure 4 for Multi-spectral Class Center Network for Face Manipulation Detection and Localization
Viaarxiv icon

UIA-ViT: Unsupervised Inconsistency-Aware Method based on Vision Transformer for Face Forgery Detection

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 23, 2022
Wanyi Zhuang, Qi Chu, Zhentao Tan, Qiankun Liu, Haojie Yuan, Changtao Miao, Zixiang Luo, Nenghai Yu

Figure 1 for UIA-ViT: Unsupervised Inconsistency-Aware Method based on Vision Transformer for Face Forgery Detection
Figure 2 for UIA-ViT: Unsupervised Inconsistency-Aware Method based on Vision Transformer for Face Forgery Detection
Figure 3 for UIA-ViT: Unsupervised Inconsistency-Aware Method based on Vision Transformer for Face Forgery Detection
Figure 4 for UIA-ViT: Unsupervised Inconsistency-Aware Method based on Vision Transformer for Face Forgery Detection
Viaarxiv icon

Towards Intrinsic Common Discriminative Features Learning for Face Forgery Detection using Adversarial Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 08, 2022
Wanyi Zhuang, Qi Chu, Haojie Yuan, Changtao Miao, Bin Liu, Nenghai Yu

Figure 1 for Towards Intrinsic Common Discriminative Features Learning for Face Forgery Detection using Adversarial Learning
Figure 2 for Towards Intrinsic Common Discriminative Features Learning for Face Forgery Detection using Adversarial Learning
Figure 3 for Towards Intrinsic Common Discriminative Features Learning for Face Forgery Detection using Adversarial Learning
Figure 4 for Towards Intrinsic Common Discriminative Features Learning for Face Forgery Detection using Adversarial Learning
Viaarxiv icon

DFGC 2021: A DeepFake Game Competition

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 02, 2021
Bo Peng, Hongxing Fan, Wei Wang, Jing Dong, Yuezun Li, Siwei Lyu, Qi Li, Zhenan Sun, Han Chen, Baoying Chen, Yanjie Hu, Shenghai Luo, Junrui Huang, Yutong Yao, Boyuan Liu, Hefei Ling, Guosheng Zhang, Zhiliang Xu, Changtao Miao, Changlei Lu, Shan He, Xiaoyan Wu, Wanyi Zhuang

Figure 1 for DFGC 2021: A DeepFake Game Competition
Figure 2 for DFGC 2021: A DeepFake Game Competition
Figure 3 for DFGC 2021: A DeepFake Game Competition
Figure 4 for DFGC 2021: A DeepFake Game Competition
Viaarxiv icon

Towards Generalizable and Robust Face Manipulation Detection via Bag-of-local-feature

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 14, 2021
Changtao Miao, Qi Chu, Weihai Li, Tao Gong, Wanyi Zhuang, Nenghai Yu

Figure 1 for Towards Generalizable and Robust Face Manipulation Detection via Bag-of-local-feature
Figure 2 for Towards Generalizable and Robust Face Manipulation Detection via Bag-of-local-feature
Figure 3 for Towards Generalizable and Robust Face Manipulation Detection via Bag-of-local-feature
Figure 4 for Towards Generalizable and Robust Face Manipulation Detection via Bag-of-local-feature
Viaarxiv icon