Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Masked Distillation with Receptive TokensTao Huang , Yuan Zhang , Shan You , Fei Wang , Chen Qian , Jian Cao , Chang Xu


   Access Paper or Ask Questions

WSSS4LUAD: Grand Challenge on Weakly-supervised Tissue Semantic Segmentation for Lung AdenocarcinomaChu Han , Xipeng Pan , Lixu Yan , Huan Lin , Bingbing Li , Su Yao , Shanshan Lv , Zhenwei Shi , Jinhai Mai , Jiatai Lin , Bingchao Zhao , Zeyan Xu , Zhizhen Wang , Yumeng Wang , Yuan Zhang , Huihui Wang , Chao Zhu , Chunhui Lin , Lijian Mao , Min Wu , Luwen Duan , Jingsong Zhu , Dong Hu , Zijie Fang , Yang Chen , Yongbing Zhang , Yi Li , Yiwen Zou , Yiduo Yu , Xiaomeng Li , Haiming Li , Yanfen Cui , Guoqiang Han , Yan Xu , Jun Xu , Huihua Yang , Chunming Li , Zhenbing Liu , Cheng Lu , Xin Chen , Changhong Liang , Qingling Zhang , Zaiyi Liu


   Access Paper or Ask Questions

CIRS: Bursting Filter Bubbles by Counterfactual Interactive Recommender SystemChongming Gao , Wenqiang Lei , Jiawei Chen , Shiqi Wang , Xiangnan He , Shijun Li , Biao Li , Yuan Zhang , Peng Jiang

* 11 pages, 9 figures 

   Access Paper or Ask Questions

LBCF: A Large-Scale Budget-Constrained Causal Forest AlgorithmMeng Ai , Biao Li , Heyang Gong , Qingwei Yu , Shengjie Xue , Yuan Zhang , Yunzhou Zhang , Peng Jiang

* 10 pages, 10 figures, to be published in Web Conference 2022 (WWW'22) 

   Access Paper or Ask Questions

In Defense of Kalman Filtering for Polyp Tracking from Colonoscopy VideosDavid Butler , Yuan Zhang , Tim Chen , Seon Ho Shin , Rajvinder Singh , Gustavo Carneiro

* Paper accepted to the International Symposium on Biomedical Imaging (ISBI) 2022 

   Access Paper or Ask Questions

End-to-End Neural Audio Coding for Real-Time CommunicationsXue Jiang , Xiulian Peng , Chengyu Zheng , Huaying Xue , Yuan Zhang , Yan Lu

* ICASSP 2022 (Accepted) 

   Access Paper or Ask Questions

Learning Multi-granularity User Intent Unit for Session-based RecommendationJiayan Guo , Yaming Yang , Xiangchen Song , Yuan Zhang , Yujing Wang , Jing Bai , Yan Zhang


   Access Paper or Ask Questions

Modeling Multi-granularity User Intent Evolving via Heterogeneous Graph Neural Networks for Session-based RecommendationJiayan Guo , Yaming Yang , Xiangchen Song , Yuan Zhang , Yujing Wang , Jing Bai , Yan Zhang


   Access Paper or Ask Questions

MobRecon: Mobile-Friendly Hand Mesh Reconstruction from Monocular ImageXingyu Chen , Yufeng Liu , Yajiao Dong , Xiong Zhang , Chongyang Ma , Yanmin Xiong , Yuan Zhang , Xiaoyan Guo


   Access Paper or Ask Questions

1
2
3
4
5
>>