Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Jian Liu

Label Relation Graphs Enhanced Hierarchical Residual Network for Hierarchical Multi-Granularity Classification


Jan 11, 2022
Jingzhou Chen, Peng Wang, Jian Liu, Yuntao Qian


  Access Paper or Ask Questions

Solving Aspect Category Sentiment Analysis as a Text Generation Task


Oct 14, 2021
Jian Liu, Zhiyang Teng, Leyang Cui, Hanmeng Liu, Yue Zhang

* EMNLP 2021 main conference 

  Access Paper or Ask Questions

Spatio-temporal-spectral-angular observation model that integrates observations from UAV and mobile mapping vehicle for better urban mapping


Sep 05, 2021
Zhenfeng Shao, Gui Cheng, Deren Li, Xiao Huang, Zhipeng Lu, Jian Liu


  Access Paper or Ask Questions

"Adversarial Examples" for Proof-of-Learning


Aug 25, 2021
Rui Zhang, Jian Liu, Yuan Ding, Qingbiao Wu, Kui Ren


  Access Paper or Ask Questions

The Effect of Dust and Sand on the 5G Terrestrial Links


Aug 20, 2021
Esmail M M Abuhdima, Gurcan Comert, Pierluigi Pisu, Chin-Tser Huang, Ahmed El Qaouaq, Chunheng Zhao, Shakendra Alston, Kirk Ambrose, Jian Liu

* 6 pages, 10 figures, IEEE WiSEE 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Byzantine-robust Federated Learning through Spatial-temporal Analysis of Local Model Updates


Jul 03, 2021
Zhuohang Li, Luyang Liu, Jiaxin Zhang, Jian Liu


  Access Paper or Ask Questions

Template-Based Named Entity Recognition Using BART


Jun 03, 2021
Leyang Cui, Yu Wu, Jian Liu, Sen Yang, Yue Zhang


  Access Paper or Ask Questions

OFEI: A Semi-black-box Android Adversarial Sample Attack Framework Against DLaaS


May 25, 2021
Guangquan Xu, GuoHua Xin, Litao Jiao, Jian Liu, Shaoying Liu, Meiqi Feng, Xi Zheng


  Access Paper or Ask Questions

Unsupervised Sentiment Analysis by Transferring Multi-source Knowledge


May 09, 2021
Yong Dai, Jian Liu, Jian Zhang, Hongguang Fu, Zenglin Xu

* 17 pages, 4 figures 

  Access Paper or Ask Questions

CelebA-Spoof Challenge 2020 on Face Anti-Spoofing: Methods and Results


Feb 26, 2021
Yuanhan Zhang, Zhenfei Yin, Jing Shao, Ziwei Liu, Shuo Yang, Yuanjun Xiong, Wei Xia, Yan Xu, Man Luo, Jian Liu, Jianshu Li, Zhijun Chen, Mingyu Guo, Hui Li, Junfu Liu, Pengfei Gao, Tianqi Hong, Hao Han, Shijie Liu, Xinhua Chen, Di Qiu, Cheng Zhen, Dashuang Liang, Yufeng Jin, Zhanlong Hao

* Technical report. Challenge website: https://competitions.codalab.org/competitions/26210 

  Access Paper or Ask Questions

A hybrid deep-learning approach for complex biochemical named entity recognition


Dec 20, 2020
Jian Liu, Lei Gao, Sujie Guo, Rui Ding, Xin Huang, Long Ye, Qinghua Meng, Asef Nazari, Dhananjay Thiruvady

* 21 pages, 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Natural Language Inference in Context -- Investigating Contextual Reasoning over Long Texts


Nov 10, 2020
Hanmeng Liu, Leyang Cui, Jian Liu, Yue Zhang


  Access Paper or Ask Questions

LogiQA: A Challenge Dataset for Machine Reading Comprehension with Logical Reasoning


Jul 16, 2020
Jian Liu, Leyang Cui, Hanmeng Liu, Dandan Huang, Yile Wang, Yue Zhang

