Alert button
Picture for Xiaohan Zhang

Xiaohan Zhang

Alert button

AutoWebGLM: Bootstrap And Reinforce A Large Language Model-based Web Navigating Agent

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 04, 2024
Hanyu Lai, Xiao Liu, Iat Long Iong, Shuntian Yao, Yuxuan Chen, Pengbo Shen, Hao Yu, Hanchen Zhang, Xiaohan Zhang, Yuxiao Dong, Jie Tang

Viaarxiv icon

A Cause-Effect Look at Alleviating Hallucination of Knowledge-grounded Dialogue Generation

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 04, 2024
Jifan Yu, Xiaohan Zhang, Yifan Xu, Xuanyu Lei, Zijun Yao, Jing Zhang, Lei Hou, Juanzi Li

Viaarxiv icon

ChatGLM-Math: Improving Math Problem-Solving in Large Language Models with a Self-Critique Pipeline

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 03, 2024
Yifan Xu, Xiao Liu, Xinghan Liu, Zhenyu Hou, Yueyan Li, Xiaohan Zhang, Zihan Wang, Aohan Zeng, Zhengxiao Du, Wenyi Zhao, Jie Tang, Yuxiao Dong

Viaarxiv icon

ChatGLM-RLHF: Practices of Aligning Large Language Models with Human Feedback

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 03, 2024
Zhenyu Hou, Yilin Niu, Zhengxiao Du, Xiaohan Zhang, Xiao Liu, Aohan Zeng, Qinkai Zheng, Minlie Huang, Hongning Wang, Jie Tang, Yuxiao Dong

Viaarxiv icon

MapGuide: A Simple yet Effective Method to Reconstruct Continuous Language from Brain Activities

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 02, 2024
Xinpei Zhao, Jingyuan Sun, Shaonan Wang, Jing Ye, Xiaohan Zhang, Chengqing Zong

Viaarxiv icon

FORCE: Dataset and Method for Intuitive Physics Guided Human-object Interaction

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 17, 2024
Xiaohan Zhang, Bharat Lal Bhatnagar, Sebastian Starke, Ilya Petrov, Vladimir Guzov, Helisa Dhamo, Eduardo Pérez-Pellitero, Gerard Pons-Moll

Figure 1 for FORCE: Dataset and Method for Intuitive Physics Guided Human-object Interaction
Figure 2 for FORCE: Dataset and Method for Intuitive Physics Guided Human-object Interaction
Figure 3 for FORCE: Dataset and Method for Intuitive Physics Guided Human-object Interaction
Figure 4 for FORCE: Dataset and Method for Intuitive Physics Guided Human-object Interaction
Viaarxiv icon

PointCore: Efficient Unsupervised Point Cloud Anomaly Detector Using Local-Global Features

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 04, 2024
Baozhu Zhao, Qiwei Xiong, Xiaohan Zhang, Jingfeng Guo, Qi Liu, Xiaofen Xing, Xiangmin Xu

Figure 1 for PointCore: Efficient Unsupervised Point Cloud Anomaly Detector Using Local-Global Features
Figure 2 for PointCore: Efficient Unsupervised Point Cloud Anomaly Detector Using Local-Global Features
Figure 3 for PointCore: Efficient Unsupervised Point Cloud Anomaly Detector Using Local-Global Features
Figure 4 for PointCore: Efficient Unsupervised Point Cloud Anomaly Detector Using Local-Global Features
Viaarxiv icon

MulCogBench: A Multi-modal Cognitive Benchmark Dataset for Evaluating Chinese and English Computational Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 02, 2024
Yunhao Zhang, Xiaohan Zhang, Chong Li, Shaonan Wang, Chengqing Zong

Figure 1 for MulCogBench: A Multi-modal Cognitive Benchmark Dataset for Evaluating Chinese and English Computational Language Models
Figure 2 for MulCogBench: A Multi-modal Cognitive Benchmark Dataset for Evaluating Chinese and English Computational Language Models
Figure 3 for MulCogBench: A Multi-modal Cognitive Benchmark Dataset for Evaluating Chinese and English Computational Language Models
Figure 4 for MulCogBench: A Multi-modal Cognitive Benchmark Dataset for Evaluating Chinese and English Computational Language Models
Viaarxiv icon

Token-Level Contrastive Learning with Modality-Aware Prompting for Multimodal Intent Recognition

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 22, 2023
Qianrui Zhou, Hua Xu, Hao Li, Hanlei Zhang, Xiaohan Zhang, Yifan Wang, Kai Gao

Viaarxiv icon