Alert button
Picture for Yuan Zhang

Yuan Zhang

Alert button

Intersectional Two-sided Fairness in Recommendation

Feb 15, 2024
Yifan Wang, Peijie Sun, Weizhi Ma, Min Zhang, Yuan Zhang, Peng Jiang, Shaoping Ma

Viaarxiv icon

Rapid Adoption, Hidden Risks: The Dual Impact of Large Language Model Customization

Feb 15, 2024
Rui Zhang, Hongwei Li, Rui Wen, Wenbo Jiang, Yuan Zhang, Michael Backes, Yun Shen, Yang Zhang

Viaarxiv icon

Understanding Time Series Anomaly State Detection through One-Class Classification

Feb 03, 2024
Hanxu Zhou, Yuan Zhang, Guangjie Leng, Ruofan Wang, Zhi-Qin John Xu

Viaarxiv icon

Can Large Language Models Understand Context?

Feb 01, 2024
Yilun Zhu, Joel Ruben Antony Moniz, Shruti Bhargava, Jiarui Lu, Dhivya Piraviperumal, Site Li, Yuan Zhang, Hong Yu, Bo-Hsiang Tseng

Viaarxiv icon

ChatterBox: Multi-round Multimodal Referring and Grounding

Jan 24, 2024
Yunjie Tian, Tianren Ma, Lingxi Xie, Jihao Qiu, Xi Tang, Yuan Zhang, Jianbin Jiao, Qi Tian, Qixiang Ye

Viaarxiv icon

Cloud-Device Collaborative Learning for Multimodal Large Language Models

Dec 26, 2023
Guanqun Wang, Jiaming Liu, Chenxuan Li, Junpeng Ma, Yuan Zhang, Xinyu Wei, Kevin Zhang, Maurice Chong, Ray Zhang, Yijiang Liu, Shanghang Zhang

Viaarxiv icon

FedSODA: Federated Cross-assessment and Dynamic Aggregation for Histopathology Segmentation

Dec 20, 2023
Yuan Zhang, Yaolei Qi, Xiaoming Qi, Lotfi Senhadji, Yongyue Wei, Feng Chen, Guanyu Yang

Viaarxiv icon

DVIS++: Improved Decoupled Framework for Universal Video Segmentation

Dec 20, 2023
Tao Zhang, Xingye Tian, Yikang Zhou, Shunping Ji, Xuebo Wang, Xin Tao, Yuan Zhang, Pengfei Wan, Zhongyuan Wang, Yu Wu

Viaarxiv icon

Stable Segment Anything Model

Dec 05, 2023
Qi Fan, Xin Tao, Lei Ke, Mingqiao Ye, Yuan Zhang, Pengfei Wan, Zhongyuan Wang, Yu-Wing Tai, Chi-Keung Tang

Viaarxiv icon