Alert button
Picture for Wenjie Pei

Wenjie Pei

Alert button

Domain-Rectifying Adapter for Cross-Domain Few-Shot Segmentation

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 16, 2024
Jiapeng Su, Qi Fan, Guangming Lu, Fanglin Chen, Wenjie Pei

Viaarxiv icon

Saliency-Aware Regularized Graph Neural Network

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 01, 2024
Wenjie Pei, Weina Xu, Zongze Wu, Weichao Li, Jinfan Wang, Guangming Lu, Xiangrong Wang

Viaarxiv icon

Robust 3D Tracking with Quality-Aware Shape Completion

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 17, 2023
Jingwen Zhang, Zikun Zhou, Guangming Lu, Jiandong Tian, Wenjie Pei

Viaarxiv icon

SA$^2$VP: Spatially Aligned-and-Adapted Visual Prompt

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 16, 2023
Wenjie Pei, Tongqi Xia, Fanglin Chen, Jinsong Li, Jiandong Tian, Guangming Lu

Viaarxiv icon

D$^2$ST-Adapter: Disentangled-and-Deformable Spatio-Temporal Adapter for Few-shot Action Recognition

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 03, 2023
Wenjie Pei, Qizhong Tan, Guangming Lu, Jiandong Tian

Viaarxiv icon

Hierarchical Contrastive Learning for Pattern-Generalizable Image Corruption Detection

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 27, 2023
Xin Feng, Yifeng Xu, Guangming Lu, Wenjie Pei

Figure 1 for Hierarchical Contrastive Learning for Pattern-Generalizable Image Corruption Detection
Figure 2 for Hierarchical Contrastive Learning for Pattern-Generalizable Image Corruption Detection
Figure 3 for Hierarchical Contrastive Learning for Pattern-Generalizable Image Corruption Detection
Figure 4 for Hierarchical Contrastive Learning for Pattern-Generalizable Image Corruption Detection
Viaarxiv icon

Scene-Generalizable Interactive Segmentation of Radiance Fields

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 09, 2023
Songlin Tang, Wenjie Pei, Xin Tao, Tanghui Jia, Guangming Lu, Yu-Wing Tai

Figure 1 for Scene-Generalizable Interactive Segmentation of Radiance Fields
Figure 2 for Scene-Generalizable Interactive Segmentation of Radiance Fields
Figure 3 for Scene-Generalizable Interactive Segmentation of Radiance Fields
Figure 4 for Scene-Generalizable Interactive Segmentation of Radiance Fields
Viaarxiv icon

Feature Decoupling-Recycling Network for Fast Interactive Segmentation

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 08, 2023
Huimin Zeng, Weinong Wang, Xin Tao, Zhiwei Xiong, Yu-Wing Tai, Wenjie Pei

Figure 1 for Feature Decoupling-Recycling Network for Fast Interactive Segmentation
Figure 2 for Feature Decoupling-Recycling Network for Fast Interactive Segmentation
Figure 3 for Feature Decoupling-Recycling Network for Fast Interactive Segmentation
Figure 4 for Feature Decoupling-Recycling Network for Fast Interactive Segmentation
Viaarxiv icon

Boosting Few-shot 3D Point Cloud Segmentation via Query-Guided Enhancement

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 08, 2023
Zhenhua Ning, Zhuotao Tian, Guangming Lu, Wenjie Pei

Figure 1 for Boosting Few-shot 3D Point Cloud Segmentation via Query-Guided Enhancement
Figure 2 for Boosting Few-shot 3D Point Cloud Segmentation via Query-Guided Enhancement
Figure 3 for Boosting Few-shot 3D Point Cloud Segmentation via Query-Guided Enhancement
Figure 4 for Boosting Few-shot 3D Point Cloud Segmentation via Query-Guided Enhancement
Viaarxiv icon

Reliability-Hierarchical Memory Network for Scribble-Supervised Video Object Segmentation

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 25, 2023
Zikun Zhou, Kaige Mao, Wenjie Pei, Hongpeng Wang, Yaowei Wang, Zhenyu He

Figure 1 for Reliability-Hierarchical Memory Network for Scribble-Supervised Video Object Segmentation
Figure 2 for Reliability-Hierarchical Memory Network for Scribble-Supervised Video Object Segmentation
Figure 3 for Reliability-Hierarchical Memory Network for Scribble-Supervised Video Object Segmentation
Figure 4 for Reliability-Hierarchical Memory Network for Scribble-Supervised Video Object Segmentation
Viaarxiv icon