Alert button
Picture for Xin Tao

Xin Tao

Alert button

DVIS++: Improved Decoupled Framework for Universal Video Segmentation

Dec 20, 2023
Tao Zhang, Xingye Tian, Yikang Zhou, Shunping Ji, Xuebo Wang, Xin Tao, Yuan Zhang, Pengfei Wan, Zhongyuan Wang, Yu Wu

Viaarxiv icon

Stable Segment Anything Model

Dec 05, 2023
Qi Fan, Xin Tao, Lei Ke, Mingqiao Ye, Yuan Zhang, Pengfei Wan, Zhongyuan Wang, Yu-Wing Tai, Chi-Keung Tang

Viaarxiv icon

1st Place Solution for the 5th LSVOS Challenge: Video Instance Segmentation

Aug 28, 2023
Tao Zhang, Xingye Tian, Yikang Zhou, Yu Wu, Shunping Ji, Cilin Yan, Xuebo Wang, Xin Tao, Yuan Zhang, Pengfei Wan

Figure 1 for 1st Place Solution for the 5th LSVOS Challenge: Video Instance Segmentation
Figure 2 for 1st Place Solution for the 5th LSVOS Challenge: Video Instance Segmentation
Figure 3 for 1st Place Solution for the 5th LSVOS Challenge: Video Instance Segmentation
Figure 4 for 1st Place Solution for the 5th LSVOS Challenge: Video Instance Segmentation
Viaarxiv icon

Scene-Generalizable Interactive Segmentation of Radiance Fields

Aug 09, 2023
Songlin Tang, Wenjie Pei, Xin Tao, Tanghui Jia, Guangming Lu, Yu-Wing Tai

Figure 1 for Scene-Generalizable Interactive Segmentation of Radiance Fields
Figure 2 for Scene-Generalizable Interactive Segmentation of Radiance Fields
Figure 3 for Scene-Generalizable Interactive Segmentation of Radiance Fields
Figure 4 for Scene-Generalizable Interactive Segmentation of Radiance Fields
Viaarxiv icon

Feature Decoupling-Recycling Network for Fast Interactive Segmentation

Aug 08, 2023
Huimin Zeng, Weinong Wang, Xin Tao, Zhiwei Xiong, Yu-Wing Tai, Wenjie Pei

Figure 1 for Feature Decoupling-Recycling Network for Fast Interactive Segmentation
Figure 2 for Feature Decoupling-Recycling Network for Fast Interactive Segmentation
Figure 3 for Feature Decoupling-Recycling Network for Fast Interactive Segmentation
Figure 4 for Feature Decoupling-Recycling Network for Fast Interactive Segmentation
Viaarxiv icon

1st Place Solution for PVUW Challenge 2023: Video Panoptic Segmentation

Jun 08, 2023
Tao Zhang, Xingye Tian, Haoran Wei, Yu Wu, Shunping Ji, Xuebo Wang, Xin Tao, Yuan Zhang, Pengfei Wan

Figure 1 for 1st Place Solution for PVUW Challenge 2023: Video Panoptic Segmentation
Figure 2 for 1st Place Solution for PVUW Challenge 2023: Video Panoptic Segmentation
Figure 3 for 1st Place Solution for PVUW Challenge 2023: Video Panoptic Segmentation
Figure 4 for 1st Place Solution for PVUW Challenge 2023: Video Panoptic Segmentation
Viaarxiv icon

H-VFI: Hierarchical Frame Interpolation for Videos with Large Motions

Nov 21, 2022
Changlin Li, Guangyang Wu, Yanan Sun, Xin Tao, Chi-Keung Tang, Yu-Wing Tai

Figure 1 for H-VFI: Hierarchical Frame Interpolation for Videos with Large Motions
Figure 2 for H-VFI: Hierarchical Frame Interpolation for Videos with Large Motions
Figure 3 for H-VFI: Hierarchical Frame Interpolation for Videos with Large Motions
Figure 4 for H-VFI: Hierarchical Frame Interpolation for Videos with Large Motions
Viaarxiv icon

DeViT: Deformed Vision Transformers in Video Inpainting

Sep 28, 2022
Jiayin Cai, Changlin Li, Xin Tao, Chun Yuan, Yu-Wing Tai

Figure 1 for DeViT: Deformed Vision Transformers in Video Inpainting
Figure 2 for DeViT: Deformed Vision Transformers in Video Inpainting
Figure 3 for DeViT: Deformed Vision Transformers in Video Inpainting
Figure 4 for DeViT: Deformed Vision Transformers in Video Inpainting
Viaarxiv icon