* Accepted by IJCAI2020 

  Access Paper or Ask Questions

Adversarial Training Based Multi-Source Unsupervised Domain Adaptation for Sentiment Analysis


Jun 10, 2020
Yong Dai, Jian Liu, Xiancong Ren, Zenglin Xu


  Access Paper or Ask Questions

Enabling Fast and Universal Audio Adversarial Attack Using Generative Model


Apr 26, 2020
Yi Xie, Zhuohang Li, Cong Shi, Jian Liu, Yingying Chen, Bo Yuan


  Access Paper or Ask Questions

Real-time, Universal, and Robust Adversarial Attacks Against Speaker Recognition Systems


Mar 04, 2020
Yi Xie, Cong Shi, Zhuohang Li, Jian Liu, Yingying Chen, Bo Yuan


  Access Paper or Ask Questions

Free-riders in Federated Learning: Attacks and Defenses


Nov 28, 2019
Jierui Lin, Min Du, Jian Liu


  Access Paper or Ask Questions

Adversarial Attack on Skeleton-based Human Action Recognition


Sep 14, 2019
Jian Liu, Naveed Akhtar, Ajmal Mian


  Access Paper or Ask Questions

Temporally Coherent Full 3D Mesh Human Pose Recovery from Monocular Video


Jun 01, 2019
Jian Liu, Naveed Akhtar, Ajmal Mian


  Access Paper or Ask Questions

Latent Dirichlet Allocation in Generative Adversarial Networks


Dec 28, 2018
Lili Pan, Shen Cheng, Jian Liu, Yazhou Ren, Zenglin Xu


  Access Paper or Ask Questions

iQIYI-VID: A Large Dataset for Multi-modal Person Identification


Nov 19, 2018
Yuanliu Liu, Peipei Shi, Bo Peng, He Yan, Yong Zhou, Bing Han, Yi Zheng, Chao Lin, Jianbin Jiang, Yin Fan, Tingwei Gao, Ganwen Wang, Jian Liu, Xiangju Lu, Danming Xie


  Access Paper or Ask Questions

Skepxels: Spatio-temporal Image Representation of Human Skeleton Joints for Action Recognition


Aug 03, 2018
Jian Liu, Naveed Akhtar, Ajmal Mian

* Submitted to a journal 

  Access Paper or Ask Questions

Caging Loops in Shape Embedding Space: Theory and Computation


Jul 31, 2018
Jian Liu, Shiqing Xin, Zengfu Gao, Kai Xu, Changhe Tu, Baoquan Chen

* 8 pages, 9 figures, 2018 IEEE International Conference on Robotics and automation (ICRA) 

  Access Paper or Ask Questions

Hierarchical Attention-Based Recurrent Highway Networks for Time Series Prediction


Jun 02, 2018
Yunzhe Tao, Lin Ma, Weizhong Zhang, Jian Liu, Wei Liu, Qiang Du


  Access Paper or Ask Questions

Learning Human Pose Models from Synthesized Data for Robust RGB-D Action Recognition


May 01, 2018
Jian Liu, Naveed Akhtar, Ajmal Mian

* Revision submitted to IJCV 

  Access Paper or Ask Questions

Defense against Universal Adversarial Perturbations


Feb 28, 2018
Naveed Akhtar, Jian Liu, Ajmal Mian

* Accepted in IEEE CVPR 2018 

  Access Paper or Ask Questions

Viewpoint Invariant Action Recognition using RGB-D Videos


Jan 15, 2018
Jian Liu, Naveed Akhtar, Ajmal Mian


  Access Paper or Ask Questions

Preference-based performance measures for Time-Domain Global Similarity method


Nov 08, 2017
Ting Lan, Jian Liu, Hong Qin


  Access Paper or Ask Questions

Improvement of training set structure in fusion data cleaning using Time-Domain Global Similarity method


Jun 30, 2017
Jian Liu, Ting Lan, Hong Qin


  Access Paper or Ask Questions