Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

MAViL: Masked Audio-Video Learners


Dec 15, 2022
Po-Yao Huang, Vasu Sharma, Hu Xu, Chaitanya Ryali, Haoqi Fan, Yanghao Li, Shang-Wen Li, Gargi Ghosh, Jitendra Malik, Christoph Feichtenhofer

Add code

* Technical report 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Scaling Language-Image Pre-training via Masking


Dec 01, 2022
Yanghao Li, Haoqi Fan, Ronghang Hu, Christoph Feichtenhofer, Kaiming He

Add code

* Tech report 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Castling-ViT: Compressing Self-Attention via Switching Towards Linear-Angular Attention During Vision Transformer Inference


Nov 18, 2022
Haoran You, Yunyang Xiong, Xiaoliang Dai, Bichen Wu, Peizhao Zhang, Haoqi Fan, Peter Vajda, Yingyan Lin

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Masked Autoencoders As Spatiotemporal Learners


May 18, 2022
Christoph Feichtenhofer, Haoqi Fan, Yanghao Li, Kaiming He

Add code

* Technical report 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

On the Importance of Asymmetry for Siamese Representation Learning


Apr 01, 2022
Xiao Wang, Haoqi Fan, Yuandong Tian, Daisuke Kihara, Xinlei Chen

Add code

* 11 pages, CVPR 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Unified Transformer Tracker for Object Tracking


Mar 29, 2022
Fan Ma, Mike Zheng Shou, Linchao Zhu, Haoqi Fan, Yilei Xu, Yi Yang, Zhicheng Yan

Add code

* CVPR 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

MeMViT: Memory-Augmented Multiscale Vision Transformer for Efficient Long-Term Video Recognition


Jan 20, 2022
Chao-Yuan Wu, Yanghao Li, Karttikeya Mangalam, Haoqi Fan, Bo Xiong, Jitendra Malik, Christoph Feichtenhofer

Add code

* Technical report 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Masked Feature Prediction for Self-Supervised Visual Pre-Training


Dec 16, 2021
Chen Wei, Haoqi Fan, Saining Xie, Chao-Yuan Wu, Alan Yuille, Christoph Feichtenhofer

Add code

* Technical report 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Improved Multiscale Vision Transformers for Classification and Detection


Dec 02, 2021
Yanghao Li, Chao-Yuan Wu, Haoqi Fan, Karttikeya Mangalam, Bo Xiong, Jitendra Malik, Christoph Feichtenhofer

Add code

* Technical report 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

PyTorchVideo: A Deep Learning Library for Video Understanding


Nov 18, 2021
Haoqi Fan, Tullie Murrell, Heng Wang, Kalyan Vasudev Alwala, Yanghao Li, Yilei Li, Bo Xiong, Nikhila Ravi, Meng Li, Haichuan Yang, Jitendra Malik, Ross Girshick, Matt Feiszli, Aaron Adcock, Wan-Yen Lo, Christoph Feichtenhofer

Add code

* Technical report 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email
1
2
3
>>