Alert button
Picture for Guangming Lu

Guangming Lu

Alert button

Domain-Rectifying Adapter for Cross-Domain Few-Shot Segmentation

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 16, 2024
Jiapeng Su, Qi Fan, Guangming Lu, Fanglin Chen, Wenjie Pei

Viaarxiv icon

BiTA: Bi-Directional Tuning for Lossless Acceleration in Large Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 25, 2024
Feng Lin, Hanling Yi, Hongbin Li, Yifan Yang, Xiaotian Yu, Guangming Lu, Rong Xiao

Viaarxiv icon

TAROT: A Hierarchical Framework with Multitask Co-Pretraining on Semi-Structured Data towards Effective Person-Job Fit

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 17, 2024
Yihan Cao, Xu Chen, Lun Du, Hao Chen, Qiang Fu, Shi Han, Yushu Du, Yanbin Kang, Guangming Lu, Zi Li

Viaarxiv icon

Saliency-Aware Regularized Graph Neural Network

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 01, 2024
Wenjie Pei, Weina Xu, Zongze Wu, Weichao Li, Jinfan Wang, Guangming Lu, Xiangrong Wang

Viaarxiv icon

Professional Network Matters: Connections Empower Person-Job Fit

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 19, 2023
Hao Chen, Lun Du, Yuxuan Lu, Qiang Fu, Xu Chen, Shi Han, Yanbin Kang, Guangming Lu, Zi Li

Viaarxiv icon

Robust 3D Tracking with Quality-Aware Shape Completion

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 17, 2023
Jingwen Zhang, Zikun Zhou, Guangming Lu, Jiandong Tian, Wenjie Pei

Viaarxiv icon

SA$^2$VP: Spatially Aligned-and-Adapted Visual Prompt

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 16, 2023
Wenjie Pei, Tongqi Xia, Fanglin Chen, Jinsong Li, Jiandong Tian, Guangming Lu

Viaarxiv icon

D$^2$ST-Adapter: Disentangled-and-Deformable Spatio-Temporal Adapter for Few-shot Action Recognition

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 03, 2023
Wenjie Pei, Qizhong Tan, Guangming Lu, Jiandong Tian

Viaarxiv icon

Reliability-based cleaning of noisy training labels with inductive conformal prediction in multi-modal biomedical data mining

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 13, 2023
Xianghao Zhan, Qinmei Xu, Yuanning Zheng, Guangming Lu, Olivier Gevaert

Viaarxiv icon

Hierarchical Contrastive Learning for Pattern-Generalizable Image Corruption Detection

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 27, 2023
Xin Feng, Yifeng Xu, Guangming Lu, Wenjie Pei

Figure 1 for Hierarchical Contrastive Learning for Pattern-Generalizable Image Corruption Detection
Figure 2 for Hierarchical Contrastive Learning for Pattern-Generalizable Image Corruption Detection
Figure 3 for Hierarchical Contrastive Learning for Pattern-Generalizable Image Corruption Detection
Figure 4 for Hierarchical Contrastive Learning for Pattern-Generalizable Image Corruption Detection
Viaarxiv icon