Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Masked Autoencoders As Spatiotemporal LearnersChristoph Feichtenhofer , Haoqi Fan , Yanghao Li , Kaiming He

* Technical report 

   Access Paper or Ask Questions

On the Importance of Asymmetry for Siamese Representation LearningXiao Wang , Haoqi Fan , Yuandong Tian , Daisuke Kihara , Xinlei Chen

* 11 pages, CVPR 2022 

   Access Paper or Ask Questions

Unified Transformer Tracker for Object TrackingFan Ma , Mike Zheng Shou , Linchao Zhu , Haoqi Fan , Yilei Xu , Yi Yang , Zhicheng Yan

* CVPR 2022 

   Access Paper or Ask Questions

MeMViT: Memory-Augmented Multiscale Vision Transformer for Efficient Long-Term Video RecognitionChao-Yuan Wu , Yanghao Li , Karttikeya Mangalam , Haoqi Fan , Bo Xiong , Jitendra Malik , Christoph Feichtenhofer

* Technical report 

   Access Paper or Ask Questions

Masked Feature Prediction for Self-Supervised Visual Pre-TrainingChen Wei , Haoqi Fan , Saining Xie , Chao-Yuan Wu , Alan Yuille , Christoph Feichtenhofer

* Technical report 

   Access Paper or Ask Questions

Improved Multiscale Vision Transformers for Classification and DetectionYanghao Li , Chao-Yuan Wu , Haoqi Fan , Karttikeya Mangalam , Bo Xiong , Jitendra Malik , Christoph Feichtenhofer

* Technical report 

   Access Paper or Ask Questions

PyTorchVideo: A Deep Learning Library for Video UnderstandingHaoqi Fan , Tullie Murrell , Heng Wang , Kalyan Vasudev Alwala , Yanghao Li , Yilei Li , Bo Xiong , Nikhila Ravi , Meng Li , Haichuan Yang , Jitendra Malik , Ross Girshick , Matt Feiszli , Aaron Adcock , Wan-Yen Lo , Christoph Feichtenhofer

* Technical report 

   Access Paper or Ask Questions

A Large-Scale Study on Unsupervised Spatiotemporal Representation LearningChristoph Feichtenhofer , Haoqi Fan , Bo Xiong , Ross Girshick , Kaiming He

* CVPR 2021 

   Access Paper or Ask Questions

Multiscale Vision TransformersHaoqi Fan , Bo Xiong , Karttikeya Mangalam , Yanghao Li , Zhicheng Yan , Jitendra Malik , Christoph Feichtenhofer

* Technical report 

   Access Paper or Ask Questions

Beyond Short Clips: End-to-End Video-Level Learning with Collaborative MemoriesXitong Yang , Haoqi Fan , Lorenzo Torresani , Larry Davis , Heng Wang

* CVPR 2021 

   Access Paper or Ask Questions

1
2
>